Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Datagrunnlag: Forløpsdatabasen FD-Trygd – Individdata fra koblede registre – Løpende opplysninger om demografi, sysselsetting, inntekt, utdanning og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Datagrunnlag: Forløpsdatabasen FD-Trygd – Individdata fra koblede registre – Løpende opplysninger om demografi, sysselsetting, inntekt, utdanning og."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Datagrunnlag: Forløpsdatabasen FD-Trygd – Individdata fra koblede registre – Løpende opplysninger om demografi, sysselsetting, inntekt, utdanning og trygd for perioden 1992-1998 Analysegrunnlag: – Utvalg av mødre og fedre 16-49 år pr. 1.1.92 med barn under 18 år  5% utvalg av gifte og samboende foreldre  25% utvalg av enslige mødre  Alle enslige fedre

2 2 Forskjeller mellom enslige og gifte/samboende foreldre (relativ risiko): Fra SYSSELSATT til:Fra ARBEIDSLEDIG til:Fra TRYGD/HJEMME til: Arb.-Utd. Trygd/Syss.-Utd.Trygd/Syss.-Utd.Arb.- ledighjemmesatthjemmesattledig Ensl. mødre1,251,991,320,912,131,440,831,801,28 G/s mødre11111 1111 Ensl. fedre1,201,391,430,73is1,360,811,201,37 G/s fedre1 11111 111

3 3 Effekten av "konjunktur" målt ved arbeidsledighetsprosenten i kommunen: Fra SYSSELSATT tilFra ARBEIDSLEDIG tilFra TRYGD/HJEMME til Arbeids-Trygd/SysselsattSysselsatt ledighjemme Enslige mødre***is*** *** G/s mødre******** is Enslige fedre***is* * G/s fedre********* is

4 4 Effekten av endringer i overgangsstønaden til enslige forsørgere Fra SYSSELSATT tilFra ARBEIDSLEDIG tilFra TRYGD/HJEMME til Arbeids-Trygd/SysselsattTrygd/SysselsattArb.ledig ledighjemmehjemme Mødre: Høyere stønadis***isis ***is Kortere periode********* ****** OFOisisisis****** Fedre: Høyere stønadisisisis isis Kortere periodeisisis* isis OFOisisisisisis

5 5 Effekten av innføringen av kontantstøtten Fra SYSSELSATT tilFra ARBEIDSLEDIG tilFra TRYGD/HJEMME til Arbeids-Trygd/SysselsattTrygd/SysselsattArb.ledig ledighjemmehjemme Ensl. mødreisisis* is** G/s mødre***isis* ****** Ensl. fedreisisisis isis G/s fedreisisisis isis


Laste ned ppt "1 Datagrunnlag: Forløpsdatabasen FD-Trygd – Individdata fra koblede registre – Løpende opplysninger om demografi, sysselsetting, inntekt, utdanning og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google