Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MØTE – BIL / NBF / SVV v/VEGDIREKTØREN Fra bilbransjen: Erik AndresenDirektør, BIL Tore LillemorkTeknisk direktør, BIL Stig Morten NilsenAdm. direktør,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MØTE – BIL / NBF / SVV v/VEGDIREKTØREN Fra bilbransjen: Erik AndresenDirektør, BIL Tore LillemorkTeknisk direktør, BIL Stig Morten NilsenAdm. direktør,"— Utskrift av presentasjonen:

1 MØTE – BIL / NBF / SVV v/VEGDIREKTØREN Fra bilbransjen: Erik AndresenDirektør, BIL Tore LillemorkTeknisk direktør, BIL Stig Morten NilsenAdm. direktør, NBF Tor Sigurd SimonsenFagsjef, NBF

2 Bilen er Norges viktigste transportmiddel Tall fra SSB viser at personbilen er det dominerende transportmiddelet i Norge og står for omtrent 75 prosent av all persontransport. Videre skjer omtrent 50 prosent av all godstransport på vei (sett bort fra kontinentalsokkelen).

3 Bil- og transportnæringen skaper store verdier SektorOmsetningDrifts-resultatInvesteringAnsatteLønn Bilbransje 149,0 mrd N/A844 mill43.50017,9 mrd Transport 114,4 mrd18,9 mrd9,45 mrd79.80025,8 mrd Bensinstasjon 46,5 mrdN/A220 mill15.3003,2 mrd Totalt309,9 mrdN/A10,5 mrd138.60046,8 mrd Totalt – bil og transportn æ ringen

4 Bil- og transportnæringen skaper store verdier Bilbransjen (import, salg, verksteder, deler) omsetter for ca. 150 milliarder kroner i året. Det er like mye som store, sentrale bedrifter som DNB, Tine, Norske Skog, Gjensidige, Hafslund, Marine Harvest og Schibsted gjør til sammen. Bilbransjen sysselsetter snaut 45.000 personer. Det er flere enn det bor i Ålesund eller Sarpsborg, og det er flere arbeidstakere i bransjen enn det er arbeidstakere i Drammen og Kongsberg til sammen. Bilbransjen – st ø rre enn Norges st ø rste bedrifter

5 Utfordringer knyttet til Statens vegvesen: Typegodkjenning Enkeltregistrering Praksis ved trafikkstasjoner EUs regelverk gjelder, inkl. enkelte åpninger for tilpasninger til norsk virkelighet Ressurssituasjonen i SVV og bilbransjen / riktig utnyttelse Kompetanse Ofte vanskelig å komme frem på telefon Manglende respons på skriftlige henvendelser Kommunikasjon; internt i SVV / mellom SVV og bilbransjen Forutsigbarhet Samarbeid

6 Typegodkjenning BIL og NBF er avhengige av Statens vegvesens systemer og rutiner for typegodkjenning og virksomheten ved trafikkstasjonene. Ved siden av å være myndighet er Statens vegvesen eneste tjenesteyter i Norge i prosessen med godkjenning av biler. En bil med WVTA er godkjent og skal kunne registreres. Likevel har saksbehandlingstid for ”konvertering til norsk system” i hele 2012 vært ca. 8 – 12 uker, noe som er helt uakseptabelt Tilbakemeldinger fra BILs medlemmer i februar 2013 tyder på en liten bedring og i følge VD skal det nå være ”nede” i 4 – 6 uker Bilimportørene har vært tålmodige og den aksepterte behandlingstiden for ”konvertering” har tradisjonelt vært inntil ca. 3 uker

7 Registrering på bakgrunn av COC Løsning med registrering på bakgrunn av COC når typegodkjenning ikke er lagt inn skulle komme som del av Autosys leveranse 1 i november 2012, men vi fikk sist høst vite at det ikke blir slik likevel, da det plutselig het at nytt COC-format først måtte være vedtatt i EU. Dermed forsvant en forventet og sårt tiltrengt ”sikkerhetsventil”, som vi hadde satt vår lit til. Dette, i tillegg til de dramatisk lange ventetidene på ”konvertering”, strakk tålmodigheten over bristepunktet BIL har siden WVTA kom på slutten av 90-tallet ment at den elektroniske COC må brukes til å registrere bilen ”med en gang”

8 I møte med våre svenske kolleger hos ”BIL Sweden” 14. februar har BIL fått bekreftet at intet annet EU- / EØS-land opererer med ventetider i nærheten av de norske. Det dreier seg i høyden om noen ytterst få dager, men som regel under én dag og det skulle ikke være noen god grunn til å akseptere mer enn dette i Norge. Alle land har elektronisk COC, som skal kunne være grunnlag for mer eller mindre umiddelbar registrering. Registrering på bakgrunn av COC

9 Trafikkstasjonene Forskjellig praksis Manglende kompetanse (komplekst saksområde) Dokumentasjoner utstedt av norsk importør = fabrikkrepresentant må godtas –Selvsagt forutsetning at er basert på fabrikkunderlag Til tider vanskelig å få registreringstimer –Lange ventetider Etterkontroll

