Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Blir Dette Problematisk?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Blir Dette Problematisk?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Blir Dette Problematisk?
Måltidet og treninga: Hvorfor Blir Dette Problematisk? ROBUSTE LIV vs LIVSSTILSVÆRHANER Ine Wigernæs Folkehelsekoordinator, dr.scient Rådgiver Beitostølen helsesportsenter valdres.no

2 Reduksjon av folkehelsebegrepet Familien – arven
Vanskeliggjøring: image Biokjemi/kunnskap «farlige» eksperter ROBUSTE deltakere Livsstilsværhaner Kropp som suverent verktøy eller utstillingsvindu? Reduksjon av folkehelsebegrepet Familien – arven Sosiale helseforskjeller Sosial støtte Frisk eller syk frisklivssentral

3 Whitehead and Dahlgreen 1991

4 Helse Kultur/idrett Utdanning Miljøvern/friluftsliv Mat og landbruk Samferdsel Barne-/familie Arbeid-/inkludering – NAV Næring / turist Jus?

5 FOLKEHELSE TOPP-prestasjon IMMUNSYSTEM
SYKEFRAVÆR GENER 1)Mestring, kjærlighet, meningsfylde, TRUA 2)Svett på ryggen 3)Variert mat 4)Balanse arbeid/hvile Hvorfor er dette problematisk?

6 Protektive faktorer for helse
Mer motstandsdyktig Minimerer utvikling av funksjonsnedsettelse Utsetter sykdom Raskere restitusjon Optimistisk syn på livet Effektive strategier for håndtering av utfordringer Følelse av kontroll over konsekvenser innflytelse i eget liv mening og retning Uttrykker glede!!!

7 4 av 5 3 av 10 1% 70% av tapte leveår Nordland 1.1milliard …24milliarder…

8 Inaktivitet: Tilgjengelighet Sosial støtte fysiske ressurspersoner tid
transport muligheter fysiske ressurspersoner Sosial støtte en avtale i lokalmiljøet tilknytning til skole/arbeidsplass nudging anerkjennelse

9 KARDINALSPØRSMÅL Hva kan vi få til- Hva er mulig i DIN hverdag -
Jeg driver med aktivitet fordi jeg syns det er gøy Ikke fordi jeg IKKE skal begynne med narkotika KARDINALSPØRSMÅL Hva kan vi få til- Hva er mulig i DIN hverdag - Med dine ressurser - NÅ?

10 Jakten på den gode følelsen
være med venner ha det moro se bra ut føle meg sterk føle meg normal kjenne framgang kjenne at jeg funker’ få det til – (mestre)

11 Kringsnuing ? Tenke funksjon heller enn Diagnoser / alder / grupper
FRA: What’s the matter with you? TIL: What matters to you? (Anders Vege, PhD, Kunnskapssenteret for helsetjenesten) Tenke funksjon heller enn Diagnoser / alder / grupper Kommune - tverrsektorielt Spesialisthelsetjeneste - helsevesen Skole Arbeidsliv Frivillighet Sosialt - fritid ?

12 Tilpasset fysisk aktivitet ??? FUNKSJON Hvem er flertallet?
Effektivitet Spesifisitet Image Beundring/forakt FUNKSJON Hvem er flertallet?

13 NÆRVÆR FRAVÆR Helhetlig Trygghetsskapende Enkel FORMIDLING
Livsstilsselgere Quick-fix /$$$$$$ Trening og mat er veien til evig liv Forskere med forskerspråk Gulrottanter i Hdir FRAVÆR Helhetlig Trygghetsskapende Enkel FORMIDLING Tverrsektoriell HANDLING

14 FRYKT Tror vi er Føler oss SYKE Skjærsilden Forsikring Kosmetikk
Altfor mange tjener på at vi: Tror vi er Er (redd for å bli) Føler oss SYKE ikke bra nok FRYKT Skjærsilden Forsikring Kosmetikk Prestasjon Helse …er du sikker på Hvem tjener på at vi er ROBUSTE?

15 VANSKELIGGJØRING EGENERFARING! TRYGGHET! RESULTAT mat aktivitet
prestasjon kropp …. 2 ekstremgrupper skiller lag Hvordan demme opp for dette? Utdanning? EGENERFARING! TRYGGHET!

16 POTENSIAL Frisklivssentralen er en mulighet til å samordne behovet for – og leveringen av - lokale tiltak innen fysisk aktivitet og levevaneendring, uavhengig av sivilstatus, diagnose, livsfase, religion

17 Kommunehelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste Pasientorganisasjoner
Fysioterapeut, helsesøster, fastlege, hjemme-/institusjonstjenester Spesialisthelsetjeneste SI, VLMS, LMS, … rehabiliteringsinstitusjoner NAV, arbeidsgiver Enkeltpersoner Pasientorganisasjoner Interessegrupper Kommunal frisklivssentral koordinering, kompetanse oversikt, motivasjonssamtalen Frivillige lag og foreninger Frisklivssentralens tiltak Kommersielle / treningssentre Treningskontakter 1:1 / gruppe Offentlige / kommunale Egenaktivitet Diagnosespesifikke og allmenne aktivitetstilbud

