Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styreseminar VOSS - 26.10.2005 DET MEDISINSKE FAKULTET Per Omvik Cand.med (UiO, UiB)1966 Dr.med (UiO)1976 Post.doc (USA)1977-78 Indremedisin 1981 Kardiologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styreseminar VOSS - 26.10.2005 DET MEDISINSKE FAKULTET Per Omvik Cand.med (UiO, UiB)1966 Dr.med (UiO)1976 Post.doc (USA)1977-78 Indremedisin 1981 Kardiologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styreseminar VOSS - 26.10.2005 DET MEDISINSKE FAKULTET Per Omvik Cand.med (UiO, UiB)1966 Dr.med (UiO)1976 Post.doc (USA)1977-78 Indremedisin 1981 Kardiologi 1982 Førsteamanu. 1991 Prof. 1994 Prodekanus 1999 Dekanus 2005 Forskn: hypertensjon

2 DET MEDISINSKE FAKULTET Organisering I Institutt for biomedisin - IBM Institutt for biomedisin - IBM Gades institutt - GI Gades institutt - GI Institutt for indremedisin - IFI Institutt for indremedisin - IFI Institutt for kirurgiske fag - IKF Institutt for kirurgiske fag - IKF Institutt for klinisk medisin - IKM Institutt for klinisk medisin - IKM Institutt for samfunnsmedisinske fag - ISF Institutt for samfunnsmedisinske fag - ISF Senter for internasjonal helse - SIH (tverrfakultært) Senter for internasjonal helse - SIH (tverrfakultært)

3 DET MEDISINSKE FAKULTET Organisering II Dekanus; VALGT Dekanus; VALGT –Prodekanus forskning –Visedekanus undervisning Instituttledere; TILSATT Instituttledere; TILSATT –Visestyrer forskning –Visestyrer undervisning –Instituttråd Fakultetsstyre Fakultetsstyre –Instituttledere –Gr. B,C,D Forskningsutvalg Forskningsutvalg –Prodekanus forskning –Visestyrere Studieutvalg Studieutvalg –Prodekanus undervisning –Visestyrere –Stud Programstyre ?? Programstyre ?? studieretninger

4 199219982004 Studenter Lavere grad 503642 H Ø yere grad 33176129 Mastergrad-26100 Profesjonsutdanning620893895 Doktorgradskandidater131162 210 * ) ÅrsverkVitenskapelige170198251 Teknisk / administrative134166178 Budsjett UIB (hovedtildeling) 87 250 117 490 269 700 (1000 kr) (1000 kr) Eksterne midler (regnskap) -- 194 300 * ) Middeltall vår-høst (213-208) DET MEDISINSKE FAKULTET Nøkkeltall - Aktivitet

5 DET MEDISINSKE FAKULTET Ressursbruk (regnskap) 2004 Total Lønn

6 DET MEDISINSKE FAKULTET Finansiering

7 DET MEDISINSKE FAKULTET Innsparingsplan PROGNOSE (mill) 20032004200520062007 Driftsbalanse-6,4-6,4-6,4-6,4 Bindinger-3,0-1,0-1,0 Driftsbalanse før tiltak -9,4-7,4-7,4-6,4 Fri utstyrsbevilgning UiB 2,1 Husleiebesparelse0,90,90,90,9 Kutt - utstyrsbevilgning 2,02,0 Tiltak – 1 2,32,32,32,3 Tiltak – 2 2,32,32,3 Tiltak – 3 2,32,3 Tiltak – 4 2,1 Sum tiltak 7,37,57,89,9 Driftsbalanse etter tiltak -2,10,10,43,5 Akkumulert saldo -1,9-4,0-3,9-3,50,0

8 199219982004 ResultatDoktorgrader182949 Studiepoeng655781 1 098 Hovedfag / mastergrad -4951 Profesjonsutdanning84 117136 Publikasjoner Vitenskapelige publ. 502 * ) 586 * ) 603 ** ) Pr. årsverk 1,651,611,41 Pr. vitenskapl. årsverk 2,952,962,40 Doktorgrader 0,1060,1460,195 Vit. årsverk/dr.grad 9,46,85,1 DET MEDISINSKE FAKULTET Nøkkeltall - Resultater * ) F.Dok ** ) FRIDA: I alt 679, hvorav 603 i internasjonale tidsskrift; Renset for dobbelføring

