Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skal økonomis rolle være ? 1.Utfordrerroller/djevelens advokat 2.Rådgivende rolle, Sparringspartner 3.Pådriver rollen 4.Kontrollerende rolle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skal økonomis rolle være ? 1.Utfordrerroller/djevelens advokat 2.Rådgivende rolle, Sparringspartner 3.Pådriver rollen 4.Kontrollerende rolle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skal økonomis rolle være ? 1.Utfordrerroller/djevelens advokat 2.Rådgivende rolle, Sparringspartner 3.Pådriver rollen 4.Kontrollerende rolle

2 Kontrollerende rolle Sikre at gjeldende regelverk (lover og policy Telenor) følges Internkontroll, SOX, fullmakter…etc Sikre korrekt og rettidig regnskapsførsel og rapportering Resultat, balanse, KPI, prognose, prosjekter Inntekts- og kostnadskontroll, herunder markedsutvikling, årsverk, …… Kontrollere at beslutninger og utvikling er i tråd med gjeldende strategi Synliggjøre risiko-bilde - NO SUPRISES!

3 Rådgivende rolle Fremskaffe korrekt, oppdatert og relevant beslutningsdata/analyser Ligge i forkant av beslutninger (50% før er bedre enn 90% etter) Aktivt rådgi organisasjonen basert på en helhetlig forståelse av: ende-til-ende (verdikjede) økonomiske og strategisk status og utfordringer Tydeliggjøre økonomiske konsekvenser og utviklingstrender (HVORFOR) Sikre lønnsomhets og risikovurderinger Bidra til konstruktive løsninger som ivaretar et økonomisk rasjonale Være en god sparringspartner mot organisasjonen Løpende innspill på aktuelle problemstillinger

4 Pådriver rollen Sikre etablering av gode prosesser og fremdrift/oppfølging Foreslå effektiviseringer og andre forbedringer Avdekke og belyse avvik og risikoområder  analysere og følge opp Stille krav og tydeliggjøre ansvar ut i organisasjonen  ta et eget initiativ!

5 Utfordrer rollen Proaktivt deltager/meningsyter i ledergruppen og mot enhetene Utfordre på lønnsomhet i beslutningene Utfordre på at beslutninger treffes i tråd med vedtatt strategi Utfordre ’vedtatte sannheter’ (tenke utenfor boksen) Utfordre kostnads og ressurssbruk  cost/benefitt av oppgaver eks. hensikt og nytte av innmeldte behov for øk. data Utfordre på at beslutninger er gjennomførbare og kan følges opp


Laste ned ppt "Hva skal økonomis rolle være ? 1.Utfordrerroller/djevelens advokat 2.Rådgivende rolle, Sparringspartner 3.Pådriver rollen 4.Kontrollerende rolle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google