Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Distrikt 2250. Rotary Youth Exchange •1927: Første Ungdomsutveksling, europeiske land startet programmet •4-spørsmåls-prøven: 1932 •1939: Utveksling California.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Distrikt 2250. Rotary Youth Exchange •1927: Første Ungdomsutveksling, europeiske land startet programmet •4-spørsmåls-prøven: 1932 •1939: Utveksling California."— Utskrift av presentasjonen:

1 Distrikt 2250

2 Rotary Youth Exchange •1927: Første Ungdomsutveksling, europeiske land startet programmet •4-spørsmåls-prøven: 1932 •1939: Utveksling California – Latin Amerika •1958: USA kommer med. •Offisielt program i Rotary International siden 1972 •1927: Første Ungdomsutveksling, europeiske land startet programmet •4-spørsmåls-prøven: 1932 •1939: Utveksling California – Latin Amerika •1958: USA kommer med. •Offisielt program i Rotary International siden 1972

3 Distrikt 2250 Programmets formål •Å fremme internasjonal forståelse ved å gjøre det mulig for unge å oppholde seg i fremmede land som "Ambassadører for goodwill og internasjonal forståelse". •Å gjøre det mulig for unge gjennom et års opphold i fremmede land å oppleve andre folkeslags levevis, følge deres skikker og skoleundervisning i omgivelser som er helt forskjellige fra deres hjemlige forhold. •Å modne dem og utvide deres horisont ved å leve sammen med - og innordne seg under folk av en annen kultur, religion, rase og ved personlig å måtte klare seg i dagliglivet under helt nye vilkår. •Å fremme internasjonal forståelse ved å gjøre det mulig for unge å oppholde seg i fremmede land som "Ambassadører for goodwill og internasjonal forståelse". •Å gjøre det mulig for unge gjennom et års opphold i fremmede land å oppleve andre folkeslags levevis, følge deres skikker og skoleundervisning i omgivelser som er helt forskjellige fra deres hjemlige forhold. •Å modne dem og utvide deres horisont ved å leve sammen med - og innordne seg under folk av en annen kultur, religion, rase og ved personlig å måtte klare seg i dagliglivet under helt nye vilkår.

4 Distrikt 2250 Programmets omfang •Ca. 9000 ungdommer hvert år, nesten alle land der Rotary er representert. •86 % av alle distrikt er med. •Programmet er åpent for alle, uavhengig av tilknytning til Rotary. •Verdens største nonprofit utvekslingsprogram •Ca. 9000 ungdommer hvert år, nesten alle land der Rotary er representert. •86 % av alle distrikt er med. •Programmet er åpent for alle, uavhengig av tilknytning til Rotary. •Verdens største nonprofit utvekslingsprogram

5 Distrikt 2250 Norge: Antall studenter ut i snitt

6 Distrikt 2250 Mål for D2250 •Studenter 1-års utveksling •Mål: Hver klubb bør ha en student minimum hvert fjerde år. •Forutsatt gjeldende regelverk bør vi i Norge sende ut/ta i mot 60 studenter i år 2010. •For D-2250 betyr dette 10 studenter hvert år. Dette er i samsvar med langtidsplanen •Studenter 1-års utveksling •Mål: Hver klubb bør ha en student minimum hvert fjerde år. •Forutsatt gjeldende regelverk bør vi i Norge sende ut/ta i mot 60 studenter i år 2010. •For D-2250 betyr dette 10 studenter hvert år. Dette er i samsvar med langtidsplanen

7 Distrikt 2250 Til sammenligning… •Danmark sender hvert år ut ca. 180 ungdommer på ett-årsutveksling •Sverige ca. 150 •Finland ca. 150 •Norge i 2009 44 stk •Danmark sender hvert år ut ca. 180 ungdommer på ett-årsutveksling •Sverige ca. 150 •Finland ca. 150 •Norge i 2009 44 stk

8 Distrikt 2250 Hvorfor bli utvekslingsstudent? •“Det er nyttig og lærerikt, man ser nye steder, får nye venner fra hele verden, opplever spennende ting hver eneste dag, og får respekt for annen kultur.”

9 Distrikt 2250 Favela - slummen •Er dette bare et ”luksus-opphold” for privilgerte ungdommer?

10 Distrikt 2250 Favela - slummen

11 Distrikt 2250 Dette er bare et eksempel… •Norske ungdommer engasjerer seg… •De kommer hjem med et nytt syn på den verden vi lever i. •Mange gjør gode livsvalg etter en slik erfaring.. •Norske ungdommer engasjerer seg… •De kommer hjem med et nytt syn på den verden vi lever i. •Mange gjør gode livsvalg etter en slik erfaring..

12 Distrikt 2250 Våre studenter ute nå: •Kine Vereide, Australia (Nordfjordeid RK) • Nora Kverneland, USA(Klepp RK) •Kine Vereide, Australia (Nordfjordeid RK) • Nora Kverneland, USA(Klepp RK)

13 Distrikt 2250 Hva er flaskehalsen? •Økonomi? •Mangel på kandidater? •Interesse i klubben? •Negative erfaringer? •Vertsfamilier? •Økonomi? •Mangel på kandidater? •Interesse i klubben? •Negative erfaringer? •Vertsfamilier?

