Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studiefinansiering for funksjonshemmede - Et eksempel på lobbyarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studiefinansiering for funksjonshemmede - Et eksempel på lobbyarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studiefinansiering for funksjonshemmede - Et eksempel på lobbyarbeid

2 Agenda Kort om saken Utvikling av politikk og argumentasjon Strategi og vurderinger Påvirkningsprosessen – hva vi gjorde Spørsmål

3 Kort om saken Arbeidsprogrammet fra 2007: «Bedret mulighet for funksjonshemmede til å ta høyere utdanning på ordinære vilkår med studiestøtte fra Lånekassen» En sak blant mange! Konkrete krav 12. md. studiefinansiering Tilleggsstipend Gjeldsregulering

4 Kort om saken 2 Fikk gjennomslag i Soria Moria 2 i 2009: Regjeringen vil: styrke utdanningsstøtten for studenter med funksjonsnedsettelser og studenter med barn Fikk gjennomslag i SB 2011 i 2010: «Kunnskapsdepartementet foreslår å løyve om lag 14 mill. kroner for å betre studiefinansieringa for studentar med redusert funksjonsevne. Departementet foreslår eit ekstra månadleg stipend og støtte i tolv månader for studentar som på grunn av redusert funksjonsevne ikkje kan ta arbeid ved sida av utdanninga. Eit ekstra stipend per månad på 3 200 kroner kombinert med støtte i to månader ekstra per år (tolv månader) vil til saman gi kvar student ei utbetaling gjennom Lånekassen på om lag 147 000 kroner i året.»

5 Politikk og argumentasjon Samfunnsøkonomisk analyse i lett leselig format Klare og tydelige krav Konsekvensfremstilling

6 Politikk og argumentasjon Finn alliansepartnere og gode ambassadører: Store organisasjoner Fagfolk og forskere

7 Politikk og argumentasjon Gjør fremstillingen enkel og spiselig, bruk gjerne en case til å illustrere. Nyhetsbrev Kortnotat Case

8 Strategi og system Interessentanalyse – kartlegg viktige aktører Hvem vil du påvirke og hvem kan påvirke de du vil påvirke. Eksisterer det saker som kan komme i konflikt (studentorganisasjoner). Husk finansfolkene Hold oversikt sak SV StL LO Lånekassen

9 Strategi og system Arbeid med, ikke mot, partiene. Studier: typisk SV-sak Lytt til partiene og hør hva de sier… Tell til 85

10 Påvirkningsprosessen

11 Historisk overblikk på plass. Stortingsmeldinger, NOU’er rapporter - Politikere vet alt Gjennomgang av partienes programmer. Koblet saken til partiene AP sitt program: ”vil sikre alle lik rett til høyere utdanning av god kvalitet, uavhengig aav økonomisk og sosial status” Bakgrunn

12 Påvirkningsprosessen Leverte utredning oktober 2008 Lånekassen leverte samme utredning oktober 2008 Bad om 3,7 millioner første året. Møte med AD og KD (samme tid og sted) Lever forslag Bakgrunn

13 Gjør forslaget kjent Påvirkningsprosessen Møter med de enkelte partier og representanter. Tilfeldige møter – konferanser og lignende. Passende anledninger (Perspektivmeldingen) Lever forslag Bakgrunn

14 Vurder mediebruk Gjør forslaget kjent Påvirkningsprosessen Journalister er ikke dumme, men har det alltid travelt. Brukte media til å støtte en eksisterende politisk prosess Lever forslag Bakgrunn

15 Kvitter hvis politikere levere Vurder mediebruk Gjør forslaget kjent Påvirkningsprosessen Ved helt eller delvis gjennomslag må det kvitteres. Mediesak Lever forslag Bakgrunn

16 Spørsmål? Kontakt: Martin@ungfunk.no


Laste ned ppt "Studiefinansiering for funksjonshemmede - Et eksempel på lobbyarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google