Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelle saker. HØRINGER Sentralt : – Arbeidsmiljøloven – Forskrift om opptak til høyere utdanning Lokalt – Skoleruten – Ekstra timer 10.trinn – Budsjett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelle saker. HØRINGER Sentralt : – Arbeidsmiljøloven – Forskrift om opptak til høyere utdanning Lokalt – Skoleruten – Ekstra timer 10.trinn – Budsjett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelle saker

2 HØRINGER Sentralt : – Arbeidsmiljøloven – Forskrift om opptak til høyere utdanning Lokalt – Skoleruten – Ekstra timer 10.trinn – Budsjett (uttale)

3 Lærerløftet Regjeringen vil: – Trappe opp etter og videreutdanning – Videreutdanning for 10000 matematikklærere innen fem år. – Innføre femårig master – Kreve karakteren 4 eller bedre i matematikk – Alle lærere skal ha fordypning i basisfag – Etablere nye karriereveier ved innføring nye stillingskategorier, som lærerspesialist – Forenkle og redusere omfanget av unødvendig byråkrati og rapporteringskrav 27.03.2015

4 Leksehjelp 8 timer pr. uke på mellomtrinn (minst en time pr.trinn) ( i 38 uker) Leksetiden skal ikke begrenses til tradisjonelle lekser, men hjelpe elevene med skolearbeid generelt ( repetisjoner og ytterlige øving av det som er gjennomgått i opplæringen Må sees i sammenheng med opplæringen 27.03.2015

5 Omorganisering av PPS-tjenester 4 Pedagogisk Psykologiske sentre med en PP-Tjeneste og to fagsentre under hver av dem ( en leder, med tre avdelingsledere i lederteam) En seksjonleder for alle fire kontorene plassert i BBS BKL, SAPT og voksenopplæringen legges under den nye seksjonen 27.03.2015

6 Systemrettet arbeid Redusere antall elever med «små»vedtak Øke kompetansen om systemrettet arbeid både i PPS og skole –skape felles begrepsapparat Styrke kvaliteten på det ordinære opplæringsarbeidet PP-tjenesten skal være tettere på skolene Pedagogisk utviklingsgruppe ( tilpasset og skolemiljø for alle elever) PP-tjeneste skal delta i kvalitetsuviklingsarbeidet på «sine»skoler Forsterkede skoler skal være ressurssentre for andre skoler i området 27.03.2015

7 SAMMEN FOR KVALITET Bergen kommunes nye strategi for utvikling i Barnehage, skole og PPT for å nå visjonen «kompetanse for alle i mulighetens skole» Skolebasert kompetanse utvikling Kollektiv kapasitet Alle skal «dra i samme retning» ( Fullan) Fra fortellinger til mer vektlegging av tellinger Tett på Tydeligere styring Oppfølging av enkelt skoler 27.03.2015


Laste ned ppt "Aktuelle saker. HØRINGER Sentralt : – Arbeidsmiljøloven – Forskrift om opptak til høyere utdanning Lokalt – Skoleruten – Ekstra timer 10.trinn – Budsjett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google