14 Distrikt 2250 Hvordan komme i gang? •Kartlegge interessen i klubben •Samarbeid med naboklubb? •Oppnevne CYEO (Club Youth Exchange Officer), Kontaktperson Ungdomsutveksling •Sette av midler. •Kartlegge interessen i klubben •Samarbeid med naboklubb? •Oppnevne CYEO (Club Youth Exchange Officer), Kontaktperson Ungdomsutveksling •Sette av midler.

15 Distrikt 2250 Programkomiteen •Sett av et møte, gjerne i april – mai •Ta diskusjonen, kan vi bli med? •Kartlegg interessen •Sett av et møte, gjerne i april – mai •Ta diskusjonen, kan vi bli med? •Kartlegg interessen

16 Distrikt 2250 CYEO •Alle klubber skal ha utpekt: ”Kontaktperson Ungdomsutveksling” •Bør være en med interesse for dette arbeidet! •Ta kontakt med distriktets komite for Ungdomsutveksling for råd og tips. •Alle klubber skal ha utpekt: ”Kontaktperson Ungdomsutveksling” •Bør være en med interesse for dette arbeidet! •Ta kontakt med distriktets komite for Ungdomsutveksling for råd og tips.

17 Distrikt 2250 Økonomi •Hva koster det? •Lommepenger •Skolemateriell, og skoleskyss •Deltagelse i Distriktskonferanse •Holmenkolltreff •Høstsamling •Total: Ca. 25.000,- •Hva koster det? •Lommepenger •Skolemateriell, og skoleskyss •Deltagelse i Distriktskonferanse •Holmenkolltreff •Høstsamling •Total: Ca. 25.000,-

18 Distrikt 2250 Hvordan finansiere? •Samarbeid med klubber •Avsette månedlig •Sponsorvirksomhet •Samarbeid med klubber •Avsette månedlig •Sponsorvirksomhet

19 Distrikt 2250 Eksempel

20 Distrikt 2250

21 Mangel på kandidater? •Har vi gode nok kandidater? •Ungdom står i KØ!! •Rekruttering fra skoler, bruk plakat. •Viktig å velge riktig kandidat •Har vi gode nok kandidater? •Ungdom står i KØ!! •Rekruttering fra skoler, bruk plakat. •Viktig å velge riktig kandidat

22 Distrikt 2250 Interesse i klubben? •”Vi er for gamle” •”Vi bor så spredt i vår klubb” •”Vi vil heller gjøre noe annet” •”Det passer ikke for oss” •”De andre klubbene er bedre på dette” •”Vi er for gamle” •”Vi bor så spredt i vår klubb” •”Vi vil heller gjøre noe annet” •”Det passer ikke for oss” •”De andre klubbene er bedre på dette”

23 Distrikt 2250 Vertsfamilier •Det trenger ikke rekrutteres vertsfamilier bare innad i klubben. •Foreldre til outbound student bør kunne brukes •Barn av klubbmedlemmer kan brukes, kanskje de blir fremtidige medlemmer? •Klubben må godkjenne familiene. •Det trenger ikke rekrutteres vertsfamilier bare innad i klubben. •Foreldre til outbound student bør kunne brukes •Barn av klubbmedlemmer kan brukes, kanskje de blir fremtidige medlemmer? •Klubben må godkjenne familiene.

24 Distrikt 2250 Negative erfaringer •Vi hadde en student for noen år siden… •Vi er IKKE forpliktet til å gjennomføre et helt år, dersom studenten ikke fungerer. •Vi KAN returnere den som ikke følger regler ang. skole og oppførsel. •Vi hadde en student for noen år siden… •Vi er IKKE forpliktet til å gjennomføre et helt år, dersom studenten ikke fungerer. •Vi KAN returnere den som ikke følger regler ang. skole og oppførsel.

25 Distrikt 2250 Ungdom er som alle.. •Ikke er alle like. •Sponsorklubb er ansvarlig for utvelgelse, og har ansvar her. •La ikke den ENE for noen år siden ødelegge for alle andre!! •Ikke er alle like. •Sponsorklubb er ansvarlig for utvelgelse, og har ansvar her. •La ikke den ENE for noen år siden ødelegge for alle andre!!

26 Distrikt 2250 For mer info: •Ove Midtskog ovmidtsk@online.no, DYEO D-2250 ovmidtsk@online.no •RYE i Norge: http://ungdomsutveksling.rotary.no/hovedside.html •Rotary’s website: www.rotary.org Klikk på “Youth Exchange” www.rotary.org •Ove Midtskog ovmidtsk@online.no, DYEO D-2250 ovmidtsk@online.no •RYE i Norge: http://ungdomsutveksling.rotary.no/hovedside.html •Rotary’s website: www.rotary.org Klikk på “Youth Exchange” www.rotary.org

27 Distrikt 2250 Fra Høstsamling i Bodø, oktober 2008

28 Distrikt 2250 Rotary Youth Exchange •Spørsmål?


Laste ned ppt "Distrikt 2250. Rotary Youth Exchange •1927: Første Ungdomsutveksling, europeiske land startet programmet •4-spørsmåls-prøven: 1932 •1939: Utveksling California."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google