Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

C. SETT INN RIKTIG FORM AV ADJEKTIVENE, MED ARTIKKEL HVIS NØDVENDIG. Kapittel 7 oppgave c.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "C. SETT INN RIKTIG FORM AV ADJEKTIVENE, MED ARTIKKEL HVIS NØDVENDIG. Kapittel 7 oppgave c."— Utskrift av presentasjonen:

1 C. SETT INN RIKTIG FORM AV ADJEKTIVENE, MED ARTIKKEL HVIS NØDVENDIG. Kapittel 7 oppgave c

2 c. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig. 1. Dialekten min er som (vakker) __, (glitrende) __ smykke! 2. Norge står i (spesiell) __ stilling når det gjelder dialekter. 3. Kanskje forsøker man noen ganger å skjule at man har (spesiell) __ aksent og (annerledes) __ tonefall? 4. I Oslo kan man høre (stor) __ mangfold av (ulik) __ dialekter. 1. et vakkert – glitrende 2. en spesiell 3. en spesiell – et annerledes 4. et stort – ulike

3 c. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig. 5. Det er (vanskelig) __ og (rar) __ for en nordmann å legge bort sin (vanlig) __ dialekt. 6. Folk hadde (forskjellig) __ meninger om hvordan (norsk) __ skriftspråk skulle utvikles. 7. På grunnlag av dialektene bygget Ivar Aasen opp (egen) __ (ny) __, (norsk) __ språk. 8. ”Mål” er (gammel) __ord for ”språk”. 5. vanskelig – rart – vanlige 6. forskjellige – det norske / norsk 7. et eget – nytt – norsk 8. et gammelt

4 c. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig. 9. Knud Knudsen mente at man gradvis måtte trekke inn (norsk) __ ord og uttrykksmåter i (dansk) __ skriftspråket. 10. Noen vanlige dialektord kan virke (ny) __ og (uforståelig) __ for utlendinger. 11. Det er (fattig) __ trøst at man etter hvert forstår dialekten. 12. Dialektene har (usedvanlig) __ sterk status i (norsk) __ samfunnet. 9. norske – det danske 10. nye – uforståelige 11. en fattig 12. en usedvanlig – det norske

5 c. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig. 13. Dialektene har (god) __ levekår. 14. I dag reiser og flytter folk i (jevn) __ strøm. 15. Ungdommer bidrar til de aller (stor) __ endringene i dialektene. 16. Det ser ut til at (ung) __ kvinner banner mer enn (gammel) __ kvinner. 13. gode 14. en jevn 15. største 16. yngre 17. eldre

6 c. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig. 17. Det finnes en del (uskreven) __ lover om hva som aksepteres og ikke. 18. I norsk er det lite av (seksuell) __ ordbruk i banning. 19. (mange) __ banneordene er tilknyttet (kristen) __ religionen. 20. (tradisjonell) __ norsk måte å uttrykke (negativ) __ følelser for noen er å si: Gå hjem og vogg! 17. uskrevne 18. seksuell 19. De fleste 20. den kristne 21. (En) tradisjonell – negative


Laste ned ppt "C. SETT INN RIKTIG FORM AV ADJEKTIVENE, MED ARTIKKEL HVIS NØDVENDIG. Kapittel 7 oppgave c."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google