Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontorsjef ved et Mat nat fakultet- institutt – erfaringer fra BIO Bjørnefjorden 9. feb 2005 Bjørn Åge Tømmerås.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontorsjef ved et Mat nat fakultet- institutt – erfaringer fra BIO Bjørnefjorden 9. feb 2005 Bjørn Åge Tømmerås."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kontorsjef ved et Mat nat fakultet- institutt – erfaringer fra BIO Bjørnefjorden 9. feb 2005 Bjørn Åge Tømmerås

3 Fra arbeidsbeskrivelsen Instituttledermodellen som er vedtatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet medfører såkalt enhetlig ledelse. Dette innebærer at det er tilsatt instituttleder som har øverste lederansvar ved instituttet. Kontorsjefen har ansvar for daglig drift av administrasjonen og er tillagt daglig personalledelse for den administrative staben. Nærmeste overordnede er instituttleder, og kontorsjefen rapporterer direkte til denne.

4 Fra arbeidsinstruksen, oppgaver og ansvar Anvisning Arealsaker Budsjettansvar Daglig ledelse av administrasjonen Forberedelse av saker til instituttleder Forberedelse av saker til instituttrådet HMS-hovedansvarlig Innkalling rådet Intern informasjonsflyt i administrasjonen Intern informasjonsflyt instituttet Kontroll mot lovverk Medarbeidersamtaler Referent Rådet Strategiplaner Søknadssignaturer Søknadsskriving prosjekt Utredninger Utviklingsarbeid/kompetanseutvikling adm personale Videreutvikling av administrasjonen (inkl. serviceavtaler) Årsmelding

5 Utdanning/Education 2 Bachelor Biologi, HavbruksbiologiBiology, Aquaculture Biology 13 Master Akvatisk økologi Aquatic ecology Biodiversitet, evol. & økologiBiodiversity, evolution and ecology Celle- og utviklingsbiologiCell and developmental biology Ernæring hos akvatiske organismer i oppdrett (NIFES) Nutrition in farmed aquatic organisms Fiskebiologi Fish biology Fiskeribiologi og forvaltningFisheries biology and management Havbruksbiologi Aquaculture biology Kvalitet og foredling av sjømatQuality and Processing of Seafood (NIFES) Marin biodiversitetMarine biodiversity MikrobiologiMicrobiology Profesjonsstudiet FiskehelseFish Medicine European Master in Aquaculture and Fisheries 5-årig lærerutdanningEducation of biology teachers 109 kurs/courses; > 800 ECTS

6

7 Forskergrupper/Research Groups NYBYGG nord (Close to IMR, Bergen Museum): Akvatisk atferdsøkologi / Aquatic behavioural ecology Ecological and Environmental Change [Bjerknes] Fish Biology, Ecology and Reproduction FIBER Marin biodiversitet / Marine biodiversity Systematikk / Systematics Evolusjonær økologi / Evolutionary ecology Modelleringsgruppen / Mathematical modelling Økosystem-effekter av fiske / Ecosystem effects of fisheries NYBYGG sør: Molekylærbiologi på Archaea / Molecular biology on Archaea Ekstremofile mikroorganismer / Extremophile microorganisms Mikroalgers og soppers fysiologi og anvendelse /Physiology and application of microalgae and fungi Mikrobiell økologi / Microbial ecology [CIPR, UNIFOB Petroleum] HIB Bioblokk (Close to Molecular Biology and Sars Centre): Fiskesykdomsgruppen / Fish Disease group Anvendt og industriell biologi / Applied and industrial biology Skjelettutvikling / Skeleton development Fish immunology Utviklingsbiologi hos fisk / Developmental biology of fish

8 Eksternfinansierte Prosjekter ca 100 Externally financed projects 75 millioner kr/år

9 BIO i 2005 ”Storinstitutt” for å møte de nye utfordringer både faglig og økonomisk/administrativt. Fokus på forskning, fått ansatt instituttleder og etablert nye forskergrupper etter forskningens behov Etablert ny undervisningsorganisering En ny samlet administrasjon er etablert med sine tre seksjoner; studieseksjon, økonomiseksjon og personal- og ekspedisjonsseksjon. Teknisk stillinger omstilles nå, ferdig tidlig i 2005.

10 Krav til administrasjonen i BIO Administrasjonen er til å bidra til å nå instituttets mål som er innen forskning, undervisning og formidling. Tjenestene, støttefunksjonene som adm skal besørge skal være både pålitelige og effektive Administrasjonen skal bidra til å sikre BIOs interesser Administrasjonen skal være så liten som mulig Vi skal ha kompetanse som medfører at f eks forskerne kan konsentrere seg om sin jobb

11 Krav til administrasjonen i BIO Omstillingene foregår samtidig med hele UiBs omstillinger innenfor IT (klientdrift) og innføring av elektronisk fakturabehandling, inklusive nye innkjøpsfullmaktstrukturer og e-handel

12

13 Kompetanse og oppgaver i ledelse av et nyinstitutt Instituttleder har alt ansvar, skal kunne alt og gjøre alt Lynavleder, oftest etter vedtak/tiltak som instituttet ikke rår over Organisasjonsutvikling, utvikle for å nå instituttets mål Rapportering, høringer, kontakt mot fakultet og senter Endringskompetanse uten oppsigelser UiBs lokal – sentral, spenningsaksens gode og dårlige sider Administrasjonskompetanse Økonomi, personal, undervisning Spisskompetanse i et samarbeidsklima, team øk/pers Stillingsbeskrivelser og instrukser som tvangstrøye når dynamikk behøves for å nå målene

14 Tekniske stillinger Flere stillinger vil ligge direkte under kontorsjef De fleste ønsker seg og får forskergruppetilknytning Mange gleder seg over mulighetene til mer faglig inkludering. Bidra i forskergruppenes prioriteringer og dynamikk En huskeregel med ikke mer enn 75% arbeidsandel i sin gruppe Forskningsstasjon på Espeland Vi reorganiserer IKT tjenestene både som følge av BIOs behov og etter konsekvensene av klientdriften

15 Hele instituttet vil i løpet av de neste par årene bli samlokalisert på Marineholmen Moderne forskning behøver Moderne samarbeid i Moderne bygg. De 3 MMM-er Framtida

16


Laste ned ppt "Kontorsjef ved et Mat nat fakultet- institutt – erfaringer fra BIO Bjørnefjorden 9. feb 2005 Bjørn Åge Tømmerås."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google