Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

U TEN UTLENDINGER STANSER N ORGE Side 73 – 77 i arbeidsboken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "U TEN UTLENDINGER STANSER N ORGE Side 73 – 77 i arbeidsboken."— Utskrift av presentasjonen:

1 U TEN UTLENDINGER STANSER N ORGE Side 73 – 77 i arbeidsboken

2 1. S VAR PÅ SPØRSMÅLENE 1. Hvorfor måtte Buljik Singh stenge restauranten sin i lunsjen? 2. Hva menes med at den byråkratiske kverna skal byttes ut med et smidig opplegg? (Setningen er understreket i teksten.) 3. I artikkelen snakkes det om en dramatisk forandring av norsk innvandringspolitikk. Hvilken dramatisk endring tenker man på? 1. Han måtte stenge fordi han manglet gode, indiske kokker. 2. Man mener med dette at det skal bli mindre byråkrati og færre papirer, og mer fleksibelt og enkelt å få jobb i Norge. 3. Regjeringens forslag innebærer at regjeringen overlater mye av håndteringen av arbeidsinnvandringen til arbeidsgiverne.

3 1. S VAR PÅ SPØRSMÅLENE 4. Hvordan har nordmenns innstilling til utenlandske arbeidere forandret seg? 5. Hva er mange mennesker i dag redde for? 4. Undersøkelser gjort i 2005 for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet viste at flertallet var negative til økt arbeidsinnvandring fra land utenfor Europa. Året etter viste samme undersøkelse at nærmere 80 prosent mente at personer som får jobb i Norge må få komme til Norge, uansett hvilket land de kommer fra. 5. Mange er redde for at vi i framtiden vil mangle arbeidskraft.

4 2. F ORTSETT SETNINGENE 1. Daglig leder, … 2. Fredag … 3. Har man en jobb å gå til her i landet … 4. Norsk innvandringspo litikk … 5. Uten innvandrede leger og sykepleiere … 1. Buljik Singh, fortalte i Dagsavisen i går at han var nødt til å stenge i lunsjen fordi han manglet gode, indiske kokker. 2. vil regjeringen foreslå at det i praksis skal bli like lett for en kineser, en inder, en russer eller en afrikaner å få jobb i Norge, som det er for nordiske statsborgere og folk fra EU-land. 3. er det nok at arbeidsgiveren går god for vedkommende. 4. har siden 1970-tallet vært blant de strengeste i verden. 5. knekker helsevesenet sammen.

5 3. F ORKLAR DISSE ORDENE 1. er nødt til: 2. omlegging: 3. ansettelse: 4. utført: 5. engstelse: 1. må 2. endring; forandring 3. det å ansette noen; utnevning 4. gjort 5. bekymring; redsel

6 4. F INN ORD SOM BETYR DET MOTSATTE 1. fornuftig: 2. kvalifisert: 3. sannhet: 4. stanser: 5. framtiden: 1. ufornuftig 2. ukvalifisert; ikke egnet; uprofesjonell 3. løgn; usannhet 4. begynner; starter 5. fortiden

7 5. B ØY SUBSTANTIVENE OG ADJEKTIVENE daglig leder den daglige lederen daglige ledere de daglige lederne * en nordisk statsborger den nordiske statsborgeren nordiske statsborgere de nordiske statsborgerne * en utenlandsk arbeider den utenlandske arbeideren utenlandske arbeidere de utenlandske arbeiderne * en innvandret lege den innvandrete / innvandrede legen innvandrede leger de innvandrete / innvandrede legene * kulturelt fellesskap det kulturelle fellesskapet kulturelle fellesskap de kulturelle fellesskapene

8 6. S UBSTANTIV – VERB – ADJEKTIV / PARTISIPP en mangel mangle manglende; mangelfull * en kvalifikasjon; en kvalifisering kvalifisere kvalifisert en undersøkelse undersøke undersøkt; undersøkende * en avhengighet avhenge avhengig * en trang trenge trengende


Laste ned ppt "U TEN UTLENDINGER STANSER N ORGE Side 73 – 77 i arbeidsboken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google