Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reproduksjons- organer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reproduksjons- organer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Reproduksjons- organer
Hva jeg ikke kommer til å gå gjennom: Uregelmessige menstruasjonsblødninger – hormonelle forstyrrelser. Seksuelt overførbare sykdommer + Prevensjon = Seksualopplysning. Infertilitet

2

3 Mannens ytre kjønnsorganer
Testikkel Bitestikkel Sædstreng (funikkelen): sædleder, årer og nerver omgitt av bindevev. Lyskekanalen – ytre åpning I skrotum er temperaturen 1-2 gr. lavere enn normal kroppstemperatur. Kremastermuskelen trekker seg sammen. Testikkelen anlegges nær nyrene og skal vandre ned i skrotum gjennom lyskekanalen. Testisretensjon – når den ligger i lyskekanalen eller ved ytre lyskeåpning. Ca. 10%. Hos de fleste kommer den spontant ned i løpet av 1. leveår. 1% gjør den ikke det. Skal bringes ned i skrotum før 1 ½ års alder. Uvisst om dette bedrer spermieproduksjonen og reduserer kreftrisikoen. Dersom den ikke kan bringes ned, fjernes den oftest pga. 10% risiko for kreft. Kryptorchisme – (skult testis) – ligger intraabdominalt. Det er da ingen spermieproduksjon. Økt risiko for testikkelkreft. Kastrasjon – når begge testiklene fjernes. Dette kan gjøres medikamentelt – de settes da bare ut av spill. Evenukk. Vasektomi – dele sædlederen. NB: Må ikke dele karene. Ejakulatet har samme volum. Det tar noe tid før man er steril. Kan forsøke å sy sammen igjen hvis man angrer. Sædlederen er ca. 40 cm lang. Munner ut i uretra etter at den passerer gjennom prostata. Testistorsjon – funikkelen dreier rundt sin egen akse – blodforsyningen hindres.

4 Penis Bygd opp av tre svamplegemer.
To kavernøse legemer Ett spongiøst legeme Glans er en oppsvulming av det spongiøse legemet Smegma – talgliknende sekret som produseres av kjertler på glans og i forhuden.

5 Spermieproduksjon = spermatogenese
Finner sted i 800 tynne sædkanaler i testikkelen Spermiene dannes fra udifferensierte stamceller (germinalceller) Modningen tar 10 uker Støtteceller forsyner germinalcellene med næringsstoffer og regulerer modningen Fra testikkelen ledes spermiene til bitestikkelen. Oppholder seg der i 2-3 uker, hvor modningen fullføres Mer enn 500m med sædkanaler. Interstitialceller – leydigceller Blod-testisbarriere. Stimulering av spermieproduksjonen: LH: stimulerer testosteronproduksjonen som skjer i leydigcellen. FSH: Stimulerer sertori (støtte)-cellene. GnRH fra hypotalamus.

6

7

8 Prostata Kjertel (normalt 20g) som tømmer sitt sekret i urinrøret under ejakulasjonen. Sekretet inneholder modningsstoffer og næringsstoffer til spermiene som gjør dem i befruktningsdyktige.

9 Mannens kjønnshormon – androgener
Det viktigste androgen er testosteron Oppgavene til testosteronet er: Utvikling av de mannlige kjønnsorganer (primære kjønnskarakteristika Stimulere maskulin adferd (bl.a. libido) Utvikle sekundære kjønnskarakteristika: skjeggvekst, kroppshår, stemmeforandringer, mannlige kroppsformer Anabole effekter: stimulere proteinsyntese og vekst av skjelett og muskulatur Stimulere spermieproduksjon Manglende testosteronproduksjon medfører sterilitet

10

11 Kvinnens ytre kjønnsorganer – vulva
Store og små kjønnslepper, klitoris. Klitoris består av to svamplegemer. Glans klitoris er rikt på følelegemer og sensoriske nervefibre. Erektilt vev i dypet av kjønnsleppene, som svulmer. Her ligger også kjertler som lager et sekret som frigjøres ved seksuell stimulering.

