Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem er Aksjon helsefagarbeider? Hvorfor? Hva gjør vi?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem er Aksjon helsefagarbeider? Hvorfor? Hva gjør vi?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem er Aksjon helsefagarbeider? Hvorfor? Hva gjør vi?
Hva har vi oppnådd? Veien videre Eli Sogn Iversen Prosjektleder Ansvar for Buskerud, Oslo og Finnmark

2 3 arbeidsgiverorganisasjoner
INITIATIVTAKERE TIL AKSJON HELSEFAGARBEIDER 3 arbeidsgiverorganisasjoner KS Spekter HSH SAMARBEIDSPARTNERE Helsedirektoratet Utdanningsdirektoratet HENSIKTEN MED PROSJEKTET ER Å BIDRA TIL: Bidra til å sikre tilstrekkelig antall læreplasser Bidra med rekruttering til helsefagarbeider- utdanningen Forankret i: Stortingsmelding nr. 25: Mestring, muligheter og mening - ”Framtidas omsorgsutfordringer” Statsbudsjettet og 2008

3 Rekrutteringspatruljer:
Består av hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere ( evt. lærling i helsearbeiderfaget) Arbeide i kommune, sykehus eller HSH virksomhet Er dyktig yrkesutøver og god ambassadør for faget Er under 33 år Frikjøpes fra arbeidsgiver Får en 2 dagers opplæring Besøker 10. årstrinn, Vg1 og Vg2 Hovedmetodikken som er utviklet er etablering av rekrutteringspatruljer. Har patruljer i alle fylker , vel 40 til sammen

4 Neste NM er på Lillehammer i oktober 2010!
Konkurranser i faget: Neste NM er på Lillehammer i oktober 2010! En konkurranse der elever, lærlinger og nyutdannede helsefagarbeidere konkurrerer i oppgaver som helsefagarbeidere gjør til daglig. Mål: Fremmer yrkesstolthet og faglig kvalitet Flott markedsføring av faget som gir positivt omdømme Det er arrangert 2 NM i helsearbeiderfaget. I Stavanger 2008 var det 13 fylker som stilte med lag. Oppland vant og representerte Norge i Calgery i september De fikk en flott 5. plass og fikk en ”medal of exellence” for å ha oppnådd høyt faglig nivå i konkurransene. Neste NM er på Lillehammer oktober Det skal arrangeres fylkesmesterskap i nesten alle fylker denne våren og vinnerne kommer til Lillehammer Dette er bildet fra Gardermoen når jentene kom hjem etter en flott innsats i Calgary!

5 Læreplasser: Etablert samarbeid med ulike arbeidsgivere
Arrangert erfaringskonferanser Fokus på kvalitet i opplæringen Utfordringen videre er å få flere til å søke læreplass og fullføre hele utdanningsløpet og få fagbrev

6 Hva har vi oppnådd? økt søkertall til helse- og sosialfag Vg1 og til Vg2 helsearbeiderfag engasjerte/stolte medarbeidere og arbeidsgivere omdømme økende interesse for NM økt kunnskap hos arbeidsgivere og ansatte lærere og rådgivere foreldre og foresatte

7 Håndbok i rekruttering er et digitalt hjelpemiddel for deg som driver rekruttering
Håndboken – en dokumentasjon av alle de forskjellige rekrutteringstiltakene som AH vet finnes, noen av dem er våre tiltak, andre er tiltak som er forsøkt ut på andre fag. Brukt mye bilder, skal legges på KS sine lysark Bildet er fra en stand i Troms. Den blir sannsynligvis liggende på ks.no/handbok i rekruttering Hva er håndbok i rekruttering. Det var laget en håndbok i rekruttering i forbindelse med Helkrutt prosjektet. Den har ligget på KS sin hjemme side. Mye av det stoffet er gammelt og derfor synes vi det var lurt å gå gjennom den og oppdatere osv. Den var laget for spesielt for helsesektoren. Ønsket å lage en som var anvendelig for flere fag, da mye av metodikken kan overføres til så ogsi alle fagområder Derfor er denne rekrutteringshåndboka gjort så generell som mulig

8 Håndbok for rekruttering har som intensjon å være: • Et arbeidsverktøy for deg med ansvar for rekruttering i kommunen. • En kilde der du kan hente idéer, inspirasjon og fakta når du skal drive rekrutteringsarbeid. • Et hjelpemiddel som kan videreutvikles og tilpasses til dine lokale behov. • En påminnelse om hvilke utfordringer vi står overfor i rekrutteringsarbeidet, både på kort og på lang sikt.

9 Veien videre: Avslutning 30. juni 2010
Nytt prosjekt starter 1. juli 2010 Mål: 1. Øke rekrutteringen av både voksne og ungdom til utdanningen 2. Øke antall søkere til læreplass 3. Bidra til at det blir etablert flere læreplasser av god kvalitet i kommuner, helseforetak og private virksomheter 4. Økt kunnskap hos arbeidsgiverne om blant annet realkompetansevurdering Veien videre: mål – fortsette med rekrutteringsarbeidet, men nå med spesielt fokus på voksne i tillegg til å videreføre arbeidet med ungdom. Kvalitetssikre opplæringen i allerede eksisterende læreplasser, samt å få flere læreplasser. Øke kunnskapen hos arbeidsgiverne om realkompetansevurdering og veien fram til fagbrev som helsefagarbeider. Mange veier fram til mål, bidra til å samordne disse. Betyr at vi må samarbeide tett med blant annet NAV og fylkeskommunene. Sist men ikke minst – få minst 75% av alle Vg2 helsefagarbeiderelever til å søke læreplass. Stor frafall i dag, det må tettes! Kommunene selv bør bli mer aktive og gjøre seg selv mer attraktive og relevante for ungdommene!! Håndboken – en dokumentasjon av alle de forskjellige rekrutteringstiltakene som AH vet finnes, noen av dem er våre tiltak, andre er tiltak som er forsøkt ut på andre fag.

