Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undervisning 3. års sosionomstudenter, HIL 26.10.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undervisning 3. års sosionomstudenter, HIL 26.10.07."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Undervisning 3. års sosionomstudenter, HIL 26.10.07

3

4 •Hvorfor Medisin mot piller •Målsettinger •Ledelse og finansiering •Kompetanse

5 Hvorfor Medisin mot piller?

6 Målsettinger Målet er å bygge opp en landsdekkende kunnskapsbase beliggende i Hamar Kommune. Gi kunnskap, råd, veiledning og støtte til brukere av avhengighetsskapende medikamenter og til behandlingsapparatet samt pårørende. I praksis betyr dette bevisstgjøring om bruk, bivirkning, nedtrapping, støtte og forebygging.

7 Ledelse og finansiering Ansvarlig: Georg Morland, Kommuneoverlege, Hamar Leder for tiltaket: Rolf Torodd Olafsen, Sosionom og tidligere medikamentavhengig. Medarbeider: Marit Clemetsen Tilbudet har økonomisk støtte fra Sosial og Helsedirektoratet og Hamar kommune.

8 Kompetanse Nordisk nettverk mot legemiddel avhengighet •Kilen, Sverige http://www.kilen.org/index.htmhttp://www.kilen.org/index.htm •Medisin mot piller, Norge •Benzoinfo, Danmark http://www.benzoinfo.dk/http://www.benzoinfo.dk/ •Brukerkompetanse

9

10 NRK Puls

11 •Medikamenter •Nasjonalt Folkehelseregister 2006 •Årsak til foreskrivning

12 Hvilke medikamenter? •Beroligende, sovetabletter •Smertestillende •Antidepressiva (Lykkepille)

13 Nasjonalt Folkehelseregister 2006 •1.070.838 av den voksne befolkning i Norge fikk resept på reseptbelagte smertestillende. •541.345 fikk resept på sovepiller og beroligende fast eller i perioder. •273.447 brukere av SSRI ( antidepressiva ) •I tillegg kommer et ukjent antall brukere av foreskrevne medikamenter av disse typer, for eksempel pasienter på institusjoner så som alders – og sykehjem, psykiske helseinstitusjoner o.s.v.

14

15 KILEN – Consumer Institute for Medicines and Health.

16 Årsak til foreskrivning (KILEN)

17 Pause

18 Min egen historie

19 Sven forteller… Illustrasjonsfoto

20 Pause

21

22 Abstinenser/bivirkninger •Bivirkninger av disse typer medikamenter kan gi alvorlige symptomer •Forandringer i oppfattelsesevne •Følelsesmessige forandringer •Kroppslige / vegetative symptomer •Sosiale forandringer •Endring i vilje og kognitiv ytelse

23 •Kan komme plutselig •Over tid •Visshet om at uten medikamenter - fungerer man ikke •Avhengig av legen(e) •At venner, sin familie bemerker forandring •At det en ikke var redd for før, blir mer og mer problematisk Hvordan vite at man er avhengig?

24 •Seponering og abstinens symptomer gjelder også ved bruk innenfor den såkalte terapautiske dose. •Langsom seponering. Bruker er ekspert og bestemmer seponeringstiden og mengde. •Første skritt til å ta tilbake sitt eget liv. Lavdoseavhengighet/ toleranseabstinens/seponering

25

26 •Kan ikke leve uten sin(e)tablett(er) •Føler seg ikke som andre •Skamfølelse/skjule •Psykiske og sosiale problemer •Ensomhet og isolasjon •Stigmatisert som misbruker av egen lege/hjelpeinstanser Hva kan det innebære å være medikamentavhengig?

27 •Ekteskap/barn/nettverk •Økonomi •Trygderettigheter? •Samfunnsmessige kostnader Hva kan det innebære …fortsettelse

28

29 Hvor? •Finnes i statistikk sykmelding, trygd, A-etat, sosialkontor •Ventelister til psykologer / psykisk helse institusjoner •Somatiske sykehus •Pasienter i psykisk helseinstitusjon •Ensomhet i egne hjem med oppfølging av hjelpeinstanser •Skilsmissestatistikken •Selvmordsstatistikken •Trafikkulykker •Voldelige overgrep

30 Møte med den medikamentavhengige

31

32 Møte med den medikamentavhengige •Gi kunnskap •Tillit •Tid •Tiltro •Tilgjengelighet •Tålmodighet •Trygghet •Ærlighet og stabilitet •Ivaretakelse av pårørende

33 Hva KAN skje hvis man prøver å slutte med sine medikamenter? •Uten kunnskap oppleves og tolkes symptomene ofte som en sykdom som bryter ut, både fra behandlers side og hos bruker •Behandles med andre psykofarmaka? •Bivirkninger kan forverres

34 Behandling? • Behandles til hva? • Behandling kan forverre abstinens • Bekreftelse •De fleste har behov for oppfølging, støtte og bekreftelse i lang tid

35 Hva kan årsaker være at det ikke eksisterer et tilfredsstillende hjelpeapparat?

36 Årsaker •Mangel på innsikt i problemenes alvorlighetsgrad •Faglig uenighet •Motstand mot å ville erkjenne problemet •Problemet medikamentavhengighet sorterer ikke klart under noen av de allerede eksisterende hjelpeinstanser innen helse-sosialomsorgen. •Blir sett på som et rusproblem og behandles altfor ofte deretter •Mangel på ressurser kilde: Bergensklinikken

37 Finnes kunnskap? •Brukere/pårørende •Organisasjoner •I behandlingsapparatet •Klinisk dokumentasjon

38 Tilnærming og oppfølging ”modell” •Vite at vi eksisterer •Info materiale •Oppfølging og støtte •Anonymitet •Tilbud Oslo, Retretten samt Hamar •Fleste har ikke behov for innleggelse

39 Oppsummering •Media •Forelesninger –Leger –Leger og psykisk helse –Diverse høgskoler

40

41 Gerd forteller… Illustrasjonsfoto

42 Bjørn forteller… Illustrasjonsfoto

43 www.medisinmotpiller.no Mobil: 95 72 79 06 Kontor: 62 51 03 15 E-post: post@medisinmotpiller.no Adr: Hamar rådhus - Pb 4306 - 2306 Hamarpost@medisinmotpiller.no

44

45 Annet


Laste ned ppt "Undervisning 3. års sosionomstudenter, HIL 26.10.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google