Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Av Torbjørn Trondsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Av Torbjørn Trondsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Av Torbjørn Trondsen

2 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 2 Regulering av fiske =forvaltning av verdier 4Ressursene i havet er et knapt gode med økende verdi -Færre fiskere og fartøy å dele på ·Antall fiskere går ned ·Antall fiskefartøyer går ned -Fangstkapasiteten går opp 4Kvotegrunnlaget svinger men er mindre enn fangstkapasiteten 4Hvem tar verdiene?

3 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 3 Spørsmål 1.Utviklingstrender 2.Hvilke verdier representerer fiskeressursene 3.Hvordan øke verdiene? 4.Hvordan sikre verdiene til kysten?

4 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 4 Utvikling i antall fiskere

5 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 5

6 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 6 Utvikling i antall fartøy

7 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 7

8 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 8

9 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 9 Konsesjons kapasitet 2001 21% 27% 45% 7% 100%

10 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 10

11 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 11 Store landinger av ikke konsesjonsfiske 4Total torskefisk 2000: 549 mill kg -Linefartøy > 28 m (M&R, ikke kons) 12,1% -Fabrikktrålere 10,8% -Ferskfisk-/rundfrysetrålere 8,3% -Småtrålere 7,3 % -Fartøy 21-28m 4,7% -Fartøy 13-21 m 12,3% -Fartøy 8-12,9m 9,5%

12 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 12

13 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 13 Plan eller markedsdrevet? 4Hva er drivkraften i konsentrasjon og regional omfordeling av kvoteverdier? -Offentlig planlegging eller markedet? 4Fiskerimyndighetene påstår at kvoter ikke er omsettelige -Overføring av en fiskekonsesjon fra en fisker til en annen krever tillatelse fra fiskerimyndighetene -Men. Fiskeren trenger ikke å selge til andre enn de som får overført fiskerettigheten som selgeren må si fra seg ved salg av båten. 4Hva er virkeligheten?

14 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 14 Omsatte konsesjonsverdier i Norge Kolmulekonsesjon evigvarende (mill kr)10-15 mill Sild/makrellkonsesjon (mill kr)60-100 Torsketråler uten leveransebindinger60 mill kr Torsketråler med leveransebindinger35-40 mill kr 28 meters kystbåt med sildekvote3,5-5 mill kr Linebåt over 28 m20 mill 10 meter sjark200.000

15 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 15 Kvoteverdier som omsettes i dag NorgeIsland Torsk evig m)fri oms (kr/kg)6080 Torsk evig. m) leveringsavtaler (kr/kg)35-40 Sesongkvote torsk (kr/kg)9-1013 Sild evig. kystflåte (kr/kg)5 Sei evig. (kr/kg)29 Hyse evig. (Kr/kg)64 Reke evig (kr./kg)24 Blåkveite (kr/kg)60 Uer evig. (kr/kg)29

16 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 16 Beregnede samlede kvoteverdier av norsk fisk 2002 4TOTAL VILL FISK 62 -47 mld kr -(tilsvarende 50% av Statoils børsverdi) 4Pelagisk fisk 22-16 mld kr 4Torskefisk 32-24 mld kr 4Skalldyr 6 -5 mld kr Beregnet slik: 4Islandske og norske kvoteverdier omregnet fra relativ salgspris i forhold til torsk -(for eksempel sei 38% av torskepris) 4Kvoter 2002, ellers fangst 2001 omregnet i torskeenheter etter relativ pris

17 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 17 Beregnede varige kvotepriser Kr/kg

18 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 18 Kvoteverdi pelagisk fisk

19 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 19 Kvoteverdi torskefisk

20 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 20 Kvoteverdier skalldyr

21 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 21

22 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 22 Beregnet kvoteverdi  Torsk, hyse, sei, blåkveite landet i Nord Norge 2001 (Islandsk prisnivå) 4Nord Norge 28 mld kr -Finnmark 12 mld. kr -Nordland 9 mld kr -Troms 7 mld kr

23 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 23 Regulering i fisket hemmer verdiskapningen 4Felles konkurransekvoter -Stimulerer fiskerne til å fange mest mulig på kortest mulig tid ·Som investerer i fangstkapasitet og seilingsfart -Gir lite tid for verdiskapende aktiviteter ·Til høy kvalitet og levendefisk ·Til utnyttelse av biprodukter ·Til leveranse når markedet betaler best Leveransepress i sesonger presser ned prisene 4Konsesjonsregler gir tekniske begrensninger på plass for foredling og sortering om bord 4Konsesjonsprisene hemmer rekruttering av nye aktører med nye ideer for verdiskapning ·Aktørene fokuserer på konsesjonsverdiene ikke foredling og bedre markedstilpasning

24 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 24 Verdiskapning for hvem? 4Høyest verdiskapning når aktørene må konkurrere om individuelle omsettelige kvoter -Men hvem skal ha gevinsten? 4Island, New Zealand, Nederland mfl. -Individuelle omsettelige kvoter ·Konsekvens: De som var først inne fikk hele gevinsten 4Norge har innført omsettelighet gjennom konsesjonssystemet og fordelt verdiene til private -Planlegges innført i kystfisket, men med regionale bindinger 4Alternativ løsning: -Alle rettighetene overføres til fylkeskommunene/Sametinget som leier rettighetene til fiskerne på kort og langsiktige kontrakter -For Troms innebærer dette en verdi på 7 mld. Kr

25 T. Trondsen, Driv 28.09.02 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Slide 25 Konklusjon 4Rettighetene til norske kvoter omsettes 4Fiskekvoter representerer store verdier som -Privatiseres -Flyttes steg for steg ut av landsdelen ·Til Møre og Romsdal og Hordaland -Fiskeripolitikken fremmer denne utviklingen 4Reguleringspraksisen i fisket hemmer markedsbasert verdiskapning 4Regionalisering av rettighetene kan sikre samfunnets verdier til kysten -Alternativ til Fiskeridepartementets opplegg: ·Forvaltningen av rettighetene flyttes til Fylkeskommunene/ Sametinget for utleie til sine fisk


Laste ned ppt "Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten? Av Torbjørn Trondsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google