10 Kartlegging av 10.klassingers utdannings- og yrkesvalg
Hensikt: Kartlegging av 10.klassingers kunnskap og holdninger til offentlig sektor og deres tanker om utdannings- og yrkesvalg Metode: Telefonintervjuer Målgruppe: Ungdom født i 1994 (10. klassinger) Antall intervjuer: 1000 Gjennomført av Opinion i uke 45 på oppdrag fra KS Denne undersøkelsen ble gjennomført av Opinion på oppdrag fra KS. Den ble lansert på Arbeidslivskonferansen i november. Ungdommene som ble intervjuet var representert fra hele landet.

11 Hva er det viktigste for 10.klassingene for valg av yrke?
Godt arbeidsmiljø Interessante arbeidsoppgaver Trygg jobb Ut fra disse svarene burde kommunen være en aktuell arbeidsplass! Tanker om å jobbe i Det viktigste for 10. klassinger ved valg av yrke er: Godt arbeidsmiljø, interessante arbeidsoppgaver og en trygg jobb Dette samsvarer med hvordan de i et annet spørsmål skal svare på hvordan de opplever kommunen som arbeidsgiver: 1. trygg og meningsfull men også spennende, morsom og moderne. Dette må jo gjøre at kommunen kan være en aktuell arbeidsplass. Det er litt forskjell på hva jenter mener og hva gutter mener: Det er viktigere for jentene å ha en samfunnsnyttig jobb, interessante oppgaver og å jobbe med mennesker. Det er også viktig å ha en jobb hvor en hele tiden lærer noe nytt. For gutter er det viktigere å ha høy lønn og at jobben har status.

12 Andre funn: 46% mener at de har liten oversikt over de yrkesmulighetene som finnes Nesten 80% opplever at faget utdanningsvalg setter de i bedre stand til å ta et valg om hva de skal gjøre etter ungdomsskolen 7 av 10 opplever det som viktig å besøke ulike arbeidsplasser 10. klasser trenger mer informasjon om forskjellen mellom offentlig og privat sektor ELI: Det er så mange som 46% som mener de har liten oversikt over de yrkesmulighetene som finnes. Derfor er det nærliggende å tro at en stor de av ungdommene opplever det som stressende å bestemme seg for hva slags utdanning de skal velge. CHRISTINE: dette bygger opp under det vi så i 18-åringenes syn på kommunesektoren. ELI: Derfor er det positivt at faget utdanningsvalg er kommet inn i skolen. Faget ble innført i ungdomsskolen våren 2008 og hensikten er å gjøre eleven i bedre stand til å ta et riktig valg og en har blant annet mulighet for å tilby elevene utplassering i ulike bedrifter. CHRISTINE: Jeg leste i tidskriftet Sykepleien om Aure kommune i Møre og Romsdal som hadde samarbeid med ungdomsskolen hvor elever fra 9 klasse kan velge eldreomsorg som et tilvalgsfag. ELI: Ja, dette er et konkret tiltak fra kommunen for å prøve å få ungdommene interessert i helsetjenestene når de skal lukte på yrkesvalg. Derfor er det positivt at nesten 80% opplever at dette faget setter dem i bedre stand til å ta et riktig valg etter ungdomsskolen. ELI: 7 av 10 opplever det som viktig å besøke ulike arbeidsplasser for å finne ut hva de vil jobbe med i framtiden og jenter synes dette er viktigere enn gutter. Dette er virkemidler som kommunen kan benytte seg av. ELI: 10. klasser trenger også mer informasjon om forskjellen mellom offentlig og privat sektor og de har heller ikke tilstekkelig kunnskap om kommunale yrker.

13 Hvem er de viktigste rådgiverne når det gjelder valg av utdanning og yrke?
foreldre (66%), seg selv (52%) rådgivere (38%) på skolen 10. Klassingene ble spurt om hvem som er de viktigste rådgiverne når det gjelder valg av utdanning og fremtidig yrke? De ble også spurt om de skulle gå videre på skole etter ungdomsskolen og 99 % svarte at de skal gå videre på skole etter ungdomsskolen, 1 av 3 planlegger studiespesialisering, 34%. 19 % svarte vet ikke. 5% skulle velge helse- og sosialfag De fleste mener selv at valg av yrke tas når de er 18 eller yngre noe som gjør at de er mottakelig for informasjon i denne fasen. Dette må kommunen benytte seg av det. En må inn på arenaene hvor elevene og foreldrene er for å informere om de muligheter som finnes, da det er mulig å påvirke både foreldre og rådgivere på skolen. Viktig at rådgiverne er bevisste hvilke elever de råder til å ta for eksempel helse og sosialfag. Det må ikke være de elevene som er svakest og som har behov for hjelp selv. Viktig at rådgiverne har god innsikt i de forskjellige utdanningsprogrammene.


Laste ned ppt "Hvem er Aksjon helsefagarbeider? Hvorfor? Hva gjør vi?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google