Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FoU - Drift av fellesskapene og annet FoU-nytt Personalmøte GFU 19.11.14 Vibeke Bjarnø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FoU - Drift av fellesskapene og annet FoU-nytt Personalmøte GFU 19.11.14 Vibeke Bjarnø."— Utskrift av presentasjonen:

1 FoU - Drift av fellesskapene og annet FoU-nytt Personalmøte GFU 19.11.14 Vibeke Bjarnø

2 Har vi nok antall FoU-fellesskap? GFU har færre og større FoU-felleskap enn de øvrige instituttene på fakultetet Diskusjoner med ansvarlige for FoU ved de ulike instituttene: – En del er helt nede i 10 personer – Arbeider tett og felles ofte om et prosjekt – Er våre for store? – Ønsker vi oss 1-2 nye FoU-felleskap? Dekanen sier ok til to nye – ressurstildeling ikke avklart

3 FoU-fellesskapene samsvar med utlysninger? GFU har som mål å hele tida ha et NFR-prosjekt eller lignende. – Literacy nå ferdig – MAPO har noe tid igjen – Håper på gode søknader FINNUT? Annet? Søknader på gang som ledergruppa ikke veit om? – Må jobbe og ha gode søknader ”klar i skuffen” Må regne med noen avslag, jobber videre med tilbakemeldingene – Erfaringsmessig kreves flerfaglige søknader – hvilke 7 FoU-felleskap bør vi ha?

4 FoU-felleskap og driftsmidler Drift er drift og lønn er lønn – Driftsmidler skal ikke brukes til lønnsmidler Kommet noen forslag om å dele ut mer pr person og ha en mindre sum kun til fellesaktiviteter i FoU-felleskspene – Trenger innspill: Hva er mest egna som modell flertallet – hva ønsker dere?

5 Driftsmidler Tildeles i dag pr kalenderår Kommet forslag om å tildele for FoU-perioden (tre og tre år) – En større pott til disposisjon over tre år, bruke mer ett år og mindre et annet – Ønsker personalet at ledergruppa skal vurdere/utrede om dette er mulig?

6 Fakultetets og HiOAs utlysninger Ofte få og de samme som søker fra GFU – Gjelder små driftsmidler, presentasjonsstipend, språkvask og lignende. – Betyr det at flertallet har de ressursene de trenger til sin FoU? – Eller får man ikke med seg utlysningene Linda/Nina sender ut pr e-post?

7 Bevissthet rundt bruk av kilder i FoU En arbeidsglipp kan gi beskyldninger om plagiat – det skal ikke så mye til Er det noen som trenger bistand på dette området? – Meld eventuelt i fra til ledergruppa som vurderer eventuell veiledning/kurs

8 Opprykk førstestilling? Dosent/Professor? Opprykk til professor – tirsdag 9. desember fra 12:30-15:30, informasjon og påmelding: https://www.hioa.no/For-tilsatte/Hva-skjer-for-tilsatte-ved- HiOA/Opprykk-til-professor-hvordan-forholde-seg-til-opprykksforskriften https://www.hioa.no/For-tilsatte/Hva-skjer-for-tilsatte-ved- HiOA/Opprykk-til-professor-hvordan-forholde-seg-til-opprykksforskriften Opprykk til dosent – tirsdag 16. desember fra 12:30-15:30, informasjon og påmelding: https://www.hioa.no/For-tilsatte/Hva-skjer-for-tilsatte-ved- HiOA/Opprykk-til-dosent-hvordan-forholde-seg-til-opprykksforskriften https://www.hioa.no/For-tilsatte/Hva-skjer-for-tilsatte-ved- HiOA/Opprykk-til-dosent-hvordan-forholde-seg-til-opprykksforskriften Skal utvikle egen opprykksblogg for GFU: opprykk.no – Lover – regler – forskrifter – praksis – Fra Høgskolelektor til Førstelektor og Dosent – Fra Høgskolelektor til Førsteamanuensis og Professor

9 NB! Nye lenker om FoU på GFU- sida!GFU- sida Legg spesielt merke til: FoU-støtte, oversikt nye krav, frist for å foreslå nivåpublikasjoner (30.11.14)


Laste ned ppt "FoU - Drift av fellesskapene og annet FoU-nytt Personalmøte GFU 19.11.14 Vibeke Bjarnø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google