12 Indre kjønnsorganer: Vagina: Muskelrør kledd med flerlaget plateepitel. Kjertler som danner glykogen som omdannes til melkesyre. Flimmerepitel i tubene (egglederne).

13

14 This is an adult ovary with two corpora lutea
This is an adult ovary with two corpora lutea. The larger one at the top is a hemorrhagic corpus luteum of menstruation, and the smaller one at the bottom is involuting from a previous menstrual period. Eggcelleproduksjonen Født med 1 mill. oocytter = umodne eggceller Ved puberteten er antallet Primærfollikkel utgjøres av oocytt + et lag med epitelceller. Ved hver menstruasjonssyklusstart starter 5-10 primærfollikler å vokse. Epitelcellene deler seg – granulosaceller. De folliklene som ikke fullfører modningen, tilbakedannes og blir borte. Cellene i follikkelveggen deler seg og danner en hormonproduserende kjertel – corpus luteum. Dersom egget ikke befruktes, går denne til grunne etter dager. Folikkelfasen – dager Lutealfasen – nøyaktig 14 dager. Eggløsningssmerter

15 Menstruasjonssyklus Gj.snitt 28 dager. Variasjoner fra 21 til 35 dager. Blødningsfasen: Kommer i gang pga. fall i progesteron Proliferasjonsfasen: Østradiol stimulerer kjertlene til celledeling. Endometriet bygges opp. Vannklart sekret som gjør at spermier trenger gjennom cervix. Sekresjonsfasen: Progesteron stimulerer kjertlene til produksjon av et glykogenrikt sekret og fortsatt vekst av årene. I tillegg et sekret som hindrer spermier i å trenge inn. FSH stiger fordi ø og p faller. Stimulerer follikkelvekst. Dette øker prod av ø. LH stimulerer folliklenes produksjon av ø og dannelsen av corpus luteum. Økningen i ø før eggløsning stimulerer GnRH som gir LH-toppen. (FSH stiger også pga. stigning i GnRH)

16

17 Klimakteriet (overgangsalder)
Perioden da ovarialfunksjonen avtar Begynner i års alder og tar ca. 5 år Menopause finner sted i alderen år Symptomer: Uregelmessige blødninger, hetetokter, rødme i hud, uro. Fører til reduksjon i brystkjertlenes størrelse, i livmorens størrelse, at slimhinnen i vagina og uretra atrofierer og til tap av beinmasse. Når hormonproduksjonen faller, øker hypofysens sekresjon av LH og FSH.

18

19 Brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner
90 % fra gangstrukturene – ductalt karsinom, 10 % fra melkekjertlene – lobulært karsinom. DCIS – ductalt carsinoma in situ Ca. 5 % av tilfellene er direkte arvelige pga. medfødte mutasjoner Trippeldiagnostikk: palpasjon, billeddiagnostikk (mammografi og UL), finnålscytologi. Behandling: Mastektomi evt. brystbevarende kirurgi og stråling Aksilletoilett? Vaktpostlymfeknutediagnostikk Antiøstrogenbehandling eller cytostatika Mammografi: screening og diagnostisk/ klinisk – flere bilder med forstørrelse. Screening – nå tilbud til alle. Egner seg best for dem over 40 år. Snd = vaktpostlymfeknute: Setter radioaktivt stoff i tumor ved gjennomlysning. Finner da de lymfeknuter som drenerer dette området ved en gammadetektor. Blåfarge settes peroperativt. Tar disse. Venter så på svar om frie reseksjonsrender og om spredning til vaktpostlymfeknuten. Dersom spredning til lymfeknyter – må ta glandeltoilett senere. Adjuvant behandling avhengig av østrogenreseptorer. Godartede svulster i mammae Fibroadenomatose – års alder – dobbeltsidige, uregelmessige fortykkelser i begge bryst. Av og til cystiske utvidelser på melkegangene. Fibroadenomer – unge jenter – hard, glatt og ofte øm. Infiltrerende ductalt carsinom

