Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er Borgerstyrt personlig assistanse? Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig assistanse for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er Borgerstyrt personlig assistanse? Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig assistanse for."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hva er Borgerstyrt personlig assistanse? Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig assistanse for mennesker med en alvorlig funksjonsnedsettelse som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

3 Hvorfor Borgerstyrt personlig assistanse? For at borgere med en funksjonsnedsettelse skal få en mer hensiktsmessig form for assistanse enn hva de tradisjonelle omsorgstjenestene kan gi. For at borgere med en funksjonsnedsettelse skal kunne få mulighet til ”en aktiv og meningsfylt tilværelse i samvær med andre” = sosialtjenesteloven § 1-1

4 Borgerstyrt personlig assistanse i Norge Sosial- og helsedept. bevilget i 1990 midler til Norges Handikapforbund til et 3-årig prosjekt. 50 funksjonshemmede deltok Konklusjonen var at borgerne fikk en mer fleksibel assistanse

5 Utviklingen i Norge? Ot. Prp 8 1999 – 2000 sier at sosialtjeneste- lovens §4-2 bokstav a nå skal lyde: a) praktisk bistand og opplæring, herunder brukestyrt assistanse, til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. Denne lovendringen ble gjeldende fra 1. mai 2000

6 Hvem kan få BPA…. Fra Rundskriv I-20/2000  ”…sammensatte og omfattende tjenestebehov”  ”…i stand til å ta arbeidslederrollen”  ”…egeninnsikt og som har ressurser til et aktivt liv i og utenfor boligen”

7 Hvem kan få BPA…. Fra Rundskriv I-15/2005  ”…Dette innebærer blant annet at personer med psykisk utviklingshemming og familier med barn med nedsatt funksjonsevne kan få tjenestene organisert som BPA”

8 Loven må endres! BPA må bli en rettighet NÅ! Fritt valg av arbeidsgivermodell MÅ lovfestes! Vi finner oss ikke i å stå med lua i handa og trygle om å få styre våre egne liv!

9 Søknadsprosedyre Borger søker kommunen etter §4-2 a i sosialtjenesteloven Kommunen avgjør søknaden Fylkesmannen er ankeinnstans

10 Borgerstyrt personlig assistanse er: En alternativ måte å organisere ”hjelp” til personer med store funksjonsnedsettelser En assistanseordning der borgeren selv administrerer sin egen ”hjelp” i, og utenfor hjemmet

11 En erstatning for: Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Nabohjelp Vaktmesterordning Familie og venner Støttekontakt – osv. osv. En personlig assistent følger borgeren –ikke bare i hjemmet men også utenfor hjemmet!

12 Ordningen gir borgerstyring Dette betyr at borgeren selv må: Rekruttere assistenter Lære opp assistenter (samarbeid med kommunen) Sette opp arbeidsplan Skaffe vikarer Bestemmer arbeidsoppgaver Tar ansvar for eget liv!!

13 Hva gjør en assistent? Eks på arbeidsoppgaver er: Husarbeide, personlig stell, matlaging, sjåfør Være med på ferie og turer Være med på møter og kurs Handle, vaske vinduer eller gå tur med hunden. Viktig å sette opp stillingsbeskrivelse!

14 Hvorfor ha BPA? Dagens ordning fungerer ofte lite tilfredstillende Trenger mer fleksibel og utvidet hjelp For mange personer involvert

15 Borgerstyrt personlig assistanse gir: Økt selvstendighet Ansvar for eget liv Økt fleksibilitet Økt trygghet Mulighet til å få dekket vanlige menneskelige behov på egen måte – som andre folk !! Selvstendighet i samspill med andre

16 Tre modeller Borger er både arbeidsleder og arbeidsgiver Borger er arbeidsleder og kommunen er arbeidsgiver Borger er arbeidsleder og et andelslag er arbeidsgiver

17 Forskning om BPA  Selvstyrt er velstyrt (Østlandsforskning 2003)  Kun 23% av de som har BPA får lov av sin hjemkommune til selv å velge arbeidsgivermodell.  90% av de som kommunen bestemmer for, ender opp med kommunen som arbeidsgiver.  De som er tilknytta ULOBA oppgir i størst grad å bestemme over egen assistanseordning.

18 Forskning om BPA  De ulike arbeidsgivermodellene preges av ulike grader av borgerstyring. ″ULOBA-borgeren″ har størst grad av styring med de ulike sidene ved BPA, mens ″kommuneborgeren″ har minst.  Når borgerstyringen ser ut til å være mer begrenset blant de som har kommunen som arbeidsgiver kan det komme av at kommunen har vanskelig for å slippe fra seg ansvaret.

19 ULOBA BA ULOBA BA - Nonprofitbasert andelslag for BPA etablert 1991. 100% eid av funksjonshemmede. Fokus på lederopplæring og Independent Living. Lederutviklingskurs over hele landet. Visjon: ULOBA skal rive samfunnsskapte barrierer slik at borgere med assistansebehov får frihet til å leve selvstendig! Over 880 andelseiere, 4200 personlige assistenter. Kontrakter i 157 kommuner og bydeler. Omsetning: Over 600 mill. kr.

20 Det handler om makt over eget liv! Du kan enten: ”Bli styrt av andre i et offentlig omsorgssystem, eller i et privat omsorgsfirma.” Eller: ”Leve uavhengig i et andelslag der alle har felles erfaringer og fokus på frihet?”

21

22

23 Personlige assistenter er i et serviceyrke! Arbeidslederen skal lede slik at han kan leve livet slik han ønsker. være sjåfør. gjøre husarbeid. klippe plenen. måke snø. assistere på kino. åpne og lese post. lufte hunden. gjøre innkjøp. assistere på jobb. bake til jul. hugge vinterved. assistere ved personlig hygiene. forberede til fest. skifte bleier på barn. assistere i dusjen. reparere rullestolen. åpne en rødvinsflaske. skifte til vinterdekk. tapetsere kjøkkenet. assistere på bedehuset. dykke på korallrev. skifte bandasjer. assistere på utenlandsreiser. Listen kan gjøres mye lengre…

24 ”Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv.” Jens Bjørneboe

25


Laste ned ppt "Hva er Borgerstyrt personlig assistanse? Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig assistanse for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google