Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HK Trøgstad 97 Strategiplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HK Trøgstad 97 Strategiplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 HK Trøgstad 97 Strategiplan

2 Hva, hvem, når, hvor……… Mål : Strategiplanen skal være et rammeverktøy for klubbens ulike funksjoner som alle klubbens medlemmer skal etterleve Arbeidsgruppe bestående av Tone Evenby, Elin Minge, Kari Anne Langseter, Eivind Torp og Svein Simonsen Møter 7/7 – 1/9 – 5/10 – 19/10 fellesmøte 7/11 Vedtas på klubbens årsmøte i januar 2006

3 HK Trøgstad 97 - Slagord Konkurranse blant medlemmene – Frist 1/

4 HK Trøgstad 97 - Visjon HK Trøgstad 97 skal være det naturlige første valg for barn, ungdom og voksne som ønsker personlig utvikling innen lagidrett Aktiviteten skal foregå i sunne og trygge rammer i et holdningsriktig miljø

5 HK Trøgstad 97 - Verdier Motivasjonen skal bygge på rekruttering, trygghet og utvikling, slik at det er naturlig å finne seg til rette i klubben fra junior til senior Fair play Fellesskap Trygghet Inkludering Begeistring Engasjement

6 HK Trøgstad 97 - Verdier Spillere Respektere dommere
Respektere ledere og lagkamerater Respektere motstandere Kunne mestre seier og tap Være et godt forbilde

7 HK Trøgstad 97 - Verdier Trenere / lagledere Være et godt forbilde
Respektere dommeravgjørelser Sette grenser Være rettferdig

8 HK Trøgstad 97 - Verdier Foresatte Støtte og oppmuntre
Være positive overfor spillere, ledere og dommere Rose prestasjonene

9 HK Trøgstad 97 – Overordnede mål
Økonomien skal være forutsigbar og langsiktig, bygget på et realistisk budsjett Klubben skal gi et sportslig tilbud til alle jenter og gutter fra håndballskole til senior Trenere fra håndballskolenivå til og med J/G 12 år skal ha minimum Trener 1 utdannelse. Trenere fra og med J/G 13 år til og med senior skal ha minimum Trener 2 utdannelse Kommunikasjonen i klubben skal være preget av åpenhet, ærlighet, høflighet og forpliktelse overfor medlemmene og omverdenen Lage attraktive arrangementer som gjør hallen til et spennende treffsted for alle besøkende

10 HK Trøgstad 97 – Økonomiske mål
Økonomien skal være forutsigbar og langsiktig, bygget på et realistisk budsjett Felles økonomi og regnskap Økonomigruppe som sørger for at vedtatte budsjettrammer for inntekter overholdes Synliggjøring av pengestrømmen Overskudd genereres tilbake til sportslig aktivitet

11 HK Trøgstad 97 – Økonomiske mål
Prosjekter rettet mot særskilte sportslige mål, må ha de nødvendige økonomiske midlene til rådighet før tiltaket iverksettes Personer og / eller grupper som jobber mot sponsorer, skal ha et nært samarbeid med styret og økonomigruppa Arbeide for langsiktige samarbeidspartnere

12 HK Trøgstad 97 – Sportslige mål
Klubben skal gi et sportslig tilbud til alle jenter og gutter fra håndballskole til senior Målsetting å ha et spilltilbud til minimum alle spillere i de til en hver tid offisielle aldersbestemte klasser Hovedsatsningsområde skal være på de to eldste gutteklassene og senior herrer. Majoriteten av spillere skal være fra Indre Østfold Felles avslutningscup for aldersbestemte lag for å styrke samholdet og identiteten

13 HK Trøgstad 97 – Faglige mål
Trenere fra håndballskolenivå til og med J/G 12 år skal minimum ha Trener 1 utdannelse eller tilsvarende. Trenere fra og med J/G 13 år til og med senior skal minimum ha Trener 2 utdannelse eller tilsvarende Klubben skal ha en utdanningsdriver som koordinerer og tilrettelegger for utdannelse av klubbens trenere

14 HK Trøgstad 97 – Faglige mål
Klubben skal ha dommerkontakt som har ansvar for rekruttering av nye dommere og ivaretagelse av de eksisterende dommerne, slik at klubbens dommerkvote fylles opp Rekruttering av spillere gjennom håndballskoler og aktiv kontakt med barneskolene i kommunen

15 HK Trøgstad 97 Kommunikasjon - Informasjonsmål
Kommunikasjonen skal være preget av åpenhet, ærlighet, høflighet og forpliktelse overfor medlemmene og omverdenen Hjemmeside på internett som til en hver tid skal være oppdatert Målsetting at mest mulig av kommunikasjon / informasjon skal skje pr mail

16 HK Trøgstad 97 Kommunikasjon - Informasjonsmål
Foreldremøter, trener / dommer / oppmannsmøter – spillermøter og styremøter skal avholdes etter oppsatt plan for å opprettholde samholdet, informasjonen og nærheten Leder og sportslig leder er de som skal kommunisere med media, forbund, region, krets, idrettsråd og kommune Lagenes trenere og lagledelse skal kun uttale seg om sitt eget lag Infoskriv fra klubben leveres ut hvert år sammen med treningsavgiften

17 HK Trøgstad 97 Arrangementsmessige mål
Lage attraktive arrangementer som gjør hallen til et spennende treffsted for alle besøkende Speakertjeneste med presentasjon av spillere, lagledere og dommere, samt musikk på alle kamper / arrangementer Annonsering av alle kamper i lokalpressen og oppslag i kommunen Alle skal føle seg velkomne til Trøgstadhallen og ønske å komme tilbake

18


Laste ned ppt "HK Trøgstad 97 Strategiplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google