Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jobber du etter riktig metode med dine innkjøp? Norwegian Business Travel Association – 24 mai 2011 Frank Mikkelsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jobber du etter riktig metode med dine innkjøp? Norwegian Business Travel Association – 24 mai 2011 Frank Mikkelsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jobber du etter riktig metode med dine innkjøp? Norwegian Business Travel Association – 24 mai 2011 Frank Mikkelsen

2 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 2 Agenda  Kort om KPMG  Hvor går trendene innen innkjøp?  Hva gjør vi hos våre klienter for å bistå med å bedre innkjøpene?  Bruker du riktige modeller og fremgangsmåte i forbindelse med innkjøp av reisetjenester?

3 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 3 Kort om KPMG KPMG globalt : Internasjonalt nettverk med lokal forankring 140 000 ansatte i 150 land Leverer tjenester innen rådgivning, revisjon samt skatt og avgift Innkjøp er nasjonalt og internasjonalt satsningsområde KPMG i Norge: 900+ ansatte fordelt på 25 kontorer Vekst på 20% i FY 2009 Vekstmål: fra 130 til 200 erfarne rådgivere innen 2013 KPMG – Klynveld, Peat, Marwick & Goerdeler

4 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Kort om KPMG

5 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 5 Agenda  Kort om KPMG  Hvor går trendene innen innkjøp?  Hva gjør vi hos våre klienter for å bistå med å bedre innkjøpene?  Bruker du riktige modeller og fremgangsmåte i forbindelse med innkjøp av reisetjenester?

6 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 6 Funn fra KPMGs globale innkjøpsundersøkelse i 2008/2009 Økt kategoristyring og globale kategoristrategier Økende grad av sentralisering og kontroll over selskapets innkjøp. Barrierer som gap i oppfatning hindrer Innkjøp en strategisk posisjon Økt fokus på å styre ikke-strategiske innkjøp Opptak og bruk av teknologi uteblir Global Procurement Survey 590 selskaper 70% over $500m USD 34% Vest-Europa 23% USA

7 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 7 Verktøy - funn fra KPMGs globale innkjøpsundersøkelse i 2008/2009

8 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 8 Procurement Functional Excellence Benchmark - 2011 Skal fremskaffe meningsfull informasjon om beste praksis innkjøp. - Hvordan gjør din virksomhets innkjøpsorganisasjon det i forhold til andre i samme bransje eller på tvers av bransjer? - Hvordan hva kjennetegner beste praksis innkjøp? 26 ulike bransjer 1 500 organisasjoner 8 000 innkjøpsledere Ferdig i juli/august Presenteres på Den Strategiske Innkjøpskonferansen 29 september 2011 www.kpmg.no (kurs og seminarer) www.kpmg.no

9 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 9

10 Rammer og regelverk CSR Organisering, kompetanse og kapasitet Strategi og styring Prosesser og verktøy Utviklingen innen anskaffelser i offentlig sektor i Norge 10 2000 20032010 2013 400 MRD Strategier Virksomhets- styring Scanning av faktura Ehandel 1 Procure-to- pay E-sourcing KGV 2007 Ehandel 2 Procure-to- pay Spend- analyse E-sourcing Closed-Loop E-faktura Kunnskap portal Anskaffelser.no Sertifisering av innkjøpere Sentralisering – kategori- modeller Opprettelse av KOFA Nye EU-dir + sanksjoner Nytt EU-dir håndhevels e Forenkling av reglene

11 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 11  Kort om KPMG  Hvor går trendene innen innkjøp?  Hva gjør vi hos våre klienter for å bistå med å bedre innkjøpene?  Bruker du riktige modeller og fremgangsmåte i forbindelse med innkjøp av reisetjenester?

12 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 12 Forprosjekt Interne analyser Analyse av markedet Kategori- strategi Forespørsel og forhandling Kontrakt Realisere Styre og forbedre Modell for gjennomføring av innkjøpsprosjekter Prosessen sikrer at anskaffelser får strategisk fokus fremfor et taktisk fokus! Hvilke gevinster kan forbedringen gi? Hvordan er forbruket vårt strukturert? Hvem kan dekke vårt behov? Hva er mulig å få gjort? Hva vil vi gjøre med det? Hvordan skal vi gjøre det? Hvordan måler vi resultatene? Hva kan gjøres og til hvilke kostnader Sett i gang, rull ut! Hvordan forbedrer vi resultatene?

