Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ine Wigernæs Folkehelsekoordinator, dr.scient Rådgiver Beitostølen helsesportsenter valdres.no ROBUSTE LIV VS LIVSSTILSVÆRHANER Måltidet og treninga: H.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ine Wigernæs Folkehelsekoordinator, dr.scient Rådgiver Beitostølen helsesportsenter valdres.no ROBUSTE LIV VS LIVSSTILSVÆRHANER Måltidet og treninga: H."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ine Wigernæs Folkehelsekoordinator, dr.scient Rådgiver Beitostølen helsesportsenter valdres.no ROBUSTE LIV VS LIVSSTILSVÆRHANER Måltidet og treninga: H VORFOR B LIR D ETTE P ROBLEMATISK ?

2  Vanskeliggjøring: – image – Biokjemi/kunnskap – «farlige» eksperter  ROBUSTE deltakere – Livsstilsværhaner – Kropp som suverent verktøy eller utstillingsvindu?  Reduksjon av folkehelsebegrepet  Familien – arven – Sosiale helseforskjeller – Sosial støtte  Frisk eller syk frisklivssentral

3 Whitehead and Dahlgreen 1991

4 Helse Kultur/idrett Utdanning Miljøvern/friluftsliv Mat og landbruk Samferdsel Barne-/familie Arbeid-/inkludering – NAV Næring / turist Jus?

5 FOLKEHELSE TOPP-prestasjon IMMUNSYSTEM SYKEFRAVÆR GENER 1) Mestring, kjærlighet, meningsfylde, TRUA 2) Svett på ryggen 3) Variert mat 4) Balanse arbeid/hvile … Hvorfor er dette problematisk?

6  Mer motstandsdyktig  Minimerer utvikling av funksjonsnedsettelse  Utsetter sykdom  Raskere restitusjon Optimistisk syn på livet Effektive strategier for håndtering av utfordringer Følelse av kontroll over konsekvenser innflytelse i eget liv mening og retning Uttrykker glede!!! Protektive faktorer for helse

7 4 av 5 3 av 10 1% 70% av tapte leveår Nordland 1.1milliard …24milliarder…

8 Inaktivitet: Tilgjengelighet tid transport muligheter fysiske ressurspersoner Sosial støtte en avtale i lokalmiljøet tilknytning til skole/arbeidsplass nudging anerkjennelse

9 Jeg driver med aktivitet fordi jeg syns det er gøy Ikke fordi jeg IKKE skal begynne med narkotika KARDINALSPØRSMÅL Hva kan vi få til- Hva er mulig i DIN hverdag - Med dine ressurser - NÅ?

10 Jakten på den gode følelsen  være med venner  ha det moro  se bra ut  føle meg sterk  føle meg normal  kjenne framgang  kjenne at jeg funker’  få det til – (mestre)

11 FRA: What’s the matter with you? TIL: What matters to you? (Anders Vege, PhD, Kunnskapssenteret for helsetjenesten) Tenke funksjon heller enn Diagnoser / alder / grupper Kommune - tverrsektorielt Spesialisthelsetjeneste - helsevesen Skole Arbeidsliv Frivillighet Sosialt - fritid Kringsnuing ?

12  Tilpasset fysisk aktivitet ??? – Effektivitet – Spesifisitet – Image – Beundring/forakt  FUNKSJON  Hvem er flertallet?

13  FRAVÆR – Helhetlig – Trygghetsskapende – Enkel – FORMIDLING – Tverrsektoriell – HANDLING NÆRVÆR  Livsstilsselgere – Quick-fix /$$$$$$  Trening og mat er veien til evig liv  Forskere med forskerspråk  Gulrottanter i Hdir

14 A LTFOR MANGE TJENER PÅ AT VI : – Tror vi er – Er (redd for å bli) – Føler oss – SYKE – ikke bra nok – Skjærsilden – Forsikring – Kosmetikk – Prestasjon – Helse – …er du sikker på Hvem tjener på at vi er ROBUSTE? FRYKT

15 RESULTAT VANSKELIGGJØRING mat aktivitet prestasjon kropp …. 2 ekstremgrupper skiller lag Hvordan demme opp for dette? Utdanning? EGENERFARING! TRYGGHET !

