Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Riktig legemiddelbruk til eldre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Riktig legemiddelbruk til eldre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Riktig legemiddelbruk til eldre.

2 Riktig for hvem??

3 For institusjonen?

4 For pårørende?

5 For den eldre?

6 Fremtiden

7 Til ettertanke.

8 Helsedirektoratet. Riktig legemiddelbruk innebærer at pasienten må få: riktig diagnose og terapi, riktig virkestoff og dose, forsvarlig kombinasjon av virkestoff, oppfølging av effekt og bivirkninger, opplæring i legemiddelbruk og opplæring til mestring av egen sykdom.

9 Mye å gape over??

10 Utfordring!!

11 En av tre eldre i Norge mottar minst ett potensielt skadelig legemiddel eller en uheldig kombinasjon av legemidler. Omfanget av uheldig legemiddelbruk hos eldre er så stort at det kan karakteriseres som en moderne epidemi.

12 Bakteppe. Hva vet vi? Hva vet vi ikke? Hva bør vi vite mer om?

13 Psykofarmaka (nervemedisiner) utgjorde hele 60 prosent av de uheldige forskrivningene i en studie. Mange av de eldre brukte også flere medisiner samtidig. Sarotex, Cipralex, Seroquel, Tolvon, Surmontil, Truxal, Nozinan, Risperdal, Zyprexa, Haldol. Listen er lang….

14 20 prosent fikk mer enn ti forskjellige legemidler i løpet av året, og av disse var det minst to tredeler som fikk minst en potensielt uheldig forskrivning.

15 Omtrent 5 prosent av de eldre brukte mer enn tre ulike typer psykofarmaka.
Kvinner var noe mer utsatt for å få uhensiktsmessige legemidler enn menn.

16 det er tankevekkende at de fleste legemiddelstudier gjøres på yngre befolkningsgrupper, samtidig som befolkningen stadig blir eldre. - Man har for lite kunnskap om hvordan legemidlene faktisk virker på de eldste pasientene, samtidig som skadelig legemiddelbruk er utbredt i denne gruppen.

17 Altså : Vi vet for lite. Det vi vet, kan ofte ikke anvendes på eldre. Eldre har ofte flere lidelser. Eldre har en endret fysiologi. Mange leger vegrer seg for å seponere faste medisiner.

18 Hvorfor medisinerer vi?
Noe er direkte livreddende og gir bedre livskvalitet. ( Hjertesvikt, KOLS) Andre forebygger i det lange løp. (hyptertensjon, dia 2.) Noe står der av ”gammel vane”. (statiner, antidepressiva) Bemannings årsak (urolig beboer)

19

20

21 Eldres fysiologi. Hos de fleste vil kroppsvekten reduseres fra års alder, og hos enkelte kan vekttapet bli betydelig. Dette er en faktor som kan spille en rolle når det gjelder dosering av legemidler. Forandringer i fordelingen av kroppsvev (mer fettvev og mindre muskelmasse) kan påvirke halveringstiden for mange legemidler.

22 De fleste eldre er noe tørrere i munnen.
Langsommere opptak fra tarmen. Grad av nyresvikt. Dehydrering. Ernæringsstatus? Multimorbiditet.

23 Altså: Eldre tåler ikke medikamenter i så stor grad som yngre mennesker. Likevel, står de for over 50% av legemiddelkonsumet. ( > 67 år, utgjør 16 % av befolkningen). Over 20 % av innleggelsene på medisinsk avdeling, er legemiddel bivirkninger (svimmelhet, kvalme, somnolens o.l)

24 Tankevekkende. Den multimorbide eldre pasient, med endret / svekket fysiologi. Medisineres i langt høyere grad og ofte i høyere doser enn yngre mennesker.

25 Rom for forbedring!?

26 Seponere det som kan seponeres.
Ofte kan 50% av medikasjonen trappes ned og ut over noen mnd. LMG gir nyttige innspill og økt kunnskap. Betinger mer miljøterapi.

27 Hos eldre : Less is more !!

28 Den eldre. Skal altså ha lavere doser.
Noen medisiner er nærmest kontraindisert. God oversikt finnes.

29 Anbefalt lesning. Helsedirektoratet.
Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien – Forslag til tiltak TypeRapporter IS-nummerIS Utgitt

30


Laste ned ppt "Riktig legemiddelbruk til eldre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google