Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arve Solheim 02-11-2004 CruSiN AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arve Solheim 02-11-2004 CruSiN AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arve Solheim CruSiN AS

2 Bakgrunn for ideen Produksjon av silisumwafere - sentralt i produksjon av solceller: Wafer Trådsaging Ingot Rettet størkning Charging av digel I dag benyttes kvartsdigler: Sprekker etter en gangs bruk Deformeres – stort svinn Forurensningsproblem Behov for forbedret digelkonsept CruSiN AS

3 Løsningen Produktet – SiN-digel Kundeverdi
Labskala prototyp verifisert Termisk og mekanisk stabil Billig produksjonsmetode Patentert Fremstilt funksjonsprototyp Kundeverdi Reduserte produksjonskostnader Gjenbruk 10 ggr. Redusert svinn Eliminerer partikulære inklusjoner Økt waferkvalitet CruSiN AS

4 Trend i solcellemarkedet
Tall for 2003: 762MWp Tall for 2002: 540MWp Kilder: Räuber 2002 Photon Magazine CruSiN AS

5 Digelmarkedet (2003) Globalt = 152,5 MNOK Europa (92,5) USA (17)
Asia (43) Globalt = 152,5 MNOK CruSiN AS

6 Forretningsidé Skal primært drive med utvikling og salg av teknologi
… skal utvikle og selge et nytt smeltedigelkonsept for produksjon av silisiumwafere for solcelleformål, samt andre relevante produkter, tjenester og annen virksomhet som står i naturlig forhold til dette Skal primært drive med utvikling og salg av teknologi Produksjon i samarbeid med etablert produsent Joint venture med etablert produsent Strategisk samarbeid med etablert produsent Lisensiere teknologi til etablert produsent CruSiN AS

7 Organisering, forretningsmodell
Styre Patent 2, …, n Fagråd Administrativ ledelse SINTEF / NTNU Kunnskapsleverandør CruSiN AS teknologileverandør Lisensiere patent 1 Wafer produsent Digel produsent Produktutvikling Konseptutvikling Rådgivning Hoved- strategi Alternativ strategi CruSiN AS

8 Status Teknologi, marked Industrikontakt/samarbeid Bemanning
Laboratoriemodell testet, patent Markedsundersøkelse gjennomført, kontinuerlig oppdatering Verifikasjonsprosjekt igangsatt, funksjonsprototyp fremstilt Industrikontakt/samarbeid ScanWafer – Bekreftet intensjon om deltakelse i IFU, representert v/tekn.dir. i faglig rådgivningsorgan Vesuvius – Uttrykker interesse for deltakelse etter gjennomført verifikasjon Bemanning Arve Solheim, daglig leder Håvard Sørheim trer inn i 100% stilling ved behov Innleid assistanse fra SINTEF Finansiering Innovasjon Norge: Innvilget forprosjektmidler 600 KNOK Tilsagn på IFU-prosjekt (35%) SkatteFUNN: % støtte for hele prosjektet Egenkapital: Trinn 1 – verifikasjon – fullfinansiert. CruSiN AS

9 Handlingsplan Finansiering - verfiseringsfase
2006 Q1 Q2 Q3 Q4 2005 2004 2003 Finansiering - verfiseringsfase - videreutvikling/oppskalering Verifikasjon Etablere industrisamarbeid - brukere og potensielle produsenter Videreutvikling/oppskalering Industrialisering - planfase - iverksetting Leveranse til kunder - tjene penger CruSiN AS

10 Ytterligere potensial, visjon
Videreutvikling mot “eksisterende kunder” Eliminere behov for innvendig coating Tilfredsstille kundens behov/ønske om stadig større digler Videreutvikling mot nye markeder Monokrystallinsk silisium for solceller Monokrystallinsk silisium for elektronikkindustri Annen metallurgisk industri Konseptutvikling, økt produkttilbud For eksisterende markeder Åpne opp for nye markeder Teknisk support, utviklingsoppdrag for industri CruSiN AS

11 Våre samarbeidspartnere
FORNY SIM/LEN Elkem ASA SINTEF SND/IN NTNU Kunder ScanWafer GREI/ TakeOff CruSiN AS CruSiN AS Produsent IG KonkurrentVesuvius Private Investorer Skattefunn CruSiN AS

12 Våre erfaringer Høy risiko Tidlig i utviklingen
Av konsept/teknologi Forretningsmessig Teknologitungt, homogent team Vanskelig å utløse investorer til å matche offentlig støtte Forventninger Stayerevne CruSiN AS


Laste ned ppt "Arve Solheim 02-11-2004 CruSiN AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google