Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standardisert pasientforløp Redusert luktesans

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standardisert pasientforløp Redusert luktesans"— Utskrift av presentasjonen:

1 Standardisert pasientforløp Redusert luktesans
Oppbygging av kompetanse Mette Bratt

2 Presentasjonens innhold
Anatomi Rutiner ved ØNH St Olav Forskning ved ØNH St Olav

3 Luktesans er viktig

4 Hjernenerver CN Hjernernerver fra hjerne (CN I og II) og hjernestamme(øvrige ti). Utveksler informasjon mellom hjerne og hovedsakelig hode-hals Spinalnerverer fra spinalkanalen Kjemosensoriske impulser Lukt og Smak. Kjemiske signal overføres til persepsjon [2]

5 Deltar i opplevelsen av smak og lukt
CN 1 Olfactorius CN V Trigeminus CN VII Facialis CN IX Glossopharyngeus CN X Vagus Over 90% av smaksopplevelsen betinger fungerende luktenerve CN1

6

7 CN1 Nervus Olfactorius Lukteepitel i nese Luktemolekyl koples til luktereseptor Kjemisk signal elektrisk signal i olfaktorisk sensorisk nevron Mennesker: 4-10cm2 lukteepitel. Luktesentre 1/20 av hjernen Hunder: 170 cm2 lukteepitel. Luktesentre 1/3 av hjernen Bulbus olfactorius BO Luktenervens ikke-myeliniserte axon samles i glomeruli i BO. Luktestimuli overføres til mitralaxon.

8 CN1Olfactorius Tractus Olfactorius viderefører luktesignal til
Luktesentre i hjernen - Nucleus olfactorius anterior - Cortex piriforme - Amygdala - Cortex entorhinale - Tuberculum olfactorius Luktesentrene i hjernen er lokalisert i nærheten av andre sentra som er viktige for emosjoner, hukommelse, depresjon.

9 CN1 Nervus Olfactorius Kjemosensoriske sanser Lukt og smak. Kjemiske signaler transformeres til perception Eneste type nevron som kan regenerere Lukteepitel m luktereseptorer i nesetak . Kjemiske signaler koples til luktereseptorer, overføring til elektriske signaler Bulbus olfactorius Axoner fra luktenevron samles i glomeruli, luktesignal overføres via mitral celler til Luktesentre i hjernen - Nucleus olfactorius anterior - Cortex piriforme- Identifikasjon av lukt - Amygdala- sosiale funksjoner. Seksuell adferd.jenkjenne dyr av egen ras - Cortex entorhinale- Hukommelse - Tuberculum olfactorius

10 CN V Nervus Trigeminus Største CN. Sensorisk-ansikt-hode. Motorisk-tygging Trigeminus-reseptorer i lukteepitel Registrerer bla berøring, smerte, trykk temperatur. Ex mentol, klor, løk, chili 70% av odoranter stimulerer både CN I og CN V (bimodale odoranter)

11 Smak CN VII, IX, X Luktereseptorer i lukteløker i papiller
CN VII Facialis fremre 2/3 tunge+myke gane CN IX Glossopharyngeus bakre1/3 tunge + øvre pharynx CN X Vagus epiglottis De fem smaker salt, surt, søtt, bittert, umami

12 Noen begreper Anosmi manglende luktesans Hyposmi redusert luktesans Dysosmi distorsjon/forvridd luktesans Cachosmi ubehagelig lukt Parosmi sensasjon av lukt uten stimuli Osmofobi Øket sensitivitet ved noen lukter, kan fex forverre et migreneanfall Odorant luktekilde

13 Tilstander som kan forårsake endret luktesans
Alder - fysiologisk Parkinson, Alzheimer, MS CRS med polypper Virusinfeksjoner Hodeskade Congenitalt. Kallman syndrom

14 Normal bulbus olfactorius
Normal sulcus olfactorius Aplasi av bulbus olfactorius Normal sulcus olfactoris Aplasi av bulbus olfactorius Manglende sulcus olfactorius = Kallman syndrom

15 Rutiner ved redusert lukt ØNH St Olav
Vanlige polikliniske pasienter. Standardisert pasientforløp Lokalt kvalitetsregister rhinologi Forskningsprosjekt

16 Luktetest St Olav

17 Standardisert pasientforløp og redusert lukt
Lege 0-besøk. Full luktetest. 30 mg Prednisolon 10dager + luktetrening 3 måneder. Lokale steroider,dråper/spray, 6 mnd om bedring av Prednisolon. Sykepleier 3-6måneder Full luktetest etter endt behandling Lege 18 måneder Full luktetest. Avslutningskontroll

18 Kvalitetsregister og redusert lukt
VAS-skala 0-10 cm Sett et kryss der du føler din luktesans har endret seg ______________________________________ Ingen endring Størst tenkelige Overhode endring Screening Sniffing Sticks luktetest om VAS > 5

19 Sniffin Sticks TDI Terskeltest
BUTANOL Sum av fire siste resultatene ved vendepunkte delt på fire = resultat >6,25 = normalt

20 Sniffin Sticks TDI Diskriminasjonstest
Score = antall riktige svar 1-16 16 tripletter, to like, en avviker

21 Sniffin Sticks TDI Identifikasjonstest
16 sett med en lukt, fire alternativ 3 eller mindre = anosmi 4-12 = varierende grad av hyposmi 13 eller høyere = normalt

22 Referanseverdien komplett TDI-score
< eller lik 15 Funksjonell anosmi Hyposmi > 30 Normal luktesans

23 Diagnose- og prosedyrekoder
R430 anosmi R438 hyposmi UDH02 endoskopisk rhinoskopi AXFX09 luktetest screening/full

24 Årlig bytte av luktepenn – kr 10 000

25 Forskning og redusert lukt
Samarbeid med Hodeskadegruppen TBI Pågående: - Forekomst av redusert luktesans etter hodeskade -Spontanforløp av redusert luktesans etter hodeskade

26 Forekomst av redusert luktesans etter hodeskade
Delprosjekt 1, Kartlegging (2013) Kartlegging av registrerte i Hodeskadeprosjektet. 189 besvarte luktespørsmål per telefon Delprosjekt 2, Behandling (2013,14,15) Behandling av de vi fant med redusert luktesans 27 til ØNH pol. 20 følges ett år Prosjektleder Mette Bratt

27 Spontanforløp av redusert luktesans etter hodeskade
Delprosjekt 1, Spontanforløp (2014, 15) Lukteevnen følges i ett år etter skaden Delprosjekt 2, Behandling (2015,16) av de som fortsatt har redusert luktesans ett år etter skaden Prosjektleder Mette Bratt

28


Laste ned ppt "Standardisert pasientforløp Redusert luktesans"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google