16 POTENSIAL Frisklivssentralen er en mulighet til å samordne behovet for – og leveringen av - lokale tiltak innen fysisk aktivitet og levevaneendring, uavhengig av sivilstatus, diagnose, livsfase, religion

17 Kommunal frisklivssentral koordinering, kompetanse oversikt, motivasjonssamtalen Spesialisthelsetjeneste SI, VLMS, LMS, … rehabiliteringsinstitusjoner Frivillige lag og foreninger NAV, arbeidsgiver Enkeltpersoner Pasientorganisasjoner Interessegrupper Kommunehelsetjeneste Fysioterapeut, helsesøster, fastlege, hjemme-/institusjonstjenester Egenaktivitet Kommersielle / treningssentreTreningskontakter 1:1 / gruppe Frisklivssentralens tiltak Offentlige / kommunale Diagnosespesifikke og allmenne aktivitetstilbud

18 Allmenne aktivitetstilbud Lag og foreninger Lokalmiljø Treningskontakter Tilpasset aktivitet/behandling Diagnosestyrt 1:1/gruppe VALDRES lokalmedisinske senter Lærings- og mestringssenter Sykehuset innlandet Rehabiliteringsinstitusjoner 1-2 Kommunal frisklivssentral koordinering, kompetanse oversikt, motivasjonssamtalen Kommunehelsetjeneste Andre kommunale sektorer 2- 3 Forebygging 3 1-2 Pasientforeninger Samarbeid med:

19 Resultater ( n=1409)  Treffer 88% MED: – Hovedaktivitet Gå, sykle, løpe HER! – Enkelt treningsrom – Enkle gruppetilbud  Enkle tiltak  Treffe bredt  Ref: Prof Gunnar Breivik

20 Tilrettelegge for de gode valg Vektlegge hverdagslige verktøy heller enn å sortere tiltakene på sektor og diagnoser Inaktivitet: Praktisk og sosial tilrettelegging i hverdagen Attraktive Naturlige

21 21 Fravær av sosiale kontakter og nettverk er assosiert med så godt som alle typer dødsårsaker LIVSSTIL: ikke struktur – lite av alt som er bra – mer av alt som er dårlig HJELPSØKING: søker ikke hjelp når uhelse inntreffer: dobbelt feil ULIKE STRESSFAKTORER: økonomiske/jobbrelaterte problemer PSYKOLOGISK STRESS: svekker evnen til å mestre påkjenninger, vanskelige livssituasjoner, svekket selvtillit, redusert selvbilde, maktesløshet, angst og depresjon FYSIOLOGISK STRESS: Katekolaminer: hjerte/kar Cortisol: immunsystem, tumorutvikling og infeksjonssykdommer Liten sosial støtte

22 Sosiale helseulikheter kan helt/delvis utjevnes dersom befolkningen har mulighet til å gå/sykle til skole/arbeid evt tilgang på grønne lunger Lancet 2008 Assistert beslutning Motivasjon: Folkehelsas stamcelle (Jens A. Mørch 2007)

23  HVA HAR VI – idrettslag, historielag, ressurspersoner, stier, lysløype, liten idrettshall…gangvei og hverdagsmuligheter?  GJENNOMGÅ STILLINGSRESSURSER som allerede forbedrer levekår  EN kommunal plan for BEVEGELSE  STImuli: oversikt over stier og hverdagsmuligheter  FOLKEMØTE  MØTEPLASS for livsstilsendring UTEN pekefingre  Trivelig  Åpen / tilgjengelig  Kompetansesterk  OVERSIKT  MOTIVASJON  KOORDINERING  SAMSPILL med:  Alle som leverer aktivitetstilbud  (frivillig, kommersiell)  NAV  Frivillighetssentralen  Kommunehelsetjeneste  Friluftslivet  ………………………………

24 Parkering av tiltak for å fremme fysisk aktivitet utelukkende innenfor helsevesenet kan medføre en sykeliggjøring av det friskeste verktøyet vi har!.

25 The key to Scotlands health is properly functioning families Sir Harry Burns – chief medical officer Scotland May your hands always be busy May your feet always be swift May you have a strong foundation When the winds of changes shift - Bob Dylan -

26 FRA: What’s the matter with you? TIL: What matters to you? (Anders Vege, PhD,) Funksjon framfor Diagnoser / alder / grupper Skole Arbeidsliv Frivillighet Sosialt – fritid Kommune Spesialist-/ kommunehelsetjeneste


Laste ned ppt "Ine Wigernæs Folkehelsekoordinator, dr.scient Rådgiver Beitostølen helsesportsenter valdres.no ROBUSTE LIV VS LIVSSTILSVÆRHANER Måltidet og treninga: H."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google