Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studiebarometeret 2014 Ottar Ohren Høgskolen i Molde 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studiebarometeret 2014 Ottar Ohren Høgskolen i Molde 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studiebarometeret 2014 Ottar Ohren Høgskolen i Molde 1

2 Disposisjon Om studiebarometeret Respondenter og svarprosenter Resultater HiM totalt og landsgjennomsnitt Resultater for hvert enkelt studieprogram Oppsummering 2

3 Hva er studiebarometeret? Studentundersøkelse i regi av NOKUT. «Alle» universiteter og høgskoler deltar (statlige og private). Første gang 2013 – årlig undersøkelse. Formål (ihht NOKUT): «.. gi enkel og brukervennlig informasjon om opplevd studiekvalitet» og «..spre kunnskap om studiekvalitet» Måler først og fremst om studentene er fornøyd Rettet mot studenter i 2. studieår på bachelor- og 2-årige masterstudier (5. år på 5-årige masterstudier). –58000 studenter på 1700 studieprogram –24600 studenter svarte på undersøkelsen –HiM: 220 studenter på 13 studieprogram –3 studieprogram utelatt pga få (<5) respondenter) –Bachelor i rettsvitenskap (FU) utelatt 3

4 Undersøkelsen 19 hovedspørsmål som er inndelt i delspørsmål Svaralternativer fra 1-5 (unntatt spørsmål om tidsbruk) –1: Ikke tilfreds, ikke enig, i liten grad, etc. –5: Svært tilfreds, helt enig, i stor grad, etc. –Verdien av hvert svar er et vektet snitt av svaralternativene 8 spørsmål er definert som indekser. –Særlig relevant for opplevd studiekvalitet Alle spørsmålene er relatert til det studieprogrammet studenten går på. 4

5 IndeksSpørsmål i spørreskjema UNDERVISNING Spørsmål 3: UNDERVISNING OG VEILEDNING LÆRINGSMILJØ Spørsmål 4: STUDIE- OG LÆRINGSMILJØ MEDVIRKNING Spørsmål 5: MEDVIRKNING ENGASJEMENT Spørsmål 6: ENGASJEMENT OG SAMMENHENG YRKESRELEVANS Spørsmål 8: RELEVANS FOR ARBEIDSLIVET EKSAMEN Spørsmål 9: EKSAMENS OG VURDERINGSFORMER LÆRINGSUTBYTTE Spørsmål 10: EGET LÆRINGSUTBYTTE HELHETSVURDERING Spørsmål 13, 2: Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på. 5

6 StudieprogramAvdelingAntall svarSvarprosent Bachelor i juss og administrasjonØS733,3 Bachelor i logistikk og SCMLOG2261,1 Bachelor i petroleumslogistikkLOG2549,0 Bachelor i økonomi og administrasjonØS1741,5 Bachelor i Sport ManagementØS1773,9 Bachelor i sykepleieHS4755,3 Bachelor i vernepleieHS2161,8 Master i samf, org og ledelseØS1058,8 Master i logistikkLOG2877,8 SUM «aktive» respondenter 19456,0 SUM HS 6857,1 SUM ØS 5150,0 SUM LOG 7561,0 Respondenter HiM 6

7 7

8 8

9 9

10 Tidsbruk for heltidsstudenter– Nasjonale tall og HiM (timer/uke) 10

11 Indekser og tidsbruk for hvert enkelt studieprogram 11

12 3,3 12

13 3,8 13

14 3,2 14

15 4,1 15

16 4,3 16

17 Landsgjennomsnitt 3,8 17

18 3,7 18

19 4,1 19

20 3,8 20

21 21

22 Oppsummering Studentene er minst fornøyd med tilbakemelding og individuell oppfølging. Gjelder både på landsbasis og ved HiM. HiM’s studenter er litt mindre fornøyd enn gjennomsnittet, men jobber litt mer. Helsefagstudentene (vernepleie og sykepleie) er godt fornøyd. De er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet for disse studiene. Masterstudentene er stort sett fornøyd. Logistikk scorer litt høyere enn samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Bachelor i juss og adm scorer høyest på HELHETSVURDERING Bachelor i øk/adm og bachelor i Sport Management har minst fornøyde studenter. Mange bachelorstudenter (på ØS og LOG) rapporterer lavt tidsforbruk til organiserte studieaktiviteter. Store likheter mellom nasjonale tall og tall for HiM. 22

23 Rapporter og nettsted Bakken, Pål, Damen, Marie-Louisa og Keller, Lisa Dahl, Studiebarometeret 2014: Gjennomføring og hovedtendenser, NOKUT, Januar 2015. (tilgjengelig på www.nokut.no/Studiebarometeret/Analyser)www.nokut.no Studiebarometerets portal: www.studiebarometeret.nowww.studiebarometeret.no 23


Laste ned ppt "Studiebarometeret 2014 Ottar Ohren Høgskolen i Molde 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google