20 Cervixkarsinom Oppstår der sylinderepitelet i cervixkanalen går over i plateepitel på portio Celleprøver fra portio – screening for å påvise celleforandringer (CIN 1-3, carsinoma in citu) Behandling: Kolposkopi og konisering, evt. hysterektomi og bekkenglandeltoilett, cytostatika, stråling. Årsaker: Humant papillomavirus Normal cervix Humant papillomavirus er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig faktor for utvikling av cervixneoplasi - en rekke risikofatorer som andre seksuelt overførbare sykdommer, tidlig seksuell debut, mange seksualpartnere, promiskuitet hos partner, røyking, immunsuppresjon, genetiske faktorer og ernæringsforhold kan ha betydning (15, 51). Noen av disse kan være markører for HPV-infeksjon, snarere enn kofaktorer for cervixneoplasi (52). Prevalensen av HPV-infeksjon hos seksuelt aktive, yngre kvinner er opptil 46 % (43, 53, 54). Det er et inverst forhold mellom alder og forekomst av HPV-infeksjon både hos friske kvinner og kvinner med cervixneoplasi (54 - 56). Epidemiologiske studier har vist at humant papillomavirus forekommer i majoriteten av cervixkarsinomer og forstadiene (57). Den største internasjonale studien som har vært gjennomført om livmorhalskreft har vist en prevalens av viruset på 99,7 % ved å optimalisere PCR-undersøkelsen (58, 59). Høyrisikotypene 16, 18, 31 og 33 var til stede i over 80 % av tilfellene, og HPV 16 ble påvist i vel 50 % av alle karsinomene. HPV-prevalensen øker med økende CIN-grad (15). I pasient-kontroll-studier har man med PCR påvist humant papillomavirus signifikant oftere hos kvinner med høygradig cervikal intraepitelial neoplasi (63 - 94 %) enn hos kontrollpersonene (5 - 42 %) (60 - 64). De laveste tallene er fra land med liten forekomst av cervixcancer. Det debatteres om det i det hele tatt eksisterer HPV-negative cervixneoplasier (65). Mange av disse representerer nok falskt negative tilfeller på grunn av begrensninger i teknikkens sensitivitet og prøvematerialets kvalitet. I cervixkarsinomer er humant papillomavirus ofte integrert i vertscellens DNA, hvilket kan føre til tap av L1- eller L2-regionen og falskt negative resultater med PCR dersom man bare benytter primere rettet mot disse regionene. Ved bruk av flere primersett og optimalisering av teknikken kan viruset påvises i nesten 100 % av cervixkarsinomer (59, 66). Plateepitelkarsinom