13 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 13 For å få en oversikt over og prioritere mulighetene gjennomføres:  Modenhetsanalyse  Forbruksanalyser  Kartlegging av forpliktelser  Kartlegging av prosesser  Kartlegging av verktøy (teknologi)  Kartlegging av organisering av innkjøp  Kompetansekartlegging Forprosjekt ”Harde” tall ”Myke” verdier Skaffe oversikt

14 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Forprosjekt - modenhetsanalyse 14 StrategiStyring ProsesserVerktøy Organisering Kompetanse og kapasitet Interne/eksterne regler og retningslinjer Til ledende praksis Fra tradisjonel l praksis 7 viktig dimensjoner for en helhetlig innkjøpsfunksjon

15 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Forprosjekt - modenhetsanalyse 15 Kjennetegnes ved:  Klare og oppdaterte målsettinger  Innkjøpsstrategier som understøtter virksomhetens mål og strategier  God styring av innkjøp  Enkle, effektive og sikre prosesser  Gode elektronske verktøy som understøtter prosesser, skaper sporbarhet og genererer styringsinformasjon av høy kvalitet  En hensiktsmessig organisering i forhold til type anskaffelser og arbeidsprosesser  Riktig kompetanse og kapasitet  Overholdelse av eksterne og interne regler og retningslinjer Ledende praksis

16 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 16 Nivå 1Nivå 2Nivå 3 Strategi MålSpørsmålsbank med inntil 150 spørsmål/påstander med graderte svaralternativer En modenhetsanalyse vil omfatte 50-60 tilpassede spørsmål/påstander som stilles til personer med ulike roller i virksomheten knyttet til innkjøp. Strategier Innovasjon Styring Virksomhetsstyring Kategoristyring Internkontroll Prosesser Strategiske innkjøpsprosesser Taktiske innkjøpsprosesser Operative innkjøpsprosesser Effektivisering Verktøy Støtte til styringsinformasjon Verktøy for strategiske innkjøpsprosesser Verktøy for taktiske innkjøpsprosesser Verktøy for operative innkjøpsprosesser Organisering Organisering av innkjøp Roller og ansvar Kompetanse og kapasitet Behovsstyring og rekruttering Karriereutvikling Kompetansebygging Eksterne og interne rammer og retningslinjer Forberedelse, gjennomføring og avslutning av konkurranser Interne rammer og retningslinjer for gjennomføring av konkurranser Miljø, etikk og samfunnsansvar Forprosjekt - modehetsanalyse

17 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 17 Høy Forsyningsrisiko/kompleksistet i leverandørmarkedet Økonomisk betydning Lav Ikke- strategiske kategorier Strategiske kategorier Flaskehals kategorier Tungvekt kategorier Kategorisering av anskaffelser vha. innkjøpsmatrisen Model: Kraljic

18 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 18 Bølge 3 4 KATs Bølge 2 6 KATs Bølge 1 7 KATs Mulige Bølger av kategorier for implementering Størrelsene på sirklene reflekterer det totale forbruk i kategorien Prioritets- Screening Droppe? Potensielle besparelser Bølge 1 Bølge 2 LavHøy M L D J H F P O I B A E C G T S N Q K Bølge 3 Enkelhet ved implementering Lav Høy Identifisering av muligheter for besparelser – prioritering - realisering

19 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 19  Kort om KPMG  Hvor går trendene innen innkjøp?  Hva gjør vi hos våre klienter for å bistå med å bedre innkjøpene?  Bruker du riktige modeller og fremgangsmåte i forbindelse med innkjøp av reisetjenester?

20 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 20 Modell for gjennomføring av innkjøpsprosjekter Forprosjekt Interne analyser Analyse av markedet Kategori- strategi Forespørsel og forhandling Kontrakt Realisere Styre og forbedre

21 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 21 Spend-analyse dashboard ved bruk av QlikView

22 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 22 Kostnadsnivå Betydning - kundeverdi Betydning – produkt- differensiering Betydning – styrings- teknologi Betydning av feil Konkurranseintensitet Antall muligheter for å redusere kostnadene Bindinger og restriksjoner Kjøpermakt Høy Forsyningsrisiko/kompleksistet i leverandørmarkedet Økonomisk betydning Lav Ikke- strategiske kategorier Strategiske kategorier Flaskehals kategorier Tungvekt kategorier Innkjøpsmatrisen og strategier Forenkle og samle Reise- tjenester

23 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 23 Strategi for å redusere kostnader Posisjonering av kategorier Standard tilnærming Utnytt innkjøpsmaktSkap fortrinn gjennom partnerskap Kategori gevinster Konsolidere forbruk Outsourcing Rasjonalisere etterpørsel Kategori gevinster Forsynings- kjede optimering Kostnads- reduksjoner Supplier Relationship Management Innkjøpsmatrisen og strategier

24 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 24 Høy Forsyningsrisiko/kompleksistet i leverandørmarkedet Økonomisk betydning Lav Ikke- strategiske kategorier Strategiske kategorier Flaskehals kategorier Tungvekt kategorier Innkjøpsmatrisen og bruk av elektroniske verktøy Model: Kraljic EDI – relasjons- spesifikke løsninger E-handels- butikker E-sourcing/ auksjoner E-handels- løsninger (P2P) Virksomhetens innkjøpsside (intranett) + Spend-analyse e-Sourcing Kontraktsstyring

25 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Spørsmål 25 ?

26 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Kontakt meg gjerne for spørsmål: 26 Frank Mikkelsen Senior Manager KPMG Advisory +47 40 63 92 54 frank.mikkelsen@kpmg.no


Laste ned ppt "Jobber du etter riktig metode med dine innkjøp? Norwegian Business Travel Association – 24 mai 2011 Frank Mikkelsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google