Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og samfunn 1 Innspill fra Kenneth Andresen, Vest-Agder: Hva bruker vi Panda til?  Uthenting av statistikk  Befolkningsprognoser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og samfunn 1 Innspill fra Kenneth Andresen, Vest-Agder: Hva bruker vi Panda til?  Uthenting av statistikk  Befolkningsprognoser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og samfunn 1 Innspill fra Kenneth Andresen, Vest-Agder: Hva bruker vi Panda til?  Uthenting av statistikk  Befolkningsprognoser

2 Teknologi og samfunn 2 Hvorfor bruker vi Panda?  Enkel måte å få ut historisk statistikk på som er ferdig ryddet – det vil si at tallene trenger lite bearbeidelse i for eksempel excel  Prognoser kan lages på egendefinerte regioner innen fylket noe som er spesielt nyttig i forbindelse med elevtallsprognoser  Prognosene kan lages etter egne ”kriterier” og når man vil slik at en kan få bedre forklaringer på årsaker til endringer.  For eksempel illustrerer store svingninger i flyttetall behovet for å ha regelmessige fremskrivninger og lengre historisk horisont enn det SSB opererer med.  Historisk horisont kan også med noen tasterykk varieres for å illustrere usikkerheten i tallene.

3 Teknologi og samfunn 3 Hvorfor bruke Panda i fremtiden?  Regionreform og ny planlov stiller nye krav til fylkeskommunen som utviklingsaktør  I tillegg skal fylkeskommunen være en ressurs knyttet til å følge utviklingstrekkene i regionen for å være en god utviklingsaktør og for å bidra til gode planprosesser og utvikling av planstrategi (se ny planlov)  Det kan bli behov for nye variabler i PANDA på grunn av utviklingstrekk og samfunnsendringer (eksempler er klima, miljø, innvandring, levekår, etc,) men dette er vel en lengre prosess?  Befolkningsprognoser og historisk statistikk vil det være et kontinuerlig behov for.

4 Teknologi og samfunn Målstyringsprognose Vest-Agder – to flyttealternativ 1995-1999 og 2000-2008 Aldersfordeling på nettoflyttingen under to alternativ

5 Teknologi og samfunn Nivå på nettoflyttingen i målstyringsprognosen

6 Teknologi og samfunn Befolkingsprognose

7 Teknologi og samfunn Barneskolekapasitetsprognose Hva skjer her?

8 Teknologi og samfunn Kan svaret ligge i prognoseforutsetingene.. Kan svaret ligge her?


Laste ned ppt "Teknologi og samfunn 1 Innspill fra Kenneth Andresen, Vest-Agder: Hva bruker vi Panda til?  Uthenting av statistikk  Befolkningsprognoser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google