Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jobber du etter riktig metode med dine innkjøp?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jobber du etter riktig metode med dine innkjøp?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jobber du etter riktig metode med dine innkjøp?
Norwegian Business Travel Association – 24 mai 2011 Frank Mikkelsen

2 Hvor går trendene innen innkjøp?
Agenda Kort om KPMG Hvor går trendene innen innkjøp? Hva gjør vi hos våre klienter for å bistå med å bedre innkjøpene? Bruker du riktige modeller og fremgangsmåte i forbindelse med innkjøp av reisetjenester?

3 Kort om KPMG KPMG – Klynveld, Peat, Marwick & Goerdeler KPMG globalt :
Internasjonalt nettverk med lokal forankring ansatte i 150 land Leverer tjenester innen rådgivning, revisjon samt skatt og avgift Innkjøp er nasjonalt og internasjonalt satsningsområde KPMG i Norge: 900+ ansatte fordelt på 25 kontorer Vekst på 20% i FY 2009 Vekstmål: fra 130 til 200 erfarne rådgivere innen 2013

4 Kort om KPMG

5 Hvor går trendene innen innkjøp?
Agenda Kort om KPMG Hvor går trendene innen innkjøp? Hva gjør vi hos våre klienter for å bistå med å bedre innkjøpene? Bruker du riktige modeller og fremgangsmåte i forbindelse med innkjøp av reisetjenester?

6 Funn fra KPMGs globale innkjøpsundersøkelse i 2008/2009
Barrierer som gap i oppfatning hindrer Innkjøp en strategisk posisjon Økende grad av sentralisering og kontroll over selskapets innkjøp. Økt kategoristyring og globale kategoristrategier Økt fokus på å styre ikke-strategiske innkjøp Opptak og bruk av teknologi uteblir Global Procurement Survey 590 selskaper 70% over $500m USD 34% Vest-Europa 23% USA

7 Verktøy - funn fra KPMGs globale innkjøpsundersøkelse i 2008/2009
Bra, men forklar hva reverse auction og lignende er da det er mange i salen som har innkjøpsansvar for reiser men ikke nødvendigvis kjenner de internasjonale termene. Selgerene fra leverandørene kjenner heller ikke til de.. Dette gjelder spesielt for reverse auction. Jeg vet at siemens har en slide på det også, men det får gå (da sitter det bedre)

8 Procurement Functional Excellence Benchmark - 2011
Skal fremskaffe meningsfull informasjon om beste praksis innkjøp. Hvordan gjør din virksomhets innkjøpsorganisasjon det i forhold til andre i samme bransje eller på tvers av bransjer? Hvordan hva kjennetegner beste praksis innkjøp? 26 ulike bransjer 1 500 organisasjoner 8 000 innkjøpsledere Ferdig i juli/august Presenteres på Den Strategiske Innkjøpskonferansen 29 september (kurs og seminarer)

9

10 Utviklingen innen anskaffelser i offentlig sektor i Norge
400 MRD Strategi og styring Strategier Strategier Virksomhets- styring Scanning av faktura Spend- analyse E-sourcing Closed-Loop Prosesser og verktøy E-sourcing KGV Ehandel 1 Procure-to-pay Ehandel 2 Procure-to-pay E-faktura Organisering, kompetanse og kapasitet Sertifisering av innkjøpere Kunnskap portal Anskaffelser.no Sentralisering – kategori-modeller Rammer og regelverk Opprettelse av KOFA Nye EU-dir + sanksjoner Nytt EU-dir håndhevelse CSR Forenkling av reglene 2000 2003 2007 2010 2013

11 Kort om KPMG Hvor går trendene innen innkjøp? Hva gjør vi hos våre klienter for å bistå med å bedre innkjøpene? Bruker du riktige modeller og fremgangsmåte i forbindelse med innkjøp av reisetjenester?

12 Modell for gjennomføring av innkjøpsprosjekter
Hvilke gevinster kan forbedringen gi? Hva vil vi gjøre med det? Hvem kan dekke vårt behov? Hva kan gjøres og til hvilke kostnader Sett i gang, rull ut! Forprosjekt Interne analyser Analyse av markedet Kategori- strategi Forespørsel og forhandling Kontrakt Realisere Styre og forbedre Hvordan forbedrer vi resultatene? Hvordan er forbruket vårt strukturert? Hva er mulig å få gjort? Hvordan skal vi gjøre det? Hvordan måler vi resultatene? Prosessen sikrer at anskaffelser får strategisk fokus fremfor et taktisk fokus!

