Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 www.nbf.no www.nbf.no/oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 www.nbf.no www.nbf.no/oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 www.nbf.no www.nbf.no/oslo

2 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 Program regionkonferanse NBF 11.03.2014 14.00 Velkommen / appell v/daglig leder John Fiskvik i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 14.05 NBFs satsningsområder, medlemstilbud og lokalforeningenes rolle som garantist for lokalt bransjesamarbeid v/adm.direktør Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund 14.25 Oslo og Omegn Bilbransjeforening v/daglig leder John Fiskvik; fagområder, prosjekter, oppsummering 2013, planer for 2014, medlemsmøter, samarbeid og prosjekter i samarbeid med NBF 14.55 Trender i Norge og Europa og betydning for norsk bilbransje – tiltak og reaksjoner fra NBF v/direktør Per Ragnar Johansen i NBF 15.10 Bruktbil: Markedsutvikling, internasjonale trender, restverdiutvikling, leasing/finansiering, forsikring, Finn.no samt informasjon fra Bransjegruppe Internett v/John Fiskvik og Per Ragnar Johansen. 15.40 PAUSE – enkel servering 16.00 "Reklamasjonsrett inn i evigheten?" etter Høyesterettsdom… v/advokat Anna Elisabeth Nordbø i NBF 16.30 Kort om Ny PKK samt pågående prosesser på skade/lakk-området (blant annet arbeid i politisk/økonomisk gruppe, veiledning Smart repair og Sikre Bilskadereparasjoner) v/fagsjef ettermarked Tor-Sigurd Simonsen, NBF 16.50 PAUSE 17.00 Miljøfyrtårn – miljøfokus i bilbransjen – et felles satsningsområde 17.05 Useriøse og uautoriserte aktører – vår «verste» konkurrent v/kommunikasjonssjef Egil Steinsland i NBF 17.20 Prosjekt rekruttering fagarbeidere – hvor kommer vi fra, hvor står vi og hvor går vi hen? v/NBFs rekrutteringsteam; fagsjef Gunnar Bjørntvedt, prosjektleder Marit Heimdal og prosjektleder Vidar Strande. 17.40 Lokal opplæring og rekruttering v/daglig leder Møller Bil Skolen; Caspar Hille og John Fiskvik. Status lokale opplæringskontorer/ringer, samarbeid med Akershus fylkeskommune/UDE, info om vekslingsløp, utvidet satsning tungbil, elektronisk lærebok/app., teknologisenter på Kuben etc. 17.55 Oppsummering og avslutning v/Stig Morten Nilsen og John Fiskvik

3 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014

4 Endringene i bilbransjen er mange og kommer stadig raskere; ny teknologi, økende konkurranse, pressede marginer – samtidig som stadig flere / nye verdikjedeaktører intervenerer vår verdikjede og forsøker å ”stjele” våre marginer Dette fordrer at vi må stå sammen og samlet for å forsvare våre felles interesser og samarbeide om å utvikle offensive løsninger, mottrekk, endringer og felles forsvarsverk for morgendagen Endringer – stadig flere, stadig raskere…

5 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 Dette er grunnlaget for alt vårt arbeid og alle våre initiativ, både versus medlemmene og versus/via NBF (NHO, myndigheter og samfunnet) I løpet av de siste årene har vi kraftig revitalisert foreningen, fremstår etter hvert i større grad som et regionskontor for NBF og har klare prioriteringer for alle medlemsgrupper på agendaen… Og etter en periode hvor vår forening var en nødvendig kritisk motkraft like mye som samarbeidspartner for NBF, gleder vi oss nå over et sterkt endret og revitalisert NBF, helt i tråd med både våre ønsker og forventninger, og vi er glad for at vi nå kan bruke våre krefter sammen med NBF – og i samme fartsretning (noe som gir kraftig økt moment) Men, vi ønsker ikke rollen som reaktiv lokalforening, men fortsatt rollen som proaktiv pådriver – også versus NBF; Vi ønsker gjennom konstruktive initiativer å bidra til å sette agendaen, være løpende høringsinstans for NBF og være benchmark for andre lokalforeninger Som lokalforening er vårt formål å ivareta medlemmenes bransje- interesser, skape gode forhold og godt samarbeid mellom medlemmene og virke for sunn utvikling av bilbransjen i vårt distrikt… Endringer – stadig flere, stadig raskere…

6 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014


Laste ned ppt "Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 www.nbf.no www.nbf.no/oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google