Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøverndepartementet. Kommunal- og regionaldepartementet. Barne- og familiedepartementet. Fiskeri- og kystdepartementet. Landbruks- og matdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøverndepartementet. Kommunal- og regionaldepartementet. Barne- og familiedepartementet. Fiskeri- og kystdepartementet. Landbruks- og matdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøverndepartementet. Kommunal- og regionaldepartementet. Barne- og familiedepartementet. Fiskeri- og kystdepartementet. Landbruks- og matdepartementet. Moderniseringsdepartementet. Samferdselsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet. Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg Utvikling. Miljøverndepartementet var også representert ved politisk ledelse; statssekretær Øyvind Håbrekke, som også ledet møtet. Deltakende departementer

2 Arbeidet med ny Ot.prop forventes ferdig 1. halvår 2006. Utgangspunktet er bla. evt. avvikling av nåværende godkjenningsordning ved kongelig resolusjon. Andre løsninger rettet mot mer forpliktende partnerskap vil også bli vurdert. Partnerskapet må bli bedre organisert, og det ligger an til større fullmakter til de regional statsetatene fra de enkelte fagdepartementene for å sikre bedre regionalt tilpasset politikk. I den forbindelse vil fylkesmennenes samordningsrolle bli drøftet. Han ga svært mye ros til det utviklingsarbeidet som er gjort i Trøndelag og mente at Trøndelagsplanen viser at fylkesplanleggingen er under stadig utvikling i rett retning. Nasjonen vil ha stor nytte og glede av det pionerarbeidet de trønderske fylkeskommunene og Trondheim kommune har gjennomført sammen med det brede partnerskapet. Den trønderske arbeidsmåten vil kunne ha stor innflytelse på resultatet av ot.prop-arbeidet. Kgl. Res vil foreligge like etter ferien Statssekretæren

3 Kommentarer fra dept.  Hvordan ser de andre kommunene på Trondheims sentrale rolle i arbeidet? Trondheim er sterkt ønsket i prosessen, og har tatt rollen som regional pådriver. Trondheim har spilt en modererende rolle i samhandlingen mellom de to trøndelagsfylkene.  Hva blir den regionale stats rolle i slike prosesser? Den regionale stat, herunder fylkesmannsembetet leter etter en rolle som aktiv og offensiv partner. Kgl.res. gjør fylkesmennenes rolle mye klarere. Dersom denne ordningen forsvinner vil fylkesmennenes rolle bli mer diffus.  Noen elementer ble etterlyst, slik som kulturlandskap, tradisjonelt fiske, kystkultur, større synliggjøring av folkehelseperspektivet innenfor flere sektorer.  Departementene roset for øvrig planen


Laste ned ppt "Miljøverndepartementet. Kommunal- og regionaldepartementet. Barne- og familiedepartementet. Fiskeri- og kystdepartementet. Landbruks- og matdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google