13 Forprosjekt For å få en oversikt over og prioritere mulighetene gjennomføres: Modenhetsanalyse Forbruksanalyser Kartlegging av forpliktelser Kartlegging av prosesser Kartlegging av verktøy (teknologi) Kartlegging av organisering av innkjøp Kompetansekartlegging Forprosjekt ”Myke” verdier ”Harde” tall Skaffe oversikt

14 Forprosjekt - modenhetsanalyse
7 viktig dimensjoner for en helhetlig innkjøpsfunksjon Strategi Styring Prosesser Verktøy Organisering Kompetanse og kapasitet Interne/eksterne regler og retningslinjer Til ledende praksis Fra tradisjonell praksis

15 Forprosjekt - modenhetsanalyse
Kjennetegnes ved: Klare og oppdaterte målsettinger Innkjøpsstrategier som understøtter virksomhetens mål og strategier God styring av innkjøp Enkle, effektive og sikre prosesser Gode elektronske verktøy som understøtter prosesser, skaper sporbarhet og genererer styringsinformasjon av høy kvalitet En hensiktsmessig organisering i forhold til type anskaffelser og arbeidsprosesser Riktig kompetanse og kapasitet Overholdelse av eksterne og interne regler og retningslinjer Ledende praksis

16 Forprosjekt - modehetsanalyse
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Strategi Mål Spørsmålsbank med inntil 150 spørsmål/påstander med graderte svaralternativer En modenhetsanalyse vil omfatte tilpassede spørsmål/påstander som stilles til personer med ulike roller i virksomheten knyttet til innkjøp. Strategier Innovasjon Styring Virksomhetsstyring Kategoristyring Internkontroll Prosesser Strategiske innkjøpsprosesser Taktiske innkjøpsprosesser Operative innkjøpsprosesser Effektivisering Verktøy Støtte til styringsinformasjon Verktøy for strategiske innkjøpsprosesser Verktøy for taktiske innkjøpsprosesser Verktøy for operative innkjøpsprosesser Organisering Organisering av innkjøp Roller og ansvar Kompetanse og kapasitet Behovsstyring og rekruttering Karriereutvikling Kompetansebygging Eksterne og interne rammer og retningslinjer Forberedelse, gjennomføring og avslutning av konkurranser Interne rammer og retningslinjer for gjennomføring av konkurranser Miljø, etikk og samfunnsansvar

17 Kategorisering av anskaffelser vha. innkjøpsmatrisen
Høy Forsyningsrisiko/kompleksistet i leverandørmarkedet Økonomisk betydning Lav Ikke-strategiske kategorier Strategiske kategorier Flaskehals kategorier Tungvekt kategorier Model: Kraljic

18 Potensielle besparelser Enkelhet ved implementering
Identifisering av muligheter for besparelser – prioritering - realisering Potensielle besparelser Prioritets- Screening Mulige Bølger av kategorier for implementering Høy Bølge 1 M Bølge 1 7 KATs Bølge 2 L Bølge 2 6 KATs Bølge 3 K I D J O H N Bølge 3 4 KATs Q C P G S E F Lav B A T Enkelhet ved implementering Droppe? Lav Høy Størrelsene på sirklene reflekterer det totale forbruk i kategorien

19 Kort om KPMG Hvor går trendene innen innkjøp? Hva gjør vi hos våre klienter for å bistå med å bedre innkjøpene? Bruker du riktige modeller og fremgangsmåte i forbindelse med innkjøp av reisetjenester?

20 Modell for gjennomføring av innkjøpsprosjekter
Forprosjekt Interne analyser Analyse av markedet Kategori- strategi Forespørsel og forhandling Kontrakt Realisere Styre og forbedre

21 Spend-analyse dashboard ved bruk av QlikView

22 Innkjøpsmatrisen og strategier
Høy Forsyningsrisiko/kompleksistet i leverandørmarkedet Økonomisk betydning Lav Ikke-strategiske kategorier Strategiske kategorier Flaskehals kategorier Tungvekt kategorier Kostnadsnivå Betydning - kundeverdi Betydning – produkt- differensiering Betydning – styrings- teknologi Betydning av feil Reise- tjenester Forenkle og samle Konkurranseintensitet Antall muligheter for å redusere kostnadene Bindinger og restriksjoner Kjøpermakt

23 Skap fortrinn gjennom partnerskap
Innkjøpsmatrisen og strategier Posisjonering av kategorier Strategi for å redusere kostnader Utnytt innkjøpsmakt Skap fortrinn gjennom partnerskap Konsolidere forbruk Forsynings- kjede optimering Standard tilnærming Kategori gevinster Kategori gevinster Kostnads- reduksjoner Outsourcing Rasjonalisere etterpørsel Supplier Relationship Management

24 Innkjøpsmatrisen og bruk av elektroniske verktøy
EDI – relasjons- spesifikke løsninger E-sourcing/ auksjoner Høy Forsyningsrisiko/kompleksistet i leverandørmarkedet Økonomisk betydning Lav Ikke-strategiske kategorier Strategiske kategorier Flaskehals kategorier Tungvekt kategorier Virksomhetens innkjøpsside (intranett) + Spend-analyse e-Sourcing Kontraktsstyring E-handels- butikker E-handels- løsninger (P2P) Model: Kraljic

25 Spørsmål ?

26 Kontakt meg gjerne for spørsmål:
Frank Mikkelsen Senior Manager KPMG Advisory


Laste ned ppt "Jobber du etter riktig metode med dine innkjøp?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google