Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3D – Visualisering av menneskelige bevegelser ved bruk av Java og Coin3D. En presentasjon av: Øivind Hoff Johansen og Jon Kåre Sørensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3D – Visualisering av menneskelige bevegelser ved bruk av Java og Coin3D. En presentasjon av: Øivind Hoff Johansen og Jon Kåre Sørensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 3D – Visualisering av menneskelige bevegelser ved bruk av Java og Coin3D. En presentasjon av: Øivind Hoff Johansen og Jon Kåre Sørensen

2  LocMoC  Low Cost Motion Capture.  Avatar ( definisjon fra Store Norske Leksikon )  avatar – IT, representasjon, legemliggjørelse; symbol eller bilde som brukes (f.eks. i chatteprogrammer på Internett eller i virtual reality) til å representere en person.

3  Vizlabben ved AiTeL  Jobber med å utvikle et system for lavkostnads bevegelsesgjengivelse i 3D, basert på synkrone videoopptak.  Kontaktpersoner Jan Harald Nilsen Oppgavestiller Prosjektleder Grethe Sandstrak Veileder Tomas Holt Veileder Peder Blekken (Kongsberg SIM) Ekstern Veileder

4  Bakgrunn for oppgaven  Vizlabben trenger en ny modul for grafisk visning av 3D – koordinater som styrer bevegelsene til en avatar, dette skal skje fra fil eller via en datastrøm.  Denne modulen skal benytte seg av hierarkisk oppbygning av avataren, d.v.s. at hvert ledd arver egenskaper fra sin ”foreldre.”  For å gjøre modulen så fleksibel som mulig skal Avataren bruke vektorer for å bestemme bevegelsene i stedet for å bruke romkoordinatene direkte.

5  Vi valgte denne oppgaven, fordi vi hadde lyst til å videreføre høstprosjektet.  Temaet 3D er noe vi begge har interesse for, og denne oppgaven virket som en god mulighet til å få praktisk erfaring med bruk av 3D teknologi.

6  Teknologier vi brukte  Coin 3D  Grafikk API utviklet av Kongsberg SIM.  Basert på OpenInventor som igjen benytter seg av OpenGL  Brukes til å bygge opp Avataren og tegne den i et 3D miljø.  Vi valgte å bruke Jivy som er et Java grensesnitt til Coin3D.  Lar oss bruke Coin API-et selv om vi jobber i Java.  Utviklet av studenter her på HiST.

7  Java  Objektorientert programmeringsspråk  Det språket gruppas medlemmer har mest er erfaring med.  Substance  Java Bibliotek for å endre på standard GUI utseende.  Qualisys Motion Capture System  Kamerautstyr og markører. ( Infrarød )  Software for tolkning, forbedring og redigering av data.

8  Gjennomføring  Vi benyttet oss av erfaringene som ble gjort av fjorårets prosjektgruppe. Dette ga oss tidlig en oversikt over problemområdet.  Programmet tolker data fra en fil med 3d-koordinater, eller fra en datastrøm, og bruker det til å lage en rekke vinkler som tilegnes de forskjellige delene av figuren. Dette skjer for hver bildeoppdatering av animasjonen.

9  Avataren er bygd opp av mange mindre deler som mottar koordinater fra 2-3 markører som brukes til å lage vinkelen som bestemmer rotasjonen til delen.  Oppbygginga og sammenhengen mellom disse delene blir bestemt i ei xml-fil som også definere hierarkiet til delene.

10 Retning Plan Retning Plan Overarm Underarm

11  Modulen består av 3 uavhengige applikasjoner  NodeStrukturBygger (NSB)  En enkel applikasjon for å lage egne nodestrukturer som kan brukes av FilFremviseren og Navn 3  Her kan man også koble avatar-delene sammen med de markørene og 3d- modell filene som hører sammen.  FilFremviser ( FiF )  Spiller av filer som inneholder 3d koordinater, og gjengir disse i form av en avatar av ønsket utseende og oppbygging.  Av funksjonalitet tilbyr fremviseren skalering av modellene.  DatastrømFremviser ( DsF )  Har tilsvarende funksjonalitet som FiF, men får koordinatene fra en gitt datastrøm.

12  Automatisere nodestrukturbyggeren i større grad  Gjøre prosessen med å lage egne avatarer mer brukervennlig.  Per dags dato skjer dette ved at brukeren selv må lage fila som inneholder translasjonene som bestemmer posisjonen til de individuelle delene av avataren.  Plassering av delene til avataren bør skje via et GUI eller være automatisert.


Laste ned ppt "3D – Visualisering av menneskelige bevegelser ved bruk av Java og Coin3D. En presentasjon av: Øivind Hoff Johansen og Jon Kåre Sørensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google