Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppvarmingssystem og energiforsyning. Energikildenes egnethet TappevannRomoppvarmingTappevann og romoppvarming SolfangerX(X) BiobrenselXX Varmepumpe luft.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppvarmingssystem og energiforsyning. Energikildenes egnethet TappevannRomoppvarmingTappevann og romoppvarming SolfangerX(X) BiobrenselXX Varmepumpe luft."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppvarmingssystem og energiforsyning

2 Energikildenes egnethet TappevannRomoppvarmingTappevann og romoppvarming SolfangerX(X) BiobrenselXX Varmepumpe luft - luftX Varmepumpe luft – vannX Varmepumpe vann - vannX FjernvarmeX Varmepumpe og solfangerX(X) Solfanger og biobrenselXX

3 Elektrisk oppvarming Elektrisk romoppvarming er akseptabelt i passivhus hvis ikke energiforsyning med fornybare energikilder er praktisk og økonomisk forsvarbart. Må da dekke minst 50 % av tappevannet med fornybar energi • Fordeler – Rimelig å installere – Enkel regulering • Avhenger av om det er kabler eller panelovner – Lavt vedlikeholdsbehov • Ulemper – Ansees ikke som fornybar – Kun el tilfredsstiller ikke kravet til fornybar energi i NS 3700/3701 – Lite fleksibel

4 Biobrensel • Sentrale kjelsystemer – Større boligprosjekter – Helautomatiske systemer – Kan dekke både romoppvarming og tappevann – Egen lagringsplass til brensel • Lokale ovner – Eneboliger og mindre boligprosjekter – Utfordring med for høy avgitt effekt – Høy varmekapasitet en fordel – Hvis manuell: Dekker kun en liten del av varmebehovet – Boligkjøpere ønsker ofte vedovn til "kosefyring"

5 Solenergi Tre hovedprinsipper • Passiv soloppvarming • Solfangere – Vannbasert – varmer opp tappevann – Primært komfortvarme på bad og våtrom – Og evt. annen romoppvarming – Godt egnet til passivhus • Solceller – Produsere elektrisk energi – Fortsatt for dyrt….

6 Solvarmesystem • Vakuumsolfanger • To solfangere pr. leilighet, kobles direkte til varmtvannstank i hver leilighet • Spesialutviklet bereder/akkumulator • Solenergien går primært til tappevann (ca. 50 %), men også til baderomsvarme (15- 20 %) • Må ha radiatorer på tak pga. overskuddsvarme sommer

7 Kombinasjon solenergi og bio Solfangere og biobrensel i kombinasjon med et vannbårent distribusjonssystem er en god, effektiv og miljøeffektiv løsning.

8 Varmepumpe • Luft-til-luft • Avtrekk • Luft-til-vann • Berg/vann/jord- vann • Gråvann • Kompaktaggregater/integrert løsninger

9 Varmepumpe luft til luft Fordeler • Akseptabel pris – Kun varmepumpen, ingen distribusjonskostnader • Relativt enkel montering • Høy kapasitet • Mange og velge blant Ulemper • Avgir noe støy innendørs og utendørs • Dårligst effekt når det er størst behov (vinterstid) • Punktvarmekilde – Dekker kun deler av oppvarmingsbehovet Dekker ikke kravet til fornybar energi siden den dekker kun deler av romoppvarmingen. Må da evt. kombineres med annen fornybar energikilde

10 Varmepumpe luft - vann Fordeler • Dekker store deler av oppvarmingsbehovet til tappevann og romoppvarming • Kravet i NS 3700 til fornybar energi tilfredsstilles • Ingen støy innendørs Ulemper • Avgir noe støy utendørs • Dårligst effekt når det er størst behov (vinterstid) • Fortsatt kostbar i forhold til lavt oppvarmingsbehov – Må kombineres med vannbåren varme Dekker kravet til fornybar energi og er brukt mye i passivhus.

