Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tom Karp © Scenarietenkning: Noen definisjoner… An internally consistent view of what the future might turn out to be (Porter:1985) A tool (for) ordering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tom Karp © Scenarietenkning: Noen definisjoner… An internally consistent view of what the future might turn out to be (Porter:1985) A tool (for) ordering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tom Karp © Scenarietenkning: Noen definisjoner… An internally consistent view of what the future might turn out to be (Porter:1985) A tool (for) ordering one’s perceptions about alternative future environments in which one’s decision might be played out right (Schwartz:1991) A disciplined method for imaging possible futures in which organisational decisions may be played out (Shoemaker:1995)

2 Tom Karp © Fremtiden Forsknings- rådet Strategi Prognose 20042015

3 Tom Karp © mulig utvikling Alternative fremtider (scenarier) ”utenfra-og-inn” perspektiv Forsknings- rådet Scenarietenkning: 20042015

4 Tom Karp © Fase 1: Problemformulering Spørsmål/ problem- stillinger som skal besvares i prosjektet ”Systemet” som skal modelleres

5 Tom Karp © Hvordan kan norsk IKT-forskning komme til å se ut i 2015, og hvilke strategiske valg står Forskningsrådet overfor i sin IKT- satsing?

6 Tom Karp © IKT markedet Forskning Politiske og økonomisk rammevilkår Befolkning IKT forskning Scenarier for… hvordan IKT forskning i Norge kan komme til å se ut i 2015

7 Tom Karp © Scenariene skal brukes til å besvare sentrale strategiske spørsmål for Forskningsrådet som: 1.Hva slags ambisjonsnivå bør norsk IKT, IKT-forskningen og Forskningsrådet ha? 2.Hvilke utviklingsspor (faglige hovedretninger) vil Forskningsrådet fremme, sett i lys av antatte IKT-behov? 3.Hvilke nye samarbeidsutfordringer, koordineringsspørsmål og trusler kommer til å dukke opp for Forskningsrådet? (I forhold til bransjen, andre fag, konvergens, næringslivet, Norden, EU osv.) 4.Hvordan bør norsk IKT-forskning struktureres i fremtiden? (IKT i et helhetlig perspektiv, bruk av andre virkemidler.) 5.Hva skal programmet VERDIKT inneholde? (Omfang, grad av diversifisering, timing, koordinering/arbeidsfordeling i forhold til andre land, EU osv.)

8 Tom Karp © IKT markedet Forskning generelt Politiske og økonomisk rammevilkår Befolkning IKT forskning IKT forskning i Norge i 2015 Fase 2: drivkrefter

9 Tom Karp © Fase 2: drivkrefter Kunnskap/ informasjon/ data/ rapporter/ eksperter,… osv., osv. Prioritering av viktigste drivkrefter Kan handle om: Drivkrefter Aktører Faktorer Andre variable

10 Tendenser Motkrefter Drivkrefter

11 Tom Karp © Hvordan:  Brain-storming  Media skanning (inkl www)  Delphi e.l (ekspert dialoger)  Paneler (eksperter, interessenter, beslutningstakere)  Strukturert research/analyse  Intervjuer, fokus grupper  Sjekklister  Tankekart  Tidsserie/analogier/mønster analyse  Scenariesimulering

12 Tom Karp © Drivkrefter: sikre 20032015 = faktorer som vi bare har sett ”starten på” og som vi med stor sannsynlighet kan si noe om videre utviklingsretning

13 Tom Karp © Drivkrefter – usikre: 20032015 usikkerhet = faktorer med mange mulige utviklingsretninger

14 Tom Karp © Fase 3: scenarieskisser/ideer: Forskjellige metoder for å finne ideer til scenarier (prøve/feile…) Skisser til mulige scenarier Prioritering av viktigste drivkrefter

15 Tom Karp © Fase 4: scenarieutviking Scenarier Verktøy: Historiefortelling ”Fakta” Eksempler Kriterier: Troverdige, intern konsistente, plausible, strategisk relevante,… Skisser til mulige scenarier

16 Tom Karp © Scenarier er fortellinger om fremtiden Begrepet ”scenarier” kommer fra teateret og skal beskrive hendelsesforløpet på en scene. Fremtidsscenarier bør si noe om:  hvem gjør hva (aktører) ?  hva skjer i samfunnet generelt og innenfor scenariefokuset spesielt ?  hvorfor skjer det (årsaker) ?  når skjer det ?  hvordan reagerer ulike grupper på utviklingen ? Scenarier er omverdensbilder, og dermed blir det viktig at scenariene omhandler eksterne forhold, og ikke Forskningsrådets egne valg

17 Tom Karp © Mulig utvikling ”Utenfra-og-inn perspektiv” ”Innenfra-og- ut perpsektiv” Fase 5: strategiske implikasjoner Forsknings- rådet Ønsket utvikling Strategi Scenarier

18 Tom Karp © Scenarier og strategiske implikasjoner:  Bruke hva scenariene gir av mulighetsorientering: formulere forskjellige strategiske handlingsalternativer  Teste robustheten av forskjellige handlingsalternativer mot forskjellige scenarier  Koble handlingsalternativene mot Forskningsrådets strategiske spørsmål knyttet til fremtidig IKT satsing, og besvare disse…

19 Tom Karp © Kunnskapsjakt ScenarieutviklingStrategi- utvikling OppstartsmøteWorkshop 1Workshop 2 Dag 1Dag 2Dag 1Dag 2 Dato: 3. september Varighet: 0,5 dag Temaer:  Presentasjon av prosjektet / problem- formuleringen  Litt om prosessen og metode  Åpningsforedrag  Innledende dialoger: hva tror vi om 2015?, viktige temaer Dato: 16. september Varighet: 1 dag Temaer:  Bli kjent  Åpne opp: drivkrefter, aktører, hendelser, etc., som påvirker fremtiden  Foredrag  Lukke: prioritere, systematisere drivkrefter  Foredrag  Scenarieakser: prøve og feile, generere mange ideer Dato: 17. september Varighet: 1 dag Temaer:  Scenarie akser og grunn struktur  Scenarie skisser (stikkord 2015)  Scenarie utvikling (begynnende): hvordan kan 2015 komme til å se ut, hvordan utvikler veien frem seg,… Dato: 20. oktober Varighet: 1 dag Temaer:  Presentere scenariene  Kvalitetssikring  Forbedre/endre scenariene  Bringe Forskningsrådet og IKT strategi inn i ”ligningen”: strategiske implikasjoner (begynnende diskusjon)  Foredrag? Dato: 21. oktober Varighet: 1 dag Temaer:  Diskutere strategiske implikas- joner  Diskutere strategiske alternativer for Forsknings- rådets IKT satsing Prosessoversikt:

20 Tom Karp © Hvordan vil vi jobbe…


Laste ned ppt "Tom Karp © Scenarietenkning: Noen definisjoner… An internally consistent view of what the future might turn out to be (Porter:1985) A tool (for) ordering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google