Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunesektorens utfordringer fremover - hvordan kan vi sammen møte dem? Statsråd Erna Solberg 02.12.03.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunesektorens utfordringer fremover - hvordan kan vi sammen møte dem? Statsråd Erna Solberg 02.12.03."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunesektorens utfordringer fremover - hvordan kan vi sammen møte dem? Statsråd Erna Solberg 02.12.03

2 Situasjonsbeskrivelse - om behovet for omstilling Begrensede inntektsrammer Knapphet på spesialisert arbeidskraft Økte behov og forventninger fra innbyggerne

3

4 KRDs politiske utgangspunkt Regjeringens moderniseringsredegjørelse og kommuneproposisjonen –Brukerorientering –Desentralisering –Økt handlingsrom –Konkurranse

5 KRDs arbeid med modernisering skjer langs to hovedlinjer: Bidra til gode rammevilkår og økt kommunalt handlingsrom som stimulerer til nytenking, omstilling og utvikling i kommunesektoren

6 Hovedlinjer forts. Støtte opp om, og bidra til formidling av erfaringer med kommunalt omstillings- og utviklingsarbeid

7 Forenkling av regelverk og rapportering Samordning av tilsyn Innlemming av øremerkede tilskudd Utvikling av konsultasjonsordningen med KS Inntektssystemutvalget Forsøk med oppgavedifferensiering og enhetsfylke Ulike tiltak og virkemidler:

8 Ulike tiltak og virkemidler forts. Interkommunalt samarbeid Friere brukervalg Innsatsstyrt finansiering Balansert målstyring Effektiviseringsnettverk Konkurranseportalen Organisasjonsdatabasen/KOSTRA Kvalitetsutvikling Servicestrategi

9 - modernisering for velferd

10 Fra fragmentert til helhetlig omstilling

11 FORMÅL Bidra til mer brukertilpassede og effektive tjenester med riktig kvalitet Styrke kommunenes lokaldemokratiske funksjon Programmet skal bygge opp under helhetlige omstillingsprosesser Modernisering for velferd

12 ”Kanskje vi har vært mer opptatt av å asfaltere gamle stier enn å finne nye…” Svein Tore Dørmænen rådmann i Vadsø kommune November 2003

13 Områder for modernisering Økonomistyring, kostnadskontroll Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring Styringsdialogen Effektivisering Økt brukermedvirkning og valgfrihet Nye former for organisering Samhandling og partnerskap

14 ”Den som ikke har noen alternativer, har i realiteten heller ingen valg”

15 KRDs intensjon med Stifinneren 1.Få kunnskap, innsikt og erfaringer med ulike virkemidler og hvordan disse virker på hverandre 2.Jobbe sammen med deltakerkommunene i moderniseringsarbeidet

16 KRD vil bidra med Prosjektoppfølging Fagkompetanse Prosessveiledning Nettverk Finansiering av prosjektledelse Nyere forsknings- og erfaringsbasert kunnskap Evaluering

17 ”Å våge er å miste fotfeste for en stund. Ikke å våge er å miste seg selv” - Søren Kieerkegaard


Laste ned ppt "Kommunesektorens utfordringer fremover - hvordan kan vi sammen møte dem? Statsråd Erna Solberg 02.12.03."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google