Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunesammenslåing og bibliotek Utfordringer og mulighet for bibliotekene i nye, sammenslåtte kommuner v/ nestleder i Norsk bibliotekforening Lars Egeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunesammenslåing og bibliotek Utfordringer og mulighet for bibliotekene i nye, sammenslåtte kommuner v/ nestleder i Norsk bibliotekforening Lars Egeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunesammenslåing og bibliotek Utfordringer og mulighet for bibliotekene i nye, sammenslåtte kommuner v/ nestleder i Norsk bibliotekforening Lars Egeland

2 To løp, frivillig eller tvang? Departementet legger opp til to ulike løp i reformperioden. 1.Kommuner som blir enige om sammenslåing og gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015. For disse kommunene vil sammenslåingene kunne tre i kraft fra 1. januar 2018. 2. kommuner som ikke selv greier å bli enige om sammenslåing. For disse vil sammenslåing vedtas gjennom stortingsproposisjon om ny kommunestruktur våren 2017. Kommunal- og moderniseringsdepartementet: ”I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn.” Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar 2020.

3 De fleste er positive til større kommuner Oslo (NTB): 55 prosent av befolkningen er positivt innstilt til å få færre og større kommuner i Norge. Aller mest positive er de eldste og de med høyest utdanning, viser en ny undersøkelse. Flertallet i både bykommuner og landkommuner er positive til større kommuner, men motstanden er større i landkommuner. Der er 35 prosent negative til større kommuner, mot 30 prosent i bykommunene.

4 .. Fordi de bor i en større kommune 40% av befolkningen bor i en kommune med mer enn 50.000 innbyggere.

5 Hvorfor diskutere kommunestørrelse? Nye tjenester - robuste kommuner? Effektiviseringsgevinst? Demokrati, folkestyre versus interkommunale samarbeid Hensiktsmessige kommunegrenser Arealpolitikk

6 ..bibliotek er ikke avgjørende

7 Større tilfredshet i større kommuner

8 Mest populære offentlige tjeneste

9

10

11

12 Mange små kommuner, men vi har ikke hatt noen kommunereform for byene Da herredene ble etablert var det viktig at byene som hadde privilegier, var små. Kommunereform på 60-tallet for å sikre at herredene var store nok. Ingen reform for byene, som ofte har uhensiktsmessige grenser.

13 Hvordan ser folkebibliotek-kartet ut? 2446 ansatte i landets folkebibliotek. 45% dvs 1105 fagutdannete bibliotekarer. 1762 årsverk. Av dette ble 971 årsverk utført av fagutdannede bibliotekarer. Det utgjør 55 % av total mengde årsverk.

14 312 av landets 428 kommuner har fagutdannet biblioteksjef, dvs 73 % av kommunene. Men i disse kommunene bodde hele 88 % av landets befolkning.

15 Biblioteksjefen eneste ansatte med bibliotekutdanning i 147 komuner. I ytterligere 9 kommuner med ikke- fagutdannet biblioteksjef, var det kun én ansatt bibliotekar med fagutdanning. Det er altså hele 156 kommuner der en bibliotekfaglig utdannet person jobber uten andre fagutdannete kollegaer å rådføre seg med i egen stab. I 76 kommuner er det kun en person ansatt, uansett om vedkommende er fagutdannet eller ikke.

16 Bibliotekloven gir oss et minimum, men har ikke sikret kvaliteten.. Engerutvalget: Biblioteket er taperen i Kulturløftet Behov for økte driftsmidler Avstand – nytt kriterie? Bibliotektilbudet svekkes om avstanden til bibliotek er over 3 km

17 Tønsberg og Nøtterøy – landets eneste sambibliotek Et felles byområde delt av en uhensiktsmessig kommunegrense Innebærer sentralisering Som politiker: Umulig å styre

18 Utfordringer for bibliotekene som moderne institusjoner: gylden mulighet eller trussel? Ebøker og digitalisering Økte kvalitetskrav Økt mobilitet for mange Svikt i offentlig økonomi Økt netthandel – behov for stedsutviklende institusjoner Nye oppgaver: Debattarena Sterk forankring hos folk Økt behov for utdanning, etterutdanning og hjelp til fleksibel læring Mulig styrking av digital tilgang i bibliotekrommet

19 Biblioteket viktigere når bank, post og annen infrastruktur forsvinner.. «Når vi etablerer et utvalg for Stedsutvikling og kultur, vil det være en selvmotsigelse å foreslå å legge ned biblioteket»

20 Muligheter ved kommunesammenslåing Større bibliotekenheter - mulighet for mer spesialiserte tjenester – større fagmiljø Likevel beholde alle avdelinger fordi de er nødvendige for lokalsamfunnet i de sammenslåtte kommunene

21 Tenke nytt om bibliotek Bibliotek i samdrift med kulturhus/kino/grendehus Bibliotek i samdrift med kommunalt servicekontor Ikke hovedbibliotek og filialer,men bibliotek med ulike avdelinger


Laste ned ppt "Kommunesammenslåing og bibliotek Utfordringer og mulighet for bibliotekene i nye, sammenslåtte kommuner v/ nestleder i Norsk bibliotekforening Lars Egeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google