Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Prosjekt for etablering av et statlig opplæringskontor for Oslo og Akershus Tor-Åge Brekkvassmo Mobil: +47 92 86 66 96 Epost: Postadr:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Prosjekt for etablering av et statlig opplæringskontor for Oslo og Akershus Tor-Åge Brekkvassmo Mobil: +47 92 86 66 96 Epost: Postadr:"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Prosjekt for etablering av et statlig opplæringskontor for Oslo og Akershus Tor-Åge Brekkvassmo Mobil: +47 92 86 66 96 Epost: tab@kmd.dep.no Postadr: Postboks 37, Alnabru, 0614 OSLO Besøksadr: Norsk Jernbaneskole, Østre Aker vei 256, 0976 OSLO

2 2 Samfunnsansvar og oppfølging av samfunnskontrakten – Regjeringen har som mål å øke antall læreplasser i staten med 20 % innen utgangen av 2015 – Regjeringserklæring: Innføre mer ambisiøse mål for offentlige virksomheters inntak av lærlinger OK stat skal kunne gi virksomheter den nødvendige støtte og service i arbeidet med å tilrettelegge for flere lærlinger Oppstart av kontoret 24. juni 2013 Bakgrunn

3 3 Pilotprosjekt ut 2015 som er fullfinansiert av KMD og KD KMD har arbeidsgiveransvaret Bygge opp en stolthet og felles identitet i å være en attraktiv lærebedrift Ansvar og visjon

4 4 Kontor – og administrasjonsfaget IKT-servicefaget Sikkerhetsfaget OK stat har godkjenning i følgende lærefag

5 VG1 VG2 VG3 Service og samferdsel Salgsfaget IKT-service Transport og logistikk Reiseliv Salg, service og sikkerhet IKT-servicefaget Logistikkfaget Yrkessjåførfaget Kontor- og adm.faget Sikkerhetsfaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget

6 6 Kontorservice IKT-tjenester Økonomi Hovedområder i kontor- og administrasjonsfaget

7 7 Systemdrift og systemovervåking Bruker- og driftsstøtte Tjenesteutvikling Hovedområder i IKT-servicefaget

8 8 Samfunnsansvar Bransjeansvar Rekruttering Markedsføring/ omdømmebygging Å være lærebedrift

9 9 Ansvarlig leder Faglig leder Instruktør/veileder Lærling Lærekandidat Praksiskandidat Personer i fagopplæringen

10 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” 10 EN GOD LÆREBEDRIFT

11 11 6 timer/uke på VG1 9 timer/uke på VG2 Standpunktkarakter Mål med faget Formidling Prosjekt til fordypning

12 12 Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Lærekontrakt Arbeidsavtale Læreplanen Intern opplæringsplan Viktige dokumenter

13 13 Halvårssamtale Involvere lærlingen i planleggingen Opplæring i dokumentasjons- og vurderingsplattformen OLKWEB Samlinger for faglige ledere, instruktører/veiledere og lærlinger – Nettverksbygging – dele erfaringer – Kompetanseheving Årsrapport Lærlingundersøkelsen og lærebedriftsundersøkelsen Kvalitet og oppfølging

14 14 Fagprøven går over 4 dager – Planlegging – Gjennomføring – Egenvurdering – Dokumentasjon Fag- og svenneprøven

15 15 Basistilskudd I: kr 127.787,- (til sammen over 2 år) Basistilskudd II: kr 41.958,- pr år Tilskudd

16 16 1. mars: Søknadsfrist videregående opplæring I løpet av mars: Fylkeskommunene sender søknadene til opplæringskontor/lærebedrifter Enkeltvis formidling skjer fram til slutten av september Formidling/rekruttering

17 17 Oppsummering av tjenester OK stat vil kunne tilby Administrativ oppfølging av læreforholdet – Tegne lærekontrakter – Melde lærlingene opp til fagprøver – Melde fra til Utdanningsetaten i Oslo om evt endringer i læreforholdet – Opplæring i bruk av dokumentasjons- og vurderingsverktøy OLKWEB – Administrere lærlingtilskudd Bistå virksomhetene v/instruktørene med ½ årlige samtaler og vurderinger Markedsføre virksomhetene som en attraktiv lærebedrift til skoler, rådgivere og elever. Delta på utdanningsmesser etc. Tilrettelegge for et samarbeid om opplæring mellom og i den enkelte virksomhet Kompetansehevende tiltak – Bygge nettverk – Arrangere samlinger for faglige ledere og instruktører – Arrangere samlinger for lærlinger – Oppfordre instruktører og faglig ledere til å melde seg på kurs i regi av Utdanningsetaten i Oslo

18 18 Medlem av OK stat? Mål tall for inntak av lærlinger 2015/2016 Til diskusjon og avklaringer


Laste ned ppt "1 Prosjekt for etablering av et statlig opplæringskontor for Oslo og Akershus Tor-Åge Brekkvassmo Mobil: +47 92 86 66 96 Epost: Postadr:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google