10 Ressurssituasjonen i SVV og bilbransjen Utnyttelse av ressurser Eks. tidsbruk ved registrering av ny lastebil: kan dette effektiviseres ved å forenkle? Kan etterkontroller delegeres til bransjen selv? Bruke ressursene der det er viktigst – på veien Bedre kommunikasjon mellom trafikkstasjon og Vegdirektoratet og mellom SVV og bilbransjen kan løse mange rene misforståelser, som i dag medfører klagesaker med ukers forsinkelser og dertil store kostnader

11 Forslag: mer strukturert samarbeid Etablere samarbeidsforum med VD, ekspertise fra SVVs ytre etat, BIL og NBF  Løse akutte problemer effektivt  Møtes med jevne mellomrom, f.eks. 4 ganger pr. år, for å drøfte aktuelle problemstillinger  Bruke ”Verksted- og kontrollorganforum” som modell Meget gode erfaringer med dette Godt samarbeidsklima Svært lite uenighet --- ” ---

12 Noen eksempler Saksbehandlingstid for typegodkjenning har i hele 2012 for det meste ligget på 8 – 12 uker, mens 3 – 4 uker var normalt før 2012. VD kunne 31. oktober 2012 ikke love snarlig bedring. BIL har vist tålmodighet i lang tid. Den rene dialoglinjen har ikke ført frem. Vi ser en viss bedring i februar 2013. Saksbehandlingstd: ”Vi etterlyser nasjonale godkjenninger tilknyttet dette saksnummeret. (Kjøretøyet er fremstilt til godkjenning og godkjent). Saken gjelder Toyota Land Cruiser som varebil klasse 2, (en av de mest solgte varebilene i Norge). Vi kan for tiden ikke levere biler til våre kunder på grunn av manglende typegodkjenning. PS: Denne saken har nå tatt totalt 13 uker” Godkjenningsdirektivet 2007/46/EF ble implementert i Norge 15.9.2012, mer enn tre år etter ikrafttreden i EU. Vedtatt 5. juli 2012; BIL informert i august. Det har vært problemer også lenge før 2012. Bilbransjen føler seg i en konstant «krisesituasjon» fordi typegodkjenning, registrering – og dermed levering – av biler er avhengig av SVV som eneleverandør. Det er mange eksempler på positiv innsats fra personer ved Kjøretøyseksjonen og ved trafikkstasjoner. Det virker likevel som det er feil ved systemet, ressurser og/eller mentaliteten, som oppleves som ”innadvendt” og ikke ”kundeorientert”. Hva med SVVs rolle som serviceinstans?

13  Vi er i lang tid blitt forespeilet løsning med registrering på bakgrunn av COC i tilfeller når typegodkjenning ikke er blitt lagt inn. Dette skulle komme som del av Autosys leveranse 1 i november 2012, men tilfeldigvis fikk vi litt tidligere i høst vite at det ikke blir slik likevel, men at det er avhengig av nytt COC-format som forventes ”en gang” i 2013.  Merkekoder:  ”VD har valgt å endre merkekoden på Opels typegodkjenninger fra "4530 Opel" med Alt. merkekode "5600 Vauxhall" til "5600 Vauxhall" med Alt. merkekode "4530 Opel". Opel Norge AS tok kontakt med VD ang. dette og fikk beskjed om at denne beslutningen hadde de tatt og at det var endelig.” De får tilbakemelding fra sine forhandlere om at dette ikke fungerer siden det blir forskjellig info på vognkortet, årsavgifter o.l., noe som vil bli et problem. Ser likevel ut til å løse seg, etter mye ”frem og tilbake”  ”Det vi har å klage på om dagen er at mine Chevrolet WVTA plutselig er blitt GMC etter at Nortype har laget Norsk typegodkjenning. Det ser ut som det gjelder alle modeller med ny ext etter nyttår. Sendte saken til VD 17.01.2013, med senere oppfølging når en modell til er blitt GMC. Har fått saken mottatt, men ikke mer. ” Noen eksempler

14 ”Telefonsvartjenesten har fått mye kritikk. Kort telefontid.” ”Noen dager er det ingen som tar telefonen i VD.” Eks. på kostnader som følge av feil hos SVV Registrering av europeisk typegodkjent varebil til DHL med skyvedør i beskyttelsesvegg forsinket i ca. ett år i Vegdirektoratet. Kostnad: anslagsvis kr. 354.964,- eks. mva., interne saksbehandlingskostnader og finanskostnader, fordelt på ca. 30 biler… Slike opplagte saker skulle ikke behøve å oppstå, men de forekommer dessverre. Forskjellsbehandling: utdrag fra e-post fra BOS til VD 14.2.2013: ”For å unngå at regionene/trafikkstasjonene på tross av hva som er kommunisert tidligere nå allikevel velger å godkjenne nye type GL som varebil klasse 2 henstiller vi VD nå om å gjøre en fullstendig analyse av situasjonen og sikre at mulige hjemmelsgrunnlag for eventuelle enkeltgodkjenninger av GL (ny type 166) er tilstrekkelige.” …….. ”Viser konkret til MB GL 350 Bluetec med understellsnummer WDC1668241A114561 (saksnr. 20120320311) som 12/2 skal være godkjent som varebil klasse 2 ved Sarpsborg Trafikkstasjon.” Noen eksempler


Laste ned ppt "MØTE – BIL / NBF / SVV v/VEGDIREKTØREN Fra bilbransjen: Erik AndresenDirektør, BIL Tore LillemorkTeknisk direktør, BIL Stig Morten NilsenAdm. direktør,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google