9 DET MEDISINSKE FAKULTET Undervisningsprogrammer Profesjon\Integrert master Profesjon\Integrert master –Medisin –Forskerlinje –Farmasi *) Master Master –Humanbiologi Human fysiologi Human fysiologi Medisinsk cellebiologi Medisinsk cellebiologi –International health Tverrfakultær master Tverrfakultær master –Ernæring –Helsefag Sykepleievitenskap Sykepleievitenskap Fysioterapivitenskap Fysioterapivitenskap RAB RAB Manuell terapi Manuell terapi Genetisk veiledning Genetisk veiledning Forskerkurs Forskerkurs –Rullerende Nye program 2004 – 05 Nye program 2004 – 05 –Startet Human ernæring Manuell terapi ’Erasmus Mundus’ \joint degree –Godkjent Human ernæring\bachelor Helseledelse\erfaringsbasert master Genetisk veiledning\permanent? Forskerskole Forskerskole –Inflammasjon & autoimmunitet –Internasjonal helse –Neurovitenskap –Translasjonell Cancerforskning –Klinisk medisin\ oppstart H-05 Annen Annen –Basalfag Odontologi Tannpleie –Veiledning 1946: Medisin 2/3 – dels studium (første 2½ år i København) 20 studenter pr. år *) Samarbeid Mat.nat

10 VALGTERMINSÆROPPGAVE IMMUNOLOGI GENETIKK GRUNNKURS KLINIKK KLINISKE FERDIGHETER ETIKK MED. STAT VIT. TEORI KIRURGI INDREMEDISIN HORMON GERIATRI DET MEDISINSKE STUDIUM - MEDISIN 2005 Avdeling - Fag Hypertensjon Ateromatose Koronarsykdom Arytmi Klaffesykdom Kongenitt Kardiomyopati Hjertesvikt Hypertensjon Ateromatose Koronarsykdom Arytmi Klaffesykdom Kongenitt Kardiomyopati Hjertesvikt

11 ”For studieprogrammet i helsefag-studieretning genetisk veiledning …….. … ……..vil i denne forbindelse vise til det generelle prinsippet om etablering av nye emner må kombineres med nedbygging av andre tiltak.” UNIVERSITETSSTYRET Universitetet i Bergen Arkivkode:Styre-sak: 85 Sak nr.: 05/10510Møte: 27.10.05. GODKJENNING AV NYE STUDIEPROGRAM

12 DET MEDISINSKE FAKULTET Studiepoeng

13 Studieevaluering Studieevaluering –Medisin Intern Intern Medisin 2005 Medisin 2005 –Sykepleievitenskap NOKUT NOKUT Kvalitetssikring Kvalitetssikring –Programsensor –Programevaluering –Andre vurderings- former Medisinsk ferdighets- senter Medisinsk ferdighets- senter Katastrofekurs Katastrofekurs –1.hjelpskurs ALLE fakultetets studenter Studiekvalitetsseminar Studiekvalitetsseminar Studiekvalitetspris Studiekvalitetspris Engelsk semester Engelsk semester Kvalitetsreform Kvalitetsreform DET MEDISINSKE FAKULTET Utdanningsmelding 2004/05

14 Forskingsresultat 2000-2004 0 10 20 30 40 50 60 20002001200220032004 Årstall Doktorgrader 0 100 200 300 400 500 600 700 Int. vit. publikasjoner DR.GRINT. VIT. PUBLIKASJONER DET MEDISINSKE FAKULTET Forskning

15 DET MEDISINSKE FAKULTET DET MEDISINSKE FAKULTET Publikasjoner - dr. grader * ) Vit. årsverk bak hver dr. grad 9,4* 6,8* 5,1* 0,05 0,15 0,25 Dr. gr / årsverk

