Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem er Aksjon helsefagarbeider? Hvorfor? Hva gjør vi? Hva har vi oppnådd? Veien videre Eli Sogn Iversen Prosjektleder Ansvar for Buskerud, Oslo og Finnmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem er Aksjon helsefagarbeider? Hvorfor? Hva gjør vi? Hva har vi oppnådd? Veien videre Eli Sogn Iversen Prosjektleder Ansvar for Buskerud, Oslo og Finnmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem er Aksjon helsefagarbeider? Hvorfor? Hva gjør vi? Hva har vi oppnådd? Veien videre Eli Sogn Iversen Prosjektleder Ansvar for Buskerud, Oslo og Finnmark

2 INITIATIVTAKERE TIL AKSJON HELSEFAGARBEIDER 3 arbeidsgiverorganisasjoner KS Spekter HSH SAMARBEIDSPARTNERE Helsedirektoratet Utdanningsdirektoratet HENSIKTEN MED PROSJEKTET ER Å BIDRA TIL : Bidra til å sikre tilstrekkelig antall læreplasser Bidra med rekruttering til helsefagarbeider- utdanningen Forankret i: Stortingsmelding nr. 25: Mestring, muligheter og mening - ”Framtidas omsorgsutfordringer” Statsbudsjettet 2007 og 2008

3 Rekrutteringspatruljer: Består av hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere ( evt. lærling i helsearbeiderfaget) Arbeide i kommune, sykehus eller HSH virksomhet Er dyktig yrkesutøver og god ambassadør for faget Er under 33 år Frikjøpes fra arbeidsgiver Får en 2 dagers opplæring Besøker 10. årstrinn, Vg1 og Vg2

4 Konkurranser i faget: Neste NM er på Lillehammer i oktober 2010! En konkurranse der elever, lærlinger og nyutdannede helsefagarbeidere konkurrerer i oppgaver som helsefagarbeidere gjør til daglig. Mål: Fremmer yrkesstolthet og faglig kvalitet Flott markedsføring av faget som gir positivt omdømme Dette er bildet fra Gardermoen når jentene kom hjem etter en flott innsats i Calgary !

5 Læreplasser: Etablert samarbeid med ulike arbeidsgivere Arrangert erfaringskonferanser Fokus på kvalitet i opplæringen Utfordringen videre er å få flere til å søke læreplass og fullføre hele utdanningsløpet og få fagbrev

6 Hva har vi oppnådd? økt søkertall til helse- og sosialfag Vg1 og til Vg2 helsearbeiderfag engasjerte/stolte medarbeidere og arbeidsgivere omdømme økende interesse for NM økt kunnskap hos arbeidsgivere og ansatte lærere og rådgivere foreldre og foresatte

7 Håndbok i rekruttering er et digitalt hjelpemiddel for deg som driver rekruttering www.ks.no/rekrutteringshandbok

8 Håndbok for rekruttering har som intensjon å være: Et arbeidsverktøy for deg med ansvar for rekruttering i kommunen. En kilde der du kan hente idéer, inspirasjon og fakta når du skal drive rekrutteringsarbeid. Et hjelpemiddel som kan videreutvikles og tilpasses til dine lokale behov. En påminnelse om hvilke utfordringer vi står overfor i rekrutteringsarbeidet, både på kort og på lang sikt.

9 Veien videre : - Avslutning 30. juni 2010 - Nytt prosjekt starter 1. juli 2010 - Mål: 1. Øke rekrutteringen av både voksne og ungdom til utdanningen 2. Øke antall søkere til læreplass 3. Bidra til at det blir etablert flere læreplasser av god kvalitet i kommuner, helseforetak og private virksomheter 4. Økt kunnskap hos arbeidsgiverne om blant annet realkompetansevurdering

10 Kartlegging av 10.klassingers utdannings- og yrkesvalg Hensikt: Kartlegging av 10.klassingers kunnskap og holdninger til offentlig sektor og deres tanker om utdannings- og yrkesvalg Metode: Telefonintervjuer Målgruppe: Ungdom født i 1994 (10. klassinger) Antall intervjuer: 1000 Gjennomført av Opinion i uke 45 på oppdrag fra KS

11 Hva er det viktigste for 10.klassingene for valg av yrke? Tanker om å jobbe i 1.Godt arbeidsmiljø 2.Interessante arbeidsoppgaver 3.Trygg jobb Ut fra disse svarene burde kommunen være en aktuell arbeidsplass!

12 Andre funn: 46% mener at de har liten oversikt over de yrkesmulighetene som finnes Nesten 80% opplever at faget utdanningsvalg setter de i bedre stand til å ta et valg om hva de skal gjøre etter ungdomsskolen 7 av 10 opplever det som viktig å besøke ulike arbeidsplasser 10. klasser trenger mer informasjon om forskjellen mellom offentlig og privat sektor

13 Hvem er de viktigste rådgiverne når det gjelder valg av utdanning og yrke? 1.foreldre (66%), 2.seg selv (52%) 3.rådgivere (38%) på skolen


Laste ned ppt "Hvem er Aksjon helsefagarbeider? Hvorfor? Hva gjør vi? Hva har vi oppnådd? Veien videre Eli Sogn Iversen Prosjektleder Ansvar for Buskerud, Oslo og Finnmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google