Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Allmøtet USIT 5. desember 2013. Dagsorden Lederutvikling USIT 3.0 –Claus Jebsen IML Lederadferd Årsplanarbeid Budsjett 2014 Organisering og standardisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Allmøtet USIT 5. desember 2013. Dagsorden Lederutvikling USIT 3.0 –Claus Jebsen IML Lederadferd Årsplanarbeid Budsjett 2014 Organisering og standardisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Allmøtet USIT 5. desember 2013

2 Dagsorden Lederutvikling USIT 3.0 –Claus Jebsen IML Lederadferd Årsplanarbeid Budsjett 2014 Organisering og standardisering av IT ved UiO Status FS/SO sammenslåing Sikker oktober –Espen Grøndahl Orienteringer og eventuelt

3 Universitetets senter for informasjonsteknologi Lederplattform – ønsket lederadferd

4 Målfokusert – som leder… …setter jeg realistiske, håndterbare delmål …sørger jeg for at planene er forankret i USITs mål, og at de nødvendige ressursene er tilgjengelige …legger jeg vekt på å markere oppnådde mål …tar jeg beslutninger som er i samsvar med felles mål …skal jeg alltid ha agenda og referat på møtene våre …bruker jeg planverket effektivt

5 Utviklende – som leder… …legger jeg til rette for at mine medarbeidere kan utvikle sin kompetanse …er jeg opptatt av å stadig utvikle meg gjennom å be om tilbakemeldinger …stiller jeg ofte spørsmålet «er dette den riktige/eneste måten å gjøre dette på?» …er jeg imøtekommende i forhold til endringsforslag og –behov …er jeg en pådriver for aktiv evaluering …sørger jeg for en oppsøkende dialog med brukermiljøene!

6 Involverende – som leder… …stiller jeg ofte spørsmålet «hva synes dere?» …bygger jeg et sterkt felles eierskap …involverer jeg nødvendige interessenter i prosesser jeg har ansvar for …delegerer jeg oppgaver og gir medarbeiderne klare svar …skal jeg motivere til samarbeid eksternt og internt …er jeg flink til å gi tilbakemeldinger

7 Ledersamling Innledning SWOT-analyse Strategi og prioriteringer Årsplaner

8 Aggregert uttrykk – umuliges kunst Styrker: Kompetente og dedikerte Identitet og tilhørighet til USIT og UiO Fokus på leveranse Omdømme Svakheter: Utilstrekkelig prioritering For lite målrettet For lite brukerorientert Isolering og manglende samhandling Urealistisk ambisjonsnivå Forankring popover for svak Bemanning og kompetanseutfordringer Muligheter: Ambisiøse målsetning for USIT I UH sektoren Fortsatt bygge kultur og arbeidsmiljø Nye tjenester Bedre utnyttelse av tjenester og systemer Bedre infrastruktur Effektivisering og automatisering Målfokusering Utnytte effekt av bedre samhandling UH sektoren Konkurransefortrinn som off. aktør Trusler: Miste tillit Miste ansatte Operativ grøft Kompleksitetens grøft Handlingslammelse Silotankegang Kortsiktighet fremfor langsiktighet Mister strategiske perspektiv Mismatch ressurss/rammebetingelser og mål/leveransekrav Benytt og ivareta Fokusèr og selekter Løft blikket, reflekter Konsolider imperiet

9 Prioriteringer Gjennom årsplaner –Rapportering på avvik –Rapportering på evt nye aktiviteter Gjennom CT –Rydde i CT-koder –CT-koder i samsvar med årsplaner Lederadferd

10 Årsplan Organisasjonsutvikling HR-strategi Samarbeid Arkitektur og teknologi Tjenestekatalog Kommunikasjonsstrategi Leveranser i forhold til plan

11 Årsplan 2014-2017 UiOs årsplan IT-ledernettverket – prioriteringer IHR prosesser USIT årsplan –Avdelinger, seksjoner og grupper –Prosess: Down – top og top - down Ferdig medio februar

12 Budsjett 2014 Trangt –5% ytterligere kutt –Varslet IHR kutt Detaljbudsjettering pågår Første versjon ferdig 13. desember

13 Organisering og standardisering av IT ved UiO Fase 1 ferdig –IT-ledernettverket –IT-leder/IT-koordinator –Stillingsbeskrivelser Fase 2 –Styring og prioritering IT-utviklingstiltak (Fellestjenester)

14 14

15 Organisering og standardisering av IT ved UiO Fase 1 ferdig –IT-ledernettverket –IT-leder/IT-koordinator –Stillingsbeskrivelser Fase 2 –Styring og prioritering IT-utviklingstiltak (Fellestjenester) –IT-støtte til utdanning og forskning

16 Organisering og standardisering av IT ved UiO Fase 3 –Strategi for universitetets IT-virksomhet –Nytt IT-reglement for Universitetet i Oslo –Oppdatering av retningslinjene i IT- sikkerhetshåndboka –Versjon 1.0 av IT-tjenestekatalog –Retningslinjer for arkitektur- og integrasjonsrammeverk –Beslutningsprosess for standardisering og tekniske valg Tidsplan universitetsdirektøren 17. desember

17 Status FS/SO sammenslåing - I Organisering –SUN del av 1.4.4 tiltak FS/SO –SUN del av USIT Prosess –Notat fra universitetsdirektøren –Allmøte SUN –IDF, informasjonsmøte tillitsvalgte

18 Status FS/SO sammenslåing – II Innspill innen 10.12 fra ansatte og tillitsvalgte Notat til KD innen 20.12 –Argumentasjon, ikke forslag Sammenslåing fra 01.03.2014

19 Sikker oktober Espen Grøndahl

20 Orienteringer og eventuelt Julebord 14. desember Julegløgg 19. desember Julaften 24. desember


Laste ned ppt "Allmøtet USIT 5. desember 2013. Dagsorden Lederutvikling USIT 3.0 –Claus Jebsen IML Lederadferd Årsplanarbeid Budsjett 2014 Organisering og standardisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google