Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EØS-utvidelsen og arbeidsinnvandring Tekna-konferansen 28. April 2004 Innlegg v/statssekretær Cathrin Bretzeg, KRD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EØS-utvidelsen og arbeidsinnvandring Tekna-konferansen 28. April 2004 Innlegg v/statssekretær Cathrin Bretzeg, KRD."— Utskrift av presentasjonen:

1 EØS-utvidelsen og arbeidsinnvandring Tekna-konferansen 28. April 2004 Innlegg v/statssekretær Cathrin Bretzeg, KRD

2 2 Bakgrunn EU/E Ø S-utvidelsen historisk – ogs å for Norge Regjeringen positiv til mulighetene, men oppmerksom p å utfordringene Fokus p å arbeidsinnvandring og overgangsregler – hvorfor og hvordan – og p å sosial dumping

3 3 Hvorfor overgangsordninger? Varslet i St.meld. nr. 19 (2003-2004), eget kap. om E Ø S-utvidelsen og arbeidsinnvandring Viktig hva andre land gj ø r Forebygge mulig press p å velferdsordninger Samlet vurdering taler for f å, enkle overgangsordninger

4 4 Hva slags overgangsordninger? Kort h ø ringsprosess i vinter Ot.prp. nr. 44 (2003-2004) fulgte opp med forslag til n ø dvendige endringer av utlendingsloven Enklere adgang til arbeidsmarkedet enn i dag To hovedelementer: –Oppholdstillatelse for arbeidstakere –Beskyttelsesmekanisme

5 5 Overgangsregler for arbeidstakere Kan oppholde seg i Norge i inntil seks måneder som arbeidssøkende og søke tillatelse fra riket Må ha tillatelse før arbeidet begynner, men rask saksbehandling Vilkår om dokumentasjon, fulltidsarbeid, vanlige norske lønns- og arbeidsvilkår. Ikke avgrenset til bestemte typer arbeid, kvalifikasjonskrav eller bestemt arbeidssted Tidsbegrensete tiltak – evaluering

6 6 Beskyttelsestiltak Hjemmel i utlendingsloven for beskyttelsestiltak Vilkår om forstyrrelser på arbeidsmarkedet med alvorlige konsekvenser Kongen i statsråd bestemmer i forskrift innholdet i et beskyttelsestiltak.

7 7 Meldeplikt Gjelder alle EU/EØS-borgere som skal ta arbeid, yte tjenester eller drive næringsvirksomhet, ikke overgangsordning Melde seg innen en uke etter at arbeid/virksomhet starter Bedre oversikt over innslag av utenlandsk arbeidskraft og hvem som arbeider her i landet, ikke begrensning på fri bevegelse

8 8 Utfordringer – sosial dumping Ikke overgangsordninger for tjenesteyting/utsendte arbeidstakere Viktig regelverk i arbeidslivet gjelder imidlertid Seriøs konkurranse bra, men tiltak nødvendig for å hindre negative virkninger

9 9 Dialog med partene Dialog med partene i arbeidslivet nødvendig for å finne effektive og egnede tiltak Tid til å vurdere ulike erfaringer Generelle tiltak - må ikke være på plass før utvidelsen

10 10 Allmenngjøringsloven - bakgrunn Kom samtidig med EØS-avtalen i 1994 som virkemiddel mot sosial dumping Formål: Å sikre utenlandske arbeidstakere likeverdige lønns- og arbeidsvilkår Vedtak om allmenngjøring vil gjelde alle arbeidstakere: norske og utenlandske, organiserte/uorganiserte

11 11 Allmenngjøringsloven i bruk Krav om allmenngjøring fremmes av arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon Krav om allmenngjøring er fremmet for første gang Tariffnemndas avgjørelse blir imøtesett med spenning

12 12 Perspektiver Regler på plass, men arbeid gjenstår Økt tilgang på arbeidskraft er bra - konkurranse om arbeidskraft framover Fortsatt diskusjon om tiltak mot sosial dumping Overvåke utviklingen i forhold til velferdsordninger – ikke handle overilt

13 13 Informasjon Behov for informasjon er stort. Myndighetene satser særskilt, både ute og hjemme, de nærmeste ukene Sjekk www.dep.no/krd og www.udi.no for oppdatert informasjonwww.dep.no/krd www.udi.no


Laste ned ppt "EØS-utvidelsen og arbeidsinnvandring Tekna-konferansen 28. April 2004 Innlegg v/statssekretær Cathrin Bretzeg, KRD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google