Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Fisheries 1 ”Rammebetingelser og utvikling av fiskerinæringen i Oslofjord-regionen” Fiskeriminister Svein Ludvigsen Oslofjorden Fiskerlags.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Fisheries 1 ”Rammebetingelser og utvikling av fiskerinæringen i Oslofjord-regionen” Fiskeriminister Svein Ludvigsen Oslofjorden Fiskerlags."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Fisheries 1 ”Rammebetingelser og utvikling av fiskerinæringen i Oslofjord-regionen” Fiskeriminister Svein Ludvigsen Oslofjorden Fiskerlags årsmøte 2004 Fredrikstad, 2. april 2004

2 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 2 Disposisjon Om rammebetingelser generelt Flåtestrukturen rundt Oslofjorden Kontroll, oppsyn, rettledningstjeneste Reguleringer – forvaltning av sild i Skagerrak og bifangstproblematikk i trålfiske Strukturfondet Rekruttering Havnespørsmålet i Utgårdskilen Nasjonalpark i Hvaler skjærgård Foto: © EFF

3 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 3 Om rammebetingelser generelt Økt lønnsomhet i hele verdikjeden - "fra fjord til bord" Økt lønnsomhet krever gode rammebetingelser Forvaltning må utformes slik at den fremmer næringsutvikling RÅSTOFF INDUSTRI MARKED

4 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 4 Om rammebetingelser generelt Økt lønnsomhet i hele verdikjeden - "fra fjord til bord" Økt lønnsomhet krever gode rammebetingelser Forvaltning må utformes slik at den fremmer næringsutvikling 2003 2,5 millioner tonn fisk og skalldyr Verdi: 8,5 milliarder kroner Nedgang på 9% i fangstmengde Nedgang på 24% i verdi Eksporten økte i volum med 1,8 % Eksportverdien falt med 8,5 %

5 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 5 Flåtestrukturen i Oslofjorden – Del 1 Som ellers i landet; stadig færre fartøy Ved utgangen av 2003: 271 fiskefartøy 2,7 % av landets fiskeflåte Gjennomsnittsalder på fartøyene 22,5 år Gjennomsnittlig driftsmargin i 2002 var ca 6,5 % mot 12,8 % på landsbasis

6 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 6 Flåtestrukturen i Oslofjorden – Del 2 Østfold og Vestfold er regionens største fiskerifylker I 2003 ble det landet fangst for i underkant av 45 mill. kroner i området Reker, sild, torsk og makrell er de viktigste artene

7 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 7 Fakta om fiskere i Oslofjordområdet 355 fiskere på blad B 109 fiskere på blad A Totalt 464 personer Aldersfordeling omtrent som ellers i landet

8 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 8 Ressurskriminalitet og kontroll Bekjempelse av ressurskriminaliteten Som fiskerinasjon skal vi fremstå med troverdighet Viktig samarbeid med andre stater Samarbeidsavtale om tiltak mot ulovligheter Kommisjon skal gi råd om tiltak mot ulovlig utkast av fisk

9 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 9 Fiskerioppsyn og rettledningstjeneste Oslofjorden - område med stor tetthet av hytter Høy fritidsfiskeaktivitet - ressurser til oppsynsaktivitet Hugin ble tatt ut av tjeneste i år 2000 - ikke erstattet Munin disponeres også til andre regioner Rettledningstjenesten ikke svekket, men endret Større krav til den enkelte næringsaktør

10 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 10 Fisket i Skagerrak i årene 1995 – 2003 (fylkesfordelt)

11 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 11 Bifangstproblematikk i trålfiske (Oslofjorden/Skagerrak) Nytt regelverk for tillatt innblanding av breiflabb og torsk i trålfisket etter reker og sjøkreps (konsumtråling) i Nordsjøen og Skagerrak Fiske etter reker: tillatt innblanding inntil 2,5 % breiflabb og 2,5 % torsk Trålfiske etter sjøkreps: tillatt med inntil 10 % breiflabb og 10 % torsk Innstrammingen i bifangstreglene for breiflabb og torsk skyldes bestandssituasjonen for nordsjøtorsken og breiflabb Oslofjorden Fiskerlag har bedt om en økning i tillatt bifangst av torsk i krepsetrålfisket

12 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 12 Strukturfondet Stortingsmelding nr. 20 om strukturtiltak i kystfiskeflåten Balansert kapasitetstilpasning Opprettholde differensiert flåtestruktur 91 fartøy ut av fiske gjennom Strukturfondet hittil Mål: Først og fremst kapasitetstilpasning

13 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 13 Rekruttering Rekrutteringskvoter kan vanskelig kombineres med kapasitetsnedbygging Viktig å få med ungdommen, men er dette rette måten? Etablering koster

14

15 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 15 Hvaler Nasjonalpark Fra Struten/Søster i nord til Sveriges grense 90% av arealet er sjøområder Beskyttede korallrev Nærings- og miljøinteresser må sammen finne de gode løsningene

16 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 16 Til slutt… Mål: Lønnsomhet fra fjord til bord. Hovedsaken må nå være å tenke fremover og sikre at vi får en sunn utvikling i fiskerinæringen både på havet og på land, og legge til rette for å opprettholde livskraftige kystsamfunn, også for fremtidige generasjoner. © Per Eide / Samfoto


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Fisheries 1 ”Rammebetingelser og utvikling av fiskerinæringen i Oslofjord-regionen” Fiskeriminister Svein Ludvigsen Oslofjorden Fiskerlags."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google