Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKADE/LAKK KONFERANSEN 12 MARS 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKADE/LAKK KONFERANSEN 12 MARS 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 SKADE/LAKK KONFERANSEN 12 MARS 2015
If skadeforsikring ved Vidar Brustad Leder Takst og Innkjøp Norge

2 If Nordens største Forsikringsselskap
Ca 3,6 millioner kunder. Ca 6700 ansatte

3 If Norges Største Merkeforsikring Selskap

4 Kondemnerte og Innløste kjøretøy
Medarbeidere fokuserer På vrak bygging Nye deler Huggevrak Fortjeneste Svarte penger Brukte Deler Salg arbeid Kvalitet Opplysningsplikt Ved videresalg Kompetanse Bygge vrak Sikkerhet Forsikringsselskap Hvitvasking av penger Chassis bytte Kontrollfunksjoner Vegdirektoratet Reparasjons Metode Kunder

5 Hvordan håndtere kondemnerte og innløste kjøretøy
Bør vi hugge / demontere alle kjøretøy ? Tja. Det kunne vært fornuftig. Hva gjør vi da med alle de brukte delene som demonteres, hvem skal bruke de ? Kan Norske avgifter være med på å belønne at biler hugges/demonteres ? Svarte penger Ingen Medarbeidere som fokuserer På vrak bygging Mister Kompetanse på store skader Mister Salg arbeid og deler på verkstedet Hvitvasking av penger

6 Bil har en stor skade. Bil kondemneres. Denne selges til oppbygging ???????

7 Bil blir bygget opp av et «verksted» og solgt Ny eier får en liten frontskade som skal repareres

8 Ved reparasjon passer ikke nye deler og det oppdages mye rart

9 Ved reparasjon passer ikke nye deler og det oppdages mye rart

10 Ved reparasjon passer ikke nye deler og det oppdages mye rart

11 Ved reparasjon passer ikke nye deler og det oppdages mye rart

12 Hva gjør vi videre når vi vet at det kan «jukses» med reparasjoner i forhold til oppbygging
Det er lov og bruke sunn fornuft i forhold til økonomi, sikre bilskade reparasjoner, beholde kompetanse, etc

13 Sikre Bilskadereparasjoner

14 Tiltak If har foretatt / foretar vedrørende Sikre Bilskadereparasjoner
Implementering av egenerklæringen hos våre partnere. Krav om egenerklæring innføres i nye avtaler, og at den skal brukes ved skadereparasjoner. Sikre Bilskadereparasjoner har høy prioritet i If skadeforsikring Satt i gang prosjekt med å hugge flere biler enn tidligere. Biler til oppbygging selges til verksteder som har kompetanse for å reparere denne type bil. ( i hovedsak verksteder som har normale reparasjoner for If) A-verksteder og større B- verksteder. Det er utarbeidet bedre prosesser på salg av innløste kjøretøy til godkjente verksteder. Spesielt i forhold til kontroll og dokumentasjon Det er utarbeidet nye kontrakter med verksteder som kjøper innløste biler for oppbygging.-

15 Fordeler med å selge innløste kjøretøy for reparasjon «oppbygging» i kontrollerte former
Fortjeneste Reparasjons Metode Brukte Deler Forsikringsselskap

16 Kan reparasjon av innløste kjøretøy være med på å påvirke trenden vi har i skadestørrelser ?

17 Hva krever If av de verkstedene som skal kjøpe vrak

18 Krav til kjøper/verksted
Verkstedet skal tilfredsstille krav i gjeldende lover og forskrifter, og være godkjent av Statens vegvesen. Verkstedet skal ha dokumenterte rutiner som sikrer at skadereparasjonsprosessen utføres i henhold til bransjekravene. Verkstedet skal videre ha kompetanse, verktøy og utstyr som tilfredsstiller bilprodusentens spesifikasjoner for å kunne utføre skadereparasjonen på en fagmessig fullverdig måte.-

19 Kjøpers forpliktelser ved gjenoppbygging
Reparere det skadde kjøretøyet selv på eget verksted. Kjøretøyet skal repareres i henhold til fabrikantens reparasjonsmanualer og i henhold til faglig anerkjente til faglige anerkjente reparasjonsmetoder. Det skal tas bilder av kjøretøyet før reparasjonen påbegynnes Det skal tas bilder av kjøretøyet når det er «nedstrippet» og før gjenoppbyggingen / reparasjonen påbegynnes Det skal tas bilder under gjenoppbyggingen/reparasjonen av alle detaljer som blir sveiset/naglet/limt. Disse bildene skal inneholde sammenføyningene før etterbehandling av sparkel, grunning, etc-

20 Når kjøretøyet er ferdig oppbygget/reparert
Når kjøretøyet er ferdig oppbygget/reparert skal det sendes en e-post til gitt e-post i If før kjøretøyet kan selges videre. Kjøretøyet kan ikke selges/ leveres til ny eier før tidligst 7 dager etter at e-post er sendt til If, dette for at If skal ha mulighet å kontrollere reparasjonene/oppbyggingen. Om If ikke svarer innen 7 dager etter mottatt e-post kan kjøretøyet overleveres ny eier. E-posten skal inneholde følgende: Dokumentasjon på innkjøp av deler, og opphav på deler som ikke innkjøpes men er på for eksempel eget lager. Arbeidsordre på hva som er utført av arbeid på kjøretøyet inkl målebrev, 4-hjulskontroll, etc Bildedokumentasjon før, under og etter reparasjon Egenerklæringsskjema «sikre bilskadereparasjoner»-

21 Kjøpers forpliktelser ved salg av kjøretøyet.
Ved videre salg av kjøretøy skal opplysningsplikten i forhold til forbrukerkjøpslov og kjøpslov følges. Dvs at det skal opplyses at kjøretøy har vært innløst og hvilken skade kjøretøyet har hatt. -

22 If sin rett til kontroll
If forbeholder seg retten til å foreta etterkontroll av ferdig reparert kjøretøy og vil også kunne foreta stikkontroller i oppbyggings og reparasjonstiden. If innmelder alle kjøretøy de selger for oppbygging til Vegdirektoratet, slik at de på eget initiativ også kan foreta kontroll under og etter oppbygging av kjøretøy. Dette uavhengig av If sine rutiner og kontroller-

23 Kjøpers Erstatningsplikt
Om større alvorlige avvik avdekkes ved en etterkontroll vil kjøper kunne bli avkrevet kostnadene If har i forbindelse med etterkontrollen, maksimert til kr ,-. Kjøper vil også miste retten til å kjøpe kjøretøy til gjenoppbygging fra If skadeforsikring -

24 Dette vil gi utslag i penger i kassa
Takk for meg Kvalitet i alle ledd gir fornøyde medarbeidere og kunder. Dette vil gi utslag i penger i kassa If skadeforsikring v/ Vidar Brustad


Laste ned ppt "SKADE/LAKK KONFERANSEN 12 MARS 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google