Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.normen.no | 1 Instruktørkurs – kommuner Personvern i kommunen (30 min)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.normen.no | 1 Instruktørkurs – kommuner Personvern i kommunen (30 min)"— Utskrift av presentasjonen:

1 | 1 Instruktørkurs – kommuner Personvern i kommunen (30 min)

2 | 2 Innhold Hva er personopplysninger? Hva er helseopplysninger? Hvorfor skal opplysningene sikres? Den registrerte har rettigheter (samtykke, innsyn, mv) Taushetsplikt Økt grad av samhandling Personvern i hverdagen Spørsmål

3 | 3

4 | 4 Men først... Hva er personvern?

5 | 5 Hva er personopplysninger? Personopplysningsloven: ”opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson” Denne enkeltpersonen = ”den registrerte” = pasienten, brukeren, tjenestemottakeren, søkeren...

6 | 6 Hva er helseopplysninger? taushetsbelagte personopplysninger andre opplysninger og vurderingerom helseforholdsom kan knyttes til et enkeltindivid

7 | 7 Hvorfor skal opplysningene sikres? Det er et lovkrav Forholdet mellom kommunen og ”borgeren” (som pasient, tjenestemottaker, søker, bruker mv.): - Bygger på tillit - Skaper forventninger - Krever profesjonalitet

8 | 8 Hvorfor skal opplysningene sikres? Alminnelige kvalitetskrav Vi sikrer helseopplysninger også fordi vi kan bli stilt til ansvar Datatilsynet Sanksjoner Hvilke sanksjoner finnes? Også: Negativ omtale / omdømme

9 | 9

10 | 10 Den registrerte har rettigheter Samtykke Innsyn Retting / sletting Andre rettigheter? Merk: En rett for én = en plikt for en annen

11 | 11 Taushetsplikten Følger av ulike regler, avhengig av situasjon / rolle Kan skape utfordringer: Kryssende hensyn / ”klassisk” dilemma: Alltid riktig å bevare taushet? Hvilke dilemmaer / erfaringer har dere? Kultur for at taushetsplikten holdes høyt?

12 | 12 Økt grad av samhandling Bli i stand til å ta i bruk mulighetene Individuell plan (innenfor og utenfor kommunen) Bruk av helse- og personopplysninger på tvers Taushetsplikt vs. offentlighetsplikt Erfaringer? Norsk Helsenett

13 | 13 Personvern i hverdagen Bruk av e-post SMS Henvendelser fra pårørende Meldingsutveksling via Helsenettet Bruk av video i arbeidet Håndterbare, praktiske rutiner Erfaringer?


Laste ned ppt "Www.normen.no | 1 Instruktørkurs – kommuner Personvern i kommunen (30 min)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google