Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk, dansk eller norsk- dansk? Katrina B T Norint2115.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk, dansk eller norsk- dansk? Katrina B T Norint2115."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk, dansk eller norsk- dansk? Katrina B T Norint2115

2 Den norske språkstriden:  Nokon held på det danske kulturspråket som Noreg hadde arva frå dei gamle koloniherrane sine  Andre vilje fornorske det danske skriftspråket litt etter litt  Nokon vilje kome med eit heilt nytt reint norsk språk Katrina B T Norint2115

3 1814: På riksforsamlinga i Eidsvoll møttest det 112 utsendingar.  Blant dei var berre 37 bønder, til tross for at bøndene utgjorte 80% av folketalet. Dei andre - embetsmenn og forretningsfolk var etterkomarar av dansk-tyske innvandrarar frå tidlegere.  2 motpolane i samfunnet: bondestand og borgare. Bondekulturen blei sett på som ei fortsetjing av den gamle norrøne kulturen.  Romantikken: det nye Noreg burde framstå som en atterføding av det gamle norske riket.  Bonden = bindeleddet mellom det gamle og det nye Noreg, fordi den er opphavleg (opprinnelig) og primitivt. Katrina B T Norint2115

4 Overklassen (2-3%) innvandrede danskar og adelege nordmenn  Snakka reint dansk.  Bønder snakka vulgærspråk - dialekt.  Skriftspråk og talespråk representerte kultur og dannelse. Katrina B T Norint2115

5 1830-åra Språkstriden bryt ut  1832 - for fyrste gong fekk bøndene meir representantar i politikken enn embetsmenn.  Danomanane mot Norskhedspartiet  Henrik Wergeland: bruk av norske bøyingsformer Stua mi isf min Stue  Peter Andreas Munch: man burde bruke en av de reinaste bygdedialektene og skape eitt nytt norsk språk ut frå det. På den måten blei det dei to hovudliner: Den eine lina innebar en gradvis fornorsking av det danske skriftspråket; den andre - eit nytt selvstendig språk på grunnlag av dei norskedialektane. Katrina B T Norint2115

6 1840-åra - nyoppdaging av folkedikting og “bondemål” 1841 - Norske Folkeeventyr av P.C. Asbjørnsen og J.Moe Innsamlingsarbeid - Kva for ein skriftleg form?  En ordrett attgjeving (gjengivelse) på dialekt -> uleseleg for folk som var van med å lese dansk  rein skriftdansk -> den muntlege tonen går tapt Katrina B T Norint2115

7

8


Laste ned ppt "Norsk, dansk eller norsk- dansk? Katrina B T Norint2115."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google