Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 GeoPortal – Rammeverk Introduksjon. 2 Teknisk rammeverk - Interoperabilitet Interoperabilitet evne til å kommunisere, kjøre programmer, eller overføre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 GeoPortal – Rammeverk Introduksjon. 2 Teknisk rammeverk - Interoperabilitet Interoperabilitet evne til å kommunisere, kjøre programmer, eller overføre."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 GeoPortal – Rammeverk Introduksjon

2 2 Teknisk rammeverk - Interoperabilitet Interoperabilitet evne til å kommunisere, kjøre programmer, eller overføre data mellom ulike funksjonelle enheter på en slik måte at brukeren ikke trenger spesiell kunnskap om disse enhetenes karakteristikk. (ISO 19118). Vertikal interoperabilitet ? Horisontal interoperabilitet ? Organisatorisk interoperabilitet ? interoperabilitet (alternativ def fra dansk it-leksikon) evnen for forskjellige tekniske systemer til å arbeide eller fungere sammen. Når man taler om interoperabilitet innenfor software menes at to forskjellige typer software kan kommunisere sammen. De kan utveksle data og gjøre bruk av de utekslede data. Merknad: Et viktig element innenfor interoperabilitet er softwarens grensesnitt. En programmerer som vil oppnå interoperabilitet med et annet program, skal kjenne dette programmets grensesnittspesifikasjon.

3 3 Teknisk rammeverk - Interoperabilitet Det er kun tjenester og systemer som kan være interoperable, det er ingen interoperabilitet mellom dataset. Med utgangspunkt i uensartede datakilder krever interoperabilitet en ‘wrapping’ av disse mot tjenester som er konforme med standarder. Resultatet av disse tjenestene må standardiseres, men ikke nødvendigvis dataene selv. (Reference System Information in Europe).

4 4 Ulike typer interoperabilitet (IS 19119 Services) Interoperabilitet mellom systemer og komponenter har flere aspekter: Nettverksprotokoll interoperabilitet muliggjør kommunikasjon mellom komponenter. Filsystem interoperabilitet fordrer at en fil kan åpnes og vises i sitt opprinnelige format på et annet system. Dette inkluderer interoperabilitet for utveksling og tilgang til filer, samt navnekonvensjoner, tilgangskontroll og filhandtering. Standard grensesnitt spesifikasjon muliggjør klientapplikasjoner å utføre prosedyrer på et fjernt system (remote system). Datautvekslings interoperabilitet muliggjør tilgang til data, deling av geografiske databaser og andre tjenester uavhengig av det proprietære lagringsformatet. Semantisk interoperabilitet muliggjøre applikasjoners evne til å tolke data konsistent med utgangspunkt i å oppnå en felles representasjon eller prosessering av disse.

5 5 Open GIS Service Framework elements

6 6 Underliggende tekniske krav Forståelsen for disse underliggende tekniske krav er grunnleggende for prinsippene om oppbyggingen av en infrastruktur med utgangspunkt i standardbaserte, gjenbrukbare og utbyttbare komponenter som et fundament i et teknisk rammeverk.

7 7 Utvikling i retning av interoperabilitet (Scenario fra OGC) Control, Input Output Data Yesterday’s Monolith

8 8 Vendor = Monolith Data

9 9 The Trend to a 3-Tier Architecture Clients Front end APIs Middleware Backend APIs Servers, Services GIS 1 GIS 2

10 10 Middleware GIS 1 GIS 2 Still No Interoperability

11 11 Isolate Functionality Isolated Function (e.g., Simple Feature)

12 12 An Interoperable Component COTS “Plug in” Discard

13 13 Attention to Interfaces Component-to-Middleware API

14 14 New Client/Server Support

15 15 Do It Again, And Again Isolate Gridded Coverages = Simple Features

16 16 Isolate and COTS-ify Functionality = Simple Features COTS Discard

17 17 Increasing Interoperability Scope = Simple Features = Gridded Coverages

18 18 Fully Componentized

19 19 Interoperabilitet mellom systemer har flere aspekter (1). a) Nettverksprotokoll interoperabilitet beskriver basis kommunikasjon mellom systemer. Kommunikasjon skjer på to nivåer. På det høyeste nivå er det kommunikasjon mellom applikasjoner. Det lavere nivå beskriver overføring av signaler. Interoperabilitet er nødvendig på dette nivå for å sikre at signaler kan sendes og mottas. b) Fil-system interoperabilitet krevet at en fil kan åpnes og vises i sitt opprinnelige format på et annet system. Dette inkluderer interoperabilitet for utveksling og tilgang til filer, samt navnekonvensjoner, etc.

20 20 Interoperabilitet mellom systemer har flere aspekter. (3) e) Remote Procedure Calls (RPC) henviser til et sett operasjoner som utfører prosedyrer på et ’fjernt’ system. Denne form for interoperabilitet standardiserer hvordan programmer kjøres under andre operativsystemer. f) Søke og tilgangsdatabases gir mulighet for spørring og manipulering av data i en felles database som er distribuert over ulike plattformer. Interoperabilitet inkluderer stedfesting og tilgang til lagrede data

21 21 Interoperabilitet mellom systemer har flere aspekter. (5) f) Applikasjons-interoperabilitit omhandler muligheten for ulike GIS systemer til å bruke og representere data på samme måte. For å oppnå dette, er semantisk interoperabilitet påkrevet. Semantisk interoperabilitet henviser til applikasjoners evne til å forstå data data på en omforent måte for å fremskaffe den ønskede representasjon av data. Skjemaer og implementasjoner beskrevet i ISO 19100 serien av standarder understøtter dette nivå av ingteroperabilitet.


Laste ned ppt "1 GeoPortal – Rammeverk Introduksjon. 2 Teknisk rammeverk - Interoperabilitet Interoperabilitet evne til å kommunisere, kjøre programmer, eller overføre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google