16 Resultater - 2004 Publ*Dr.gr Inst. for biomedisin846,1 Gades institutt681,7 Inst. for kirurgiske fag664,2 Inst. for indremedisin18917,8 Inst. for klinisk medisin1103,1 Senter for int. helse444,5 Inst. for samfunnsmed. fag1399,8 Sum 70049 *Internasjonale vit. publ inkl dobbelføringer (Frida) DET MEDISINSKE FAKULTET Resultater - Instituttnivå

17 DET MEDISINSKE FAKULTET Forskningsevaluering - NFR Hovedkonklusjon: SIH & ISF eksellent - andre fra ’rimelig’ til ’svært god’ : Potensial for forbedring:  Små miljøer – sprikende forskningsprofil  Mangler strategisk planlegging  Svak internasjonalisering  Translasjonsforskning mangelfull  Manglende incentiv for forskning  Manglende lederutviklingsprogram  Behov for løpende forskningsevaluering  Ingen strategi for personellmessig fornying

18 DET MEDISINSKE FAKULTET Utviklingstrekk * ) 2005: 314 vitenskapelig ansatte *)*) **) Forutsatt uendret antall fast vit. ansatte fra 2005 4% 24% 20% 40% 22% 43%

19 DET MEDISINSKE FAKULTET Tilsatte: Omløpshastighet 57 3*6 * 3: tilsetting

20 DET MEDISINSKE FAKULTET Prioriterte forskningsområder Global helse/ U- landsrelatert forskning Global helse/ U- landsrelatert forskning Farmasi Farmasi Translasjonsforskning Translasjonsforskning Store folkesykdommer Store folkesykdommer Nanovitenskap Nanovitenskap Epidemiologisk forskning Epidemiologisk forskning Nevrovitenskap Nevrovitenskap Ernæring Ernæring FUGE FUGE Medisinsk billed- behandling (fMRI; PET) Medisinsk billed- behandling (fMRI; PET) Molekylærbiologisk forskning Molekylærbiologisk forskning

21 DET MEDISINSKE FAKULTET Tematisk forskningsorganisering Locus for eksperimentell cancer forskning Locus for eksperimentell cancer forskning Locus for hjertesykdom Locus for hjertesykdom Locus for homocystein og relaterte vitaminer Locus for homocystein og relaterte vitaminer Locus for nevrovitenskap Locus for nevrovitenskap Locus for register epidemiologi Locus for register epidemiologi Locus for sirkulasjon Locus for sirkulasjon

22 DET MEDISINSKE FAKULTET Forskerutdanning Forskerutdanningen delvis organisert i forskerskoler: Forskerskole i Internasjonal helse (med Det psykologiske fakultet og Det odontologiske fakultet) Forskerskole i Internasjonal helse (med Det psykologiske fakultet og Det odontologiske fakultet) International Graduate School in Integrated Neuroscience (med Det psykologiske fakultet og Helse Bergen) International Graduate School in Integrated Neuroscience (med Det psykologiske fakultet og Helse Bergen) PhD Programme in Translational Cancer Research (med Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet) PhD Programme in Translational Cancer Research (med Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet) Bergen Research School in Inflammation (med Det odontologiske fakultet og Helse Bergen) Bergen Research School in Inflammation (med Det odontologiske fakultet og Helse Bergen) Forskerskole i klinisk medisin (oppstart des. 2005) Forskerskole i klinisk medisin (oppstart des. 2005)

23 DET MEDISINSKE FAKULTET Senter of Excellence: Application Inflammation – R Jonsson / Gade Institute Inflammation – R Jonsson / Gade Institute International Health – H Sommerfelt / Centre of International Health International Health – H Sommerfelt / Centre of International Health Psychological Health – K Hugdahl / Psychological Faculty / Inst. of Biomedicine Psychological Health – K Hugdahl / Psychological Faculty / Inst. of Biomedicine Register Epidemiology – SE Vollset / Inst. of Community Medicine Register Epidemiology – SE Vollset / Inst. of Community Medicine Translational Cancer Research – R Bjerkvig / Inst. of Biomedicine Translational Cancer Research – R Bjerkvig / Inst. of Biomedicine Tuberculosis – H Wiker / Gade Inst. Tuberculosis – H Wiker / Gade Inst. CM 3 – K Børve / Mat. Nat. / Inst. of Biomedicine CM 3 – K Børve / Mat. Nat. / Inst. of Biomedicine Metabolic diseases – RK Berge / Gade Inst. Metabolic diseases – RK Berge / Gade Inst.

