Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye nett- og praksisbaserte grunnskolelærerutdanninger GLU-NP 1-7 og GLU-NP 5-10 Programansvarlig 5-10.trinn Nils Ole Nilsen:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye nett- og praksisbaserte grunnskolelærerutdanninger GLU-NP 1-7 og GLU-NP 5-10 Programansvarlig 5-10.trinn Nils Ole Nilsen:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye nett- og praksisbaserte grunnskolelærerutdanninger GLU-NP 1-7 og GLU-NP 5-10 Programansvarlig 5-10.trinn Nils Ole Nilsen: nils.ole.nilsen@hibo.no

2 Dette skal jeg snakke om: Litt om nettbasert utdanning Vår modell for nettbasert lærerutdanning Hvordan legger vi til rette for læring og kompetanseutvikling i utdanningen? Hva med praksis….og praksisbasert utdanning? Etablering av forskergruppe i nettpedagogikk

3 Hva er nettbasert utdanning? Morten Flate Paulsen (2003) At lærer og student er atskilt i rom og/eller tid i motsetning til tradisjonell klasseromsundervisning At datanett brukes til formidling av lærestoff At datanett brukes til reell toveiskommunikasjon i læreprosessen slik at studentene kan dra nytte av kommunikasjon med hverandre, lærere, og administrativt personell Frivillighet Attraktiv deltagelse i et læringsfellesskap Samvirke I et læringsfellesskap Individuell frihet Fleksibilitet Valgfrihet

4 Mange pedagogiske muligheter Nettet gir: studentene kontroll over tiden, men progresjonen må følges pga innleveringer og eksamen tilgang til en enorm mengde læringsressurser. Muligheter til å ta forelesninger når det passer muligheter for samarbeidslæring som er uavhengig av tid og sted (asynkront), men også noen ganger i sann tid (synkront) muligheter for refleksjon og ekstra tid til formulering av spørsmål og kommentarer – asynkront og synkront unike muligheter til å reflektere over egen praksis – sammen med medstudenter, fag- og praksislærer gode muligheter for bruk av programvare i læringen muligheter til å ta i bruk multimediaelementer for presentasjoner og demonstrasjoner i undervisningen.

5 Eksempler fra musikkfaget Forelesninger/demonstrasjoner på nett

6 Hvorfor nettbasert utdanning? Samfunnsmessig utvikling Forventninger om at høgskoler tilbyr fleksible utdanninger i regionene Teknologi og infrastruktur blir stadig bedre God kvalitet i utdanningene

7 Hvordan organiseres læring på nett? Nettforelesninger og etterpåfølgende: –Nettseminar: NTR – Meeting Diskusjonsforum –Studiespørsmål med innleveringer Refleksjonslogg fra praksis Presentasjoner/leksjoner

8 Utfordringer Å holde motivasjonen oppe hos studentene –Nærvær på nett er nøkkelen –Struktur på nett er viktig Å finne ut hva som kan nettbaseres av fagstoff og hva som MÅ være på samlingene –På samlingene vil det bli minimalt med tradisjonelle forelesninger, men heller praktisk arbeid og drøftinger individuelt og i grupper i alle fag. –Arbeidsformer på nett: Nettforelesninger, skype, NTR-meeting med klasse og grupper, e-post, chat, regionalt responsgruppearbeid, fronter.

9 Vår modell for tilrettelegging

10 Studiemodell 1-7.trinn

11 Studiemodell 5-10.trinn

12 Fronter

13 Eksempel på et nettstudium

14 Om nettforelesninger i Ex 100 Oversikt forelesninger Studentevaluering november: –Hver forelesning varer for lenge

15 Bruk av diskusjonsforum

16 Innlegg i diskusjon

17 …og praksisbasert

18 Kompetanse- guide for praksis

19 Observasjon av klasseledelse Logg dag 3 Denne dagen fikk vi i oppgave av Wenche å observere hvordan hun drev sin klasseledelse i praksis. Når klokka ringer inn stiller elevene opp utenfor døra der elevene går inn. Wenche har pleid å hente dem i døra, men nylig har de begynt å øve på å komme inn alene garderoben når Wenche gir dem et signal fra vinduet. Når elevene er ferdig i garderoben stiller de på nytt opp i korridoren utenfor klasseromet og håndhilser på Wenche før de stille og rolig går inn for å finne sin plass. Det vi legger merke til med det samme er at Wenche bruker lav stemme og at ingen elever tar ordet uten å ha fått det etter å ha rukket opp hånda. Hun trenger ikke konkurrere med noen om oppmerksomheten. Logg dag 4 I dag satte vi observasjonen i system for første gang. Vi gjorde et utvalg og fordelte forskjellige metoder mellom oss. Det som overrasket, var at selv om gruppa vi observerte var på to elever (en dyade), var det mye som skjedde dem i mellom. Det er utrolig hva man får med seg når man setter observasjonen i system.

20 Utfordringer med praksis Etablering av praksisgrupper når studentene bor spredt Respons på studentenes refleksjonslogger på Fronter Obligatoriske ”Bro-møter” med praksisskolene (rektor sammen med praksislærer(e)) Nettmøter med praksisskolene Praksisbesøk

21 Erfaringene så langt Denne e-posten fikk jeg her om dagen fra en student: –Takk for raskt svar som vanlig! :-) Det er vel mye arbeid og mye nytt for dere også dette året i forbindelse med omleggingen av studiet. Men jeg syntes dere gjør en god jobb! Jeg er i hvert fall så langt veldig godt fornøyd :-) Ha en fortsatt fin dag!

22 Etablering av forskningsgruppe - nettpedagodikk Problemstillinger: –Hvordan skjer den pedagogiske og didaktiske tilretteleggingen for læring på nett – ut fra både et lærer- og studentperspektiv? –Hvordan formes lærer- og studentroller i nettbaserte/nettstøttede utdanningsprogram? –Hvordan fungerer samspillet mellom pedagogikk og teknologi, og hvordan kan det videreutvikles? –Hvordan dannes og videreutvikles yrkesidentiteten til nettlæreren i nettbaserte profesjonsutdanninger?

23 Konklusjon så langt Vi har fått til en god start. Det viktigste av alt er at vi har studenter som er fornøyde med utdannelsen så langt, men vi har ennå mange utfordringer….. Takk for meg!


Laste ned ppt "Nye nett- og praksisbaserte grunnskolelærerutdanninger GLU-NP 1-7 og GLU-NP 5-10 Programansvarlig 5-10.trinn Nils Ole Nilsen:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google