18 Kommunal frisklivssentral
2-3 Forebygging 3 1-2 Samarbeid med: Sykehuset innlandet Rehabiliteringsinstitusjoner VALDRES lokalmedisinske senter Lærings- og mestringssenter Kommunehelsetjeneste Andre kommunale sektorer Pasientforeninger Tilpasset aktivitet/behandling Diagnosestyrt 1:1/gruppe Lag og foreninger Lokalmiljø Treningskontakter Allmenne aktivitetstilbud 1-2 Kommunal frisklivssentral koordinering, kompetanse oversikt, motivasjonssamtalen

19 Resultater (n=1409) Treffer 88% MED: Enkle tiltak Treffe bredt
Hovedaktivitet Gå, sykle, løpe HER! Enkelt treningsrom Enkle gruppetilbud Enkle tiltak Treffe bredt Ref: Prof Gunnar Breivik

20 Tilrettelegge for de gode valg
Attraktive Naturlige Inaktivitet: Praktisk og sosial tilrettelegging i hverdagen Vektlegge hverdagslige verktøy heller enn å sortere tiltakene på sektor og diagnoser Rygglidelser alene koster samfunnet 15mrd kroner pr år. Mer enn 80% av disse kunne være hindret lindret og helbredet ved enkle daglige aktiviteter og ”kjerringryggøvelser” på matte regelmessig. Olympiatoppen har utviklet pedagogiske nettsider med instruksjonsvideoer for stabiliseringstrening med forskjellig vanskelighetsgrad. Likevel er det handling som gjentatte ganger uteblir, på tross av at både kunnskap og verktøyene er tilgjengelige for alle. I et lokalmiljø kan en slik gruppe være svaret både for birkebeineren, bonden, barselkvinnen, sykehjemsarbeideren, maskinentreprenøren, taxisjåføren og kontorarbeideren rehab ryggoperasjon.. Skiløyper fra kommunesentra – ikke laaaangt unna – de aller mest motiverte Idrettslaget: får penger til anlegg som gunnar breivik langt på vei og gjentatte ganger har markert er for de allerede svært aktive og otiverte og ilangt mindre grad Friluftslivet – DET NÆRE – mulighetene RETT inntil bo og sentrum og arbeid – rtansportetappene SYKLING INE ØYSTRE SLIDRE

21 Liten sosial støtte Fravær av sosiale kontakter og nettverk er assosiert med så godt som alle typer dødsårsaker LIVSSTIL: ikke struktur – lite av alt som er bra – mer av alt som er dårlig HJELPSØKING: søker ikke hjelp når uhelse inntreffer: dobbelt feil ULIKE STRESSFAKTORER: økonomiske/jobbrelaterte problemer PSYKOLOGISK STRESS: svekker evnen til å mestre påkjenninger, vanskelige livssituasjoner, svekket selvtillit, redusert selvbilde, maktesløshet, angst og depresjon FYSIOLOGISK STRESS: Katekolaminer: hjerte/kar Cortisol: immunsystem, tumorutvikling og infeksjonssykdommer

22 Motivasjon: Folkehelsas stamcelle (Jens A. Mørch 2007)
Assistert beslutning Motivasjon: Folkehelsas stamcelle (Jens A. Mørch 2007) Sosiale helseulikheter kan helt/delvis utjevnes dersom befolkningen har mulighet til å gå/sykle til skole/arbeid evt tilgang på grønne lunger Lancet 2008

23 MØTEPLASS for livsstilsendring UTEN pekefingre
Trivelig Åpen / tilgjengelig Kompetansesterk OVERSIKT MOTIVASJON KOORDINERING SAMSPILL med: Alle som leverer aktivitetstilbud (frivillig, kommersiell) NAV Frivillighetssentralen Kommunehelsetjeneste Friluftslivet ……………………………… HVA HAR VI idrettslag, historielag, ressurspersoner, stier, lysløype, liten idrettshall…gangvei og hverdagsmuligheter? GJENNOMGÅ STILLINGSRESSURSER som allerede forbedrer levekår EN kommunal plan for BEVEGELSE STImuli: oversikt over stier og hverdagsmuligheter FOLKEMØTE

24 Parkering av tiltak for å fremme fysisk aktivitet utelukkende innenfor helsevesenet kan medføre en sykeliggjøring av det friskeste verktøyet vi har!.

25 The key to Scotlands health is properly functioning families
May your hands always be busy May your feet always be swift May you have a strong foundation When the winds of changes shift - Bob Dylan - The key to Scotlands health is properly functioning families Sir Harry Burns – chief medical officer Scotland

26 Funksjon framfor FRA: What’s the matter with you? TIL:
What matters to you? (Anders Vege, PhD,) Funksjon framfor Diagnoser / alder / grupper Skole Arbeidsliv Frivillighet Sosialt – fritid Kommune Spesialist-/ kommunehelsetjeneste


Laste ned ppt "Blir Dette Problematisk?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google