24 Overordnet  Bedre forskning & undervisning  Økonomisanering  Sammenslåing odont. / med. fak? DET MEDISINSKE FAKULTET DET MEDISINSKE FAKULTET Utfordringer / Muligheter Forskning Forskningsevaluering Forskningsevaluering –Biomedisin –Klinisk Nye disipliner Nye disipliner –Farmasi –Ernæring Utstyr Utstyr –PET Bygg Bygg –BBB –Lab Undervisning Medisin 2005 Medisin 2005 –Preklinikk –Klinikk Undervisningsevaluering Undervisningsevaluering –Stud. Mag –Studentbarometer Nye disipliner Nye disipliner –Farmasi –Ernæring Forskerskole Forskerskole Forskerlinje Forskerlinje Internasjonalisering Internasjonalisering Kvalitetsreform Kvalitetsreform HUS

25 Dekanatet 2005-2009 Visjon for Med. Fak. om 4 år Undervisningssted - evalueres høyt av alle kategorier studenter Undervisningssted - førstevalg for flertallet søkere til fakultetets studier –Undervisning - inspirerende for egen læring –vekker nysgjerrighet og lyst til egen forskning –gir god faglig innsikt og trygghet hos ferdige kandidater Robuste forskningsgrupper –Strukturert –Solid faglig ledelse –Nettverk –Gode internasjonale kontakter Forskningsaktivitet som er –Fokusert –Målrettet –Høy internasjonal klasse Forskning som er ledende i Norge; –Innen noen områder ledende internasjonalt Utadrettet virksomhet som er positiv –Informativ formidling –God, åpen kontakt med media Solid økonomi – med rom for fornying Solid økonomi – med rom for fornying Topp bemanning – begge kjønn Topp bemanning – begge kjønn - god aldersspredning - god aldersspredning - i vit., tekn., adm. stillinger - i vit., tekn., adm. stillinger Godt tilpasset andel stipendiat- og Godt tilpasset andel stipendiat- og post.doc. stillinger post.doc. stillinger Fortsatt godt samarbeid med Fortsatt godt samarbeid med - samarbeidspartnere: UiB, andre fak., - samarbeidspartnere: UiB, andre fak., - Helse Vest, forskningsråd - Helse Vest, forskningsråd Økt samarbeid med næringsliv Økt samarbeid med næringsliv - andre brukere av kunnskapsbasert viten - andre brukere av kunnskapsbasert viten ønsker vi et topp-fakultet....ønsker vi et topp-fakultet.. da må vi ta sikte på å nå toppen!

26 Universitetet vedtok, ved fordeling av tildelt budsjett for 2005, å fortsette omleggingen av studietilbud ved Det psykologiske fakultet. Omleggingen er knyttet til en betydelig reduksjon av antall studieplasser i det tidligere grunnfag i psykologi kombinert med etablering av nye studieplasser på bachelor- og masternivå. Universitetsdirektøren ser forslaget om opprettelse av masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi som en del av dette arbeidet og vil komme tilbake til spørsmålet om eventuell tilleggsfinansiering ved høstens budsjettbehandling. For studieprogrammet i helsefag-studieretning genetisk veiledning har Det medisinske fakultet bedt om nærmere vurdering av finansieringsbehovet i samråd med universitetsledelsen. Universitetsdirektøren vil i denne forbindelse vise til det generelle prinsippet om etablering av nye emner må kombineres med nedbygging av andre tiltak. Dersom det er behov for ressurser ut over det fakultetet selv disponerer, må en derfor foreta en nøye vurdering av om, og eventuelt hvordan, finansieringsbehovet skal dekkes.


Laste ned ppt "Styreseminar VOSS - 26.10.2005 DET MEDISINSKE FAKULTET Per Omvik Cand.med (UiO, UiB)1966 Dr.med (UiO)1976 Post.doc (USA)1977-78 Indremedisin 1981 Kardiologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google