11 Teknisk anlegg • Solfanger • Varmepumpe luft/vann • Sløyfe rundt huset for forvarming av tilluft Annet • Endring av planløsning grunnet plass for teknisk anlegg • Oppvarming som dekorasjon • Motorer på vinduene for krysslufting • Mulighet for brukeren å se faktisk energibruk ISOBO Aktiv Jadarhus

12 Luftinntakskulvert Nedgravd betongkulvert med lengde 25 m og tverrsnitt på 2m x 3m Luftinntakstårn med luftinntak vendt mot nord. Bilder: Nedgravd betongkulvert og luftinntakstårn.

13 Luftinntakskulvert Bilder: RIB-tegning av kulvert og luftinntak-/avkasttårn

14 Varmesentral Bilder: Prinsipiell oppdeling av varmesentral Reversibel Luft/vann VP Varmedistribusjon i bygget Avkastluft Radiatorer Varmt tappevann Ventilasjonsvarme Elektrokjel. Spisslast Utenfor bygget Innenfor bygget 55/30°C55/45°C Kjølebatterier ventilasjon 55/20°C 35/30°C Utenfor bygget Innenfor bygget Gulvvamre

15 Varmepumper berg/vann/jord - vann Installasjonen inkl. boring el.l. kan ikke forsvares økonomisk i et passivhus pga. lite oppvarmingsbehov Fordeler • Anlegget tar liten plass utendørs (ingen støy) • Normalt høy driftssikkerhet • Høy varmefaktor • Høy kapasitet Ulemper • Høye kostnader for installasjon (borehull, sløyfe til vann, graving)

16 Gråvannsvarmepumpe • Utnytter varmen i avløpsvannet (ikke toalett) • Mest egnet for svømmehaller • Stort vedlikeholdsbehov pga. rengjøring av basseng, og rensing av filer og varmevekslere • Utprøvd på Husby Amfi (boligblokk)

17 Andre former for gjenvinning av tappevannsenergi

18 Fjernvarme I områder med tilgjengelig fjernvarme basert på hovedsakelig miljøvennlig energi vil dette kunne dekke både tappevannsbehov og romoppvarming i passivhus. Dette forutsatt at det brukes forenklede og kostnadseffektive vannbårne oppvarmingsanlegg tilpasset det lave varmebehovet.

19 Kompaktaggregater • En kombinasjon med balansert ventilasjon, varmegjenvinning og varmepumpe på avtrekksluft i samme aggregat • Dekker deler av tappevann og noe romoppvarming • Mye brukt løsning i Østerrike og Tyskland • Så langt lite erfaring i Norge

20 Distribusjonssystem for romoppvarming • Behov for vannbåren varme som distribusjon for romoppvarming • Golvvarmesystem i de rommene som "krever" gulvvarme av bruksmessige forhold (bad, våtrom, entre) • Øvrige rom: Radiatorer, forenklet gulvvarmesystem (eks.vis kun randsoner) og/eller viftekonvektorer

21 Oppvarmingsløsning Løvåshagen • Forenklet vannbårent varmesystem med gulvvarme i bad, og enkel radiator (800-1000 W) mot entre/stue. Meget korte rørføringer! • Ettrørssystem med bypassløsning (mulig å kjøre varmtvann utenfor radiator gulvvarme) • Samme temperaturnivå på tappevann, radiator og baderomsgulv • Rør-i-rør system i baderomsgulv for å unngå ”skolding”

22 Oppvarmingsløsning Rudshagen borettslag • Varmepumpe luft til vann • Vannbåren varme i badene i 1. og 2. etasje samt entre. • Sentralt plassert viftekonvektor i 1. etg.


Laste ned ppt "Oppvarmingssystem og energiforsyning. Energikildenes egnethet TappevannRomoppvarmingTappevann og romoppvarming SolfangerX(X) BiobrenselXX Varmepumpe luft."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google