Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling Nordland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling Nordland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling Nordland

2 Presentasjon 2006 ”Livskraftige kommuner” Samarbeidsprogram mellom Miljøverndepartementet og KS FORMÅL Utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet Gi større kraft til det lokale arbeidet med miljø og samfunnsutvikling Gi grunnlag for å videreutvikle statlige rammebetingelser og virkemidler

3 Presentasjon 2006 Formål: Forbedring i nasjonale strategier Resultater og erfaringer bringes systematisk til staten, blant annet gjennom konsultasjons- ordningen Gi dokumentert grunnlag for å videreutvikle rammebetingelser og virkemidler Bidra til bedre samhandling –Mellom statlige aktører –Mellom statlige virkemidler –Mellom forvaltningsnivåene

4 Presentasjon 2006 Forventet deltakelse Programperioden: (2006 – 2010) Mål: Minimum 200 kommuner Det ble 214 på landsbasis - herav 18 i Nordland I tillegg deltok Narvik kommune i ”Grønne Energikommuner” (klima og energimål)

5 Presentasjon 2006 Temaområder i programmet Klima og energi Viktige arealpolitiske hensyn Friluftsliv, folkehelse og livskvalitet Internasjonalt samarbeid Framtidsrettet produksjon og forbruk. Miljøbasert næringsutvikling Kulturarven som grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling

6 Presentasjon 2006 Nettverk som arbeidsform For kunnskap, læring og forbedring! Kommunen arbeider med sitt eget ”case” i samlingene Kunnskapspåfyll - ressursmiljøer hentes inn etter kommunenes behov Erfaringsdeling, tips og ideer Hjelp til å fremstille fakta på en måte som stimulerer diskusjonen i nettverket og i egen kommune – nye verktøy utvikles Koordinert innsats på fylkesplanet / regionen

7 Presentasjon 2006 Strategi i Nordland ”Livskraftige kommuner” spiller på lag med andre satsinger i kommunen og i fylket/regionen Fylkeskommunen og Fylkesmannen skal være ressurs og støttespillere for kommunene Andre ressursmiljøer i trekkes inn når behov Kommunene er de sentrale aktørene Politisk forankring i kommunene som melder seg på

8 Presentasjon 2006 Flere satsinger løftet temaet klima og energi : MD og KS: Livskraftige kommuner KRD og KS: Grønne Energikommuner Fylkeskommunenes klima og energiplaner ENOVA: Støtter arbeid med kommunale klima og energiplaner samt forprosjekter og hovedprosjekter som følger. Utarbeider veileder for arbeidet med kommunale klima og energiplaner (i samarbeid med KS) Klimakonferanse – 23. november 2010 i samarbeid med fylkesmannen, fylkeskommunen og KS

9 Presentasjon 2006 Hvilke andre resultater har kommunen eventuelt oppnådd som følge av programdeltakelsen? Kommunen har helt klart fått en mer bevisst holdning til hva en klima- og energiutredning bør inneholde. Belyst felles utfordringer og mulige løsninger.

10 Presentasjon 2006 De viktigste hindringene i det lokale utviklingsarbeidet (miljø og samfunn): Prioritere nok tid/ressurs/ha kapasitet nok til utviklings- arbeid/samfunnsutvikling – drive fram prosjekter Kompetanse/kunnskap om klima og energiløsninger og gjennomføre prosjekter Egne holdninger, bevisstgjøring og politisk engasjement. Ulike politiske ønsker. Dårlige, manglende rammebetingelser for klimatiltak, uklare signaler fra regjeringen (biodiesel) Økonomi - Ikke lønnsomme kortsiktige virkninger Avstandsutfordringer og transportbehov Konflikten miljø/næringsutvikling

11 Presentasjon 2006 Hva opplever kommunene som den viktigste nytten av å delta i nettverk under Livskraftige kommuner? Nettverket som pådriver til eget arbeid, ”ga oss det nødvendige sparket” for å komme i gang med arbeidet med å utvikle en energi- og klimautredning Erfaringsoverføring, utveksling av tips og ideer mellom kommuner – bli kjent med kontaktpersoner knyttet til aktuelle tema, kompetanseoverføring fra andre i nettverket. Fått viktig kunnskap gjennom faglige forelesninger - flinke forelesere/konsulenter med høy kompetanse - kompetanseheving og -utveksling. Større kontaktflate på viktige tema. Satsing på fornybar energi og reduksjon av CO2 Lavere driftsutgifter som følge av en systematisk gjennomgang av energibruken i kommunen.

12 Presentasjon 2006 Den viktigste nytten (fors.) Den inspirasjonen som prosjektet i seg selv har utviklet - generelt økt fokus. Se nye muligheter - belysning av felles problemstillinger og løsningsmuligheter - Innspill Viktig at det stilles økonomiske midler til rådighet. Info om arbeid i andre kommuner og regionalt. Aktuelle enheter i organisasjonen blir delaktig og motivert. Økt kunnskap om klima og energi i organisasjonen. Lære seg til å være et eksempel i lokalsamfunnet Samarbeid

13 Presentasjon 2006 Livskraftige kommuner (programmet) avsluttes i 2010! Lofotnettverket er avsluttet Helgelandsnettverket avslutningssamling 1. og 2. desember i Sandnessjøen

14 Presentasjon 2006 KS sin egen klimasatsing i 2011 KS styre arbeider med å etablere et klimafond som skal komme i tillegg til Enovas midler. Forbedring av indikatorer er tema i KS – det skal vises på indikatorer at kommunen har gjort tiltak. Det offentliges rolle som pådriver er viktig – vi har ikke kommet over ”bakketoppen” ennå.

15 Presentasjon 2006 WEBPORTAL - MILJØSTATUS MED MER. Livskraftigekommuner.no


Laste ned ppt "Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling Nordland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google