Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lars Gustav Lyckander Ass lege, SSHF Kristiansand

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lars Gustav Lyckander Ass lege, SSHF Kristiansand"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lars Gustav Lyckander Ass lege, SSHF Kristiansand
Julenøtt nr 7 Lars Gustav Lyckander Ass lege, SSHF Kristiansand

2 Sykehistorie og makro 26 år gammel kvinne. Påvist cyste venstre adnex 4 år siden, oppfattet som endometriosecyste. Venstre adnex ble fjernet laparoskopisk i 2004. Opprevet cystisk ovarium, 55x30x15 mm. Sammenfalt cystisk struktur med stedvis blødninger i veggen.

3

4

5

6

7

8

9

10 Mikro Ovarium med cyste med degenerert blod i veggen og hemosiderinmakrofager. I cysteveggen sees områder med løsmasket og cytogent stroma. Epitelkledning som er overveiende enlaget med et kubisk til sylindrisk epitel. I områder er det store celler (klubbeformet) med eosinofilt cytoplasma. Det er stedvis store kjerner, lett pleomorfi og hyperkromasi.

11 Diagnose Endometriose med reaktiv atypi i sylinderepitelet
(”atypisk endometriose”)

12 Diskusjon Blaustein: ”Epitelcellene kan ved endometriose være fokalt store og kuboidale med rikelig eosinofilt cytoplasma og ha store atypiske kjerner”. Utgjør 1-4% av endometriosetilfellene i ovariene. Som et isolert funn – ingen sikker klinisk betydning. Neoplastisk potensial?

13 Endometriose og cancer ovarii
Ved klarcellede (25-50%) og endometrioide (42%) adenocarcinom i ovariet sees oftere endometriose enn ved øvrige typer. I undersøkelser er det beskrevet et kontinuum fra endometriose –via atypisk endometriose – til carcinom. (Hum Pathol 1988;19: Histopathology 1997;30: ).

14 Endometriose og cancer ovarii
I en mindre studie er det vist økt p53 ekspresjon, på linje med cancer, i atypisk endometriose (6/6) sammenlignet med endometriose (2/17.) (Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004;113:87-93) Atypisk endometriose viser Ki-67 verdier som ligger mellom endometriose (2,7) og carcinom (23,1). (Gynecol Oncol. 2000;77: ) Små studier. Atypisk endometriose er sjelden, er lite studert og har fortsatt uklar betydning. Det er ikke planlagt spesiell oppfølging av ”vår” pasient.

15 Differensialdiagnoser
Endosalpingiose: Epitel med tubelignende utseende. Mangler det cytogene stroma og histiocytter i veggen. Inklusjonscyster: Blødning i stroma kan ”overskygge” det cytogene stroma og hemosiderinmakrofager.


Laste ned ppt "Lars Gustav Lyckander Ass lege, SSHF Kristiansand"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google