21 Cervixkarsinom Oppstår der sylinderepitelet i cervixkanalen går over i plateepitel på portio Celleprøver fra portio – screening for å påvise celleforandringer (CIN 1-3, carsinoma in citu) Behandling: Kolposkopi og konisering, evt. hysterektomi og bekkenglandeltoilett, cytostatika, stråling. Årsaker: Humant papillomavirus type 16 og 18 Normal cervix Preinvasiv cervixcancer, dvs. "cervical intraepithelial neoplasia" (CIN), diagnostisert ved kolposkopisk rettede biopsier, behandles med konisering (31, 41 - 50). Kolposkopi er viktig for å bestemme omfanget av det kirurgiske inngrepet, idet reseksjonsranden skal være godt utenfor de kolposkopisk patologiske områder. Ved cervikal intraepitelial neoplasi er konisering adekvat behandling, forutsatt at histologisk undersøkelse viser frie reseksjonsrender. Pasienter med uttalte forandringer (cervikal intraepitelial neoplasi grad II og III) i reseksjonsrendene bør følges opp med regelmessige kontroller, da risikoen for tilbakefall og overgang til invasiv cancer er relativt stor (31, 41 - 50). Humant papillomavirus-typing er viktig for å bestemme behandlingsopplegget (49 - 50). Adenokarsinom in situ på cervix er ofte asymptomatisk og er i ca. 50 % av tilfellene assosiert med plateepitellesjoner. Sykdommen er ofte lokalisert til selve cervixkanalen og gir ingen spesifikke kolposkopiske forandringer. Dersom adenokarsinom in situ diagnostiseres som tilleggsfunn i conus, er det større risiko enn ved cervikal intraepitelial neoplasi for at reseksjonsrendene ikke er frie (43 - 46, 51). Anbefalt behandling er radikal hysterektomi og bekkenglandeltoalett. Dersom pasienten har ønske om barn, kan man nøye seg med konisering, forutsatt at det oppnås frie reseksjonsrender og at det ikke foreligger karinvasjon. Adheranser etter bekkenkirurgi kan forstyrre fertiliteten. Ved økende grad av infiltrasjon benyttes stråling og cytostatika. Cervixpolypper. Plateepitelkarsinom

22 Kondylomer Skyldes humant papillomavirus type 6 og 11. Kan sitte på cervix så vel som i vulva.

23 Svulster i livmoren Svulster i endometriet: Svulster i myometriet:
Adenokarsinomer (Endometriose: endometrieslimhinne finnes utenfor livmoren; rundt ovarier, tuber og i bekkenet. Gir smerter og evt. infertilitet.) Svulster i myometriet: Myoma uteri = muskelknuter: Gir menoragier og evt. tyngdefølelse. Sarkomer - sjelden

24 Sykdommer i tubene (salpinx)
Salpingitt: Bakteriell infeksjon pga. spredning fra nedre kjønnsorganer. Kan ha akutt forløp (magesmerter, lett feber, utflod, blødningsforstyrrelse), eller mer kronisk forløp med lettere, diffuse symptomer Oftest kvinner < 25 år. Ofte clamydia tr. Må behandles så snart som mulig for å forhindre peritonitt, infertilitet, ektopiske svangerskap, kroniske smertetilstander (pga. adheranser). Ekstrauterint (ektopisk) svangerskap Andre bakterier: N. Gonorrhea, mycoplasma hominis, anaerobe bakterier, blandingsflora. NB: Operative inngrep, spiralinnsetting. Risiko for infertilitet: 15% etter første gang, 45% ved annen gang.

25 Ektopisk svangerskap, animasjon Normal implantasjon
Ectopic pregnancies occur when the fertilized ovum implants outside of the uterine fundus. About 1 in 150 pregnancies results in ectopic implantation. Most cannot be sustained at extrauterine sites. However, a tubal ectopic pregnancy, as diagrammed here, may proceed for several weeks, but the enlargement can rupture the tube and lead to acute, life-threatening bleeding, often about 6 weeks after a previous menstrual period. Ektopisk svangerskap, animasjon Normal implantasjon

26 Ovarialsvulster Både godartede og ondartede
Begge er ofte cystiske (inneholder væskefylte hulrom) Må nesten alltid uansett fjernes sammen med ovariet for å stille sikker diagnose. Unntak, solitære, homogene cyster (follikkelcyster, corpus luteumcyster). Kan utgå fra overflateepitel (80%), germinalceller (eggcellene) (10%) og fra ovarialstroma (sjeldne). Gir sent symptomer. Er ofte store, evt. har gitt spredning når de oppdages (ryggsmerter, diffuse smerter i bekken, mage), blødninger. De godartede cystene: Kan gi litt uregelmessig mens, evt. Smerter når de rupturerer. Evt. Kan man ta hull på dem for å få vekk magesmertene.


Laste ned ppt "Reproduksjons- organer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google