Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstillatelser i Norge Noen utviklingstrekk 1998 til 2004 Alf Erik Svensbraaten Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstillatelser i Norge Noen utviklingstrekk 1998 til 2004 Alf Erik Svensbraaten Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstillatelser i Norge Noen utviklingstrekk 1998 til 2004 Alf Erik Svensbraaten Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse

2 Avdeling for faglig strategi og koordinering (FSK)Side 2 Noen forutsetninger Alle tall for 2004 er foreløpige, og tall for desember måned 2004 er beregnet. Tallene viser antall tillatelser som ikke nødvendigvis er det samme som antall arbeidstagere Alle tall viser førstegangs vedtak - ikke fornyelser. Det vil si første gang en tillatelse på samme grunnlag er gitt. ”Ikke fornybare tillatelser”, som sesongarbeid, vil alltid regnes som førstegangs, selv om det tidligere er gitt en tilsvarende tillatelse. I 2004 har mange fra de nye EU-landene fått en EØS tillatelse for første gang. Statistikken inkluderer derfor som førstegangs en del personer som tidligere har jobbet her på annet grunnlag, og ble regnet som fornyelser tidligere. Dette bidrar også til å øke antall "nye" arbeidstagere fra disse landene i 2004. (I overkant av 10 000.)

3 Avdeling for faglig strategi og koordinering (FSK)Side 3 Innvilgede arbeidstillatelser 1998 - 2004 Vi ser en forholdsvis jevn stigning i perioden. Fra 14 415 tillatelser i 1998 til ca 33 700 i 2004. Dette skyldes i stor grad en økning i tillatelser til de landene vi i dag omtaler som de nye EUEØS-landene. Det er kortvarig sesongarbeid som står for det meste av økningen, men også for spesialister har det vært en merkbar økning fra 2001.

4 Avdeling for faglig strategi og koordinering (FSK)Side 4 Innvilgede arbeidstillatelser 1998 - 2004 Det har vært en markert økning fra 2001 til 2002 da vilkårene ble myket opp. Vi ser at antallet nye tillatelser gikk ned allerede i 2003, men vi kunne samtidig notere en økning i antallet fornyelser. Nedgangen i 2004 skyldes utvidelsen av EU/EØS-omradet.

5 Avdeling for faglig strategi og koordinering (FSK)Side 5 Innvilgede arbeidstillatelser 1998 - 2004 Grafen viser uviklingen av tillatelser til å ta sesongarbeid. Det har vært en jevn økning av antall sesongarbeidstillatelser i perioden. Her spiller ikke fornyelser inn da alle tillatelser regnes som ”førstegangs” (de er ikke fornybare). Det vi ser er en reell vekst. Nedgangen i 2004 skyldes utvidelsen av EU/EØS-omradet. Andelen sesongarbeid har økt fra 50 % i 1998 til 70 % i 2003. Sesongarbeid utgjorde 90 % av alle tillatelser til de nye EU-landene i 2003.

6 Avdeling for faglig strategi og koordinering (FSK)Side 6 Innvilgede arbeidstillatelser 1998 - 2004 Hvis vi ser på noen av de landene som er i den nye ”EØS-randsonen” finner vi en markant økning i antall sesongarbeidere. Disse landene utgjør imidlertid ikke mer enn omtrent 1000 sesongarbeidstillatelser til sammen i 2004.

7 Avdeling for faglig strategi og koordinering (FSK)Side 7 Innvilgede arbeidstillatelser 1998 - 2004 Kun tillatelser til å ta arbeid. Tjenesteytere og selvstendig næringsdrivende er inkludert når det er gitt tillatelser med varighet over tre måneder, men disse utgjør kun 0,6 % av det totale antallet i 2004. Den store økningen etter EØS-utvidelsen gjør det vanskelig å se tidligere trender, men viser godt forholdet mellom ”nye” og ”gamle” EU-land hva gjelder interesse for Norge som arbeidsmarked.

8 Avdeling for faglig strategi og koordinering (FSK)Side 8 Innvilgede arbeidstillatelser 1998 - 2004 Når vi tar ut de nye EU/EØS- landene, som pr november 2004 utgjør 86 % av EØS-arbeidstillatelsene, ser vi at antall tillatelser til de ”gamle” landene også har steget de siste årene, og trolig vil ende på ca 3500 i 2004.

9 Avdeling for faglig strategi og koordinering (FSK)Side 9 Førstegangs arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EU-landene* 2004: Pr. 28.11. var det utstedt: EØS- tillatelser**: 20 270 Sesongtillatelser: 3 350 Spesialisttillatelser: 132 Andre tillatelser: 1 014 Totalt24 766 *Foreløpige tall for 2004 ** Herav 7 212 med varighet over tre måneder 2003: Pr. 28.11. var det utstedt: Sesongtillatelser: 15 906 Spesialisttillatelser: 431 Andre tillatelser: 1 327 Totalt 17 664 De tre største landene hittil i år: Polen15 818 Litauen 5 955 Latvia 1 153 Antall tillatelser i uke 48: 169

10 Avdeling for faglig strategi og koordinering (FSK)Side 10 Varighet av EØS arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EU-landene pr uke 48 2004 Vi ser at de korte tillatelsene dominerer da 77 % av tillatelsene er gitt med en varighet inntil 6 måneder. I all hovedsak er dette sesongarbeid.

11 Avdeling for faglig strategi og koordinering (FSK)Side 11 Førstegangs tillatelser til arbeid etter EØS- regelverket gitt til borgere av de nye EU-landene - i Norden Tillatelser med varighet over tre måneder gitt i perioden mai – september 2004 * Tall fra Danmark inkluderer vedtak med varighet under tre måneder.

12 Avdeling for faglig strategi og koordinering (FSK)Side 12 Førstegangs tillatelser til arbeid etter EØS- regelverket gitt til borgere av de nye EU-landene - i Norden Norge har nesten 60 % av alle innvilgede tillatelser. Årsakene til dette kan være flere, men en stor andel sesongarbeidere i landbruket og generelt gode arbeidsvilkår i bygg- og anleggbransjen er trolig de viktigste.

13 Avdeling for faglig strategi og koordinering (FSK)Side 13 Førstegangs tillatelser til arbeid etter EØS- regelverket gitt til borgere av de nye EU-landene - i Norden Polen er størst med 54 %. Fulgt av Litauen og Estland. Estland er det desidert største landet i Finland. Dette er med på å gi Estland en tredje plass foran Latvia.


Laste ned ppt "Arbeidstillatelser i Norge Noen utviklingstrekk 1998 til 2004 Alf Erik Svensbraaten Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google