Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emnet HUIN102 "IKT i humaniora" i et profesjonsperspektiv Carsten Jopp Seksjon for humanistisk informatikk 20.11.03 Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emnet HUIN102 "IKT i humaniora" i et profesjonsperspektiv Carsten Jopp Seksjon for humanistisk informatikk 20.11.03 Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emnet HUIN102 "IKT i humaniora" i et profesjonsperspektiv Carsten Jopp Seksjon for humanistisk informatikk 20.11.03 Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03 Carsten Jopp

2 Oversikt Hvilke jobber er man spesielt kvalifisert til når man har dette emnet med i 'baggasjen'? Ferske rapporter om næringslivets forventninger til kandidaters IKT-kunnskaper, samt "status quo" Digital literacy Relasjon emnet -- språkfag Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03 Carsten Jopp

3 Ny rapport om IKT "skills" Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03 Carsten Jopp 7 europ. universiteter, inkl. UiB (B. Wasson) nye studenter - etablerte studenter - universitetsansatte - arbeidsgivere http://www.intermedia.uib.no/seusiss/seusissreport.pdf

4 Resultater SEUSISS Majoriteten av studentene svarte at… de mente kunnskap om IKT er viktig for deres fremtidige karriere at deres IKT-kompetanse er selvlært, utviklet ved hjelp av venner og familie de vurderer sine IKT-kunnskaper som gjennomgående høy Nesten alle studentene ved alle de syv universitetene svarte at de mestrer tekstbehandling, søk på internett, e-post og chat Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03 Carsten Jopp

5 Hva mener arbeidsgivere? Kanon blant arbeidsgivere (SEUSISS): "comfort with current situation" "Microsoft Office, email and web browsers are enough, and graduates are okay with that." Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03 Carsten Jopp

6 Virkelig? "In reality this cannot be sufficient. Change effects all companies (…), and companies expect universities to keep ahead of these changes in their student training (…) As one employer said, 'We expect graduates to come to us and tell us how to do things -- to change us.'" (SEUISISS, 74) Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03 Carsten Jopp

7 Hva etterlyses konkret? Kompetanse utover grunnleggende ferdigheter ("Datakort") : Publisering på nett –Jfr. UB "Krise i akademisk kommunikasjon" – MITs initiativ open access Kommunikasjon i nettbaserte omgivelser – nettet som "Kulturraum", arena for kulturutfoldelse Database content management –Fokus på innhold, semantikk; eks. korpus "Understanding the bigger picture of ICT" ==>> "digital literacy" Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03 Carsten Jopp

8 Fokus på "digital literacy" Fierde basisferdighet ?! I (strategidokumenter rettet mot) skolesektoren observeres en klar betoning av en fierde basisferdighet Lese, skrive, regne + digital kompetanse, "digital literacy" (jfr. ITU-notat http://odin.dep.no/archive/ufdvedlegg/01/04/Pnota042.pdf) Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03 Carsten Jopp

9 "Digital literacy" a) grunnleggende IKT-ferdigheter "det å søke, lokalisere, evaluere, manipulere, kontrollere informasjon fra ulike digital kilder" b) utvikling av kommunikativ kompetanse ifm. IKT "kildekritikk, fortolkning, analyser av digitale genre og medieformer" c) digital literacy "evnen til å utvikle potensialet som finnes i IKT og utnytte det innovativt i læring og arbeid" http://odin.dep.no/archive/ufdvedlegg/01/04/Pnota042.pdf Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03 Carsten Jopp

10 "…utnytte det i læring og arbeid" 3 delemner HUIN102, IKT I humaniora: a) IKT som fagleg verktøy, med ei oversikt over området IKT og språk b) Dataanalyse med kvantitative metodar i språk c) IKT i læring og undervisning Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03 Carsten Jopp

11 a) IKT som fagleg verktøy Tekst og tekstkoding Korpus Beskrivelsesspråk (SGML, HTML, XML) ==> (lingvistisk) forskning ==> publisering Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03 Carsten Jopp

12 b) Dataanalyse med kvantitative metodar Pålitelig analyse av data fra f.eks. (lingvistiske) korpora Kvalitetssikring av forskningsresultater Statistikkens rolle i samfunnet ("VG") Statistikkprogram SPSS - globalt ledende verktøy Kvantitativ versus kvalitativ? Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03 Carsten Jopp

13 c) IKT i læring og undervisning Hvilke (IKT) medier finnes? –narrative, interaktiv, kommunikative, produktive, adaptive Hvordan påvirker disse kommunikasjon og læring? –Fokus på konteksten de inngår i Hvordan legge opp nettbasert læring? –Praktisk orientering Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03 Carsten Jopp

14 IKT-emne i et språkstudium Den "bitre skje med tran"? «IKT er ikke egentlig faglig relevant. Det er jo språk vi studerer, ikke informatikk. Greit nok at man må ta det for å få jobb, men et språkfag har egentlig lite med IKT å gjøre.» Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03 Carsten Jopp

15 Tran? (2) Hva er språk? IKT og nettet ikke bare skrivemaskin, bibliotek eller postkontor, men arena for kulturutfoldelse ("Kulturraum") Eks. Kulturkunnskap: Goethe-lysbilder Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03 Carsten Jopp

16 Finale Hvilke jobber er man spesielt kvalifisert til når man har dette emnet med i 'baggasjen'? I hvilke aktuelle jobber har man IKKE bruk for et slikt emne? TAKK for oppmerksomheten! Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03 Carsten Jopp


Laste ned ppt "Emnet HUIN102 "IKT i humaniora" i et profesjonsperspektiv Carsten Jopp Seksjon for humanistisk informatikk 20.11.03 Programmøte Språk og informasjon, 20.11.03."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google