Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale fagråd Regionale fagråd er frivillige samarbeidsorganer i spørsmål knyttet til anadrom laksefisk. De er først og fremst rådgivende organer og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale fagråd Regionale fagråd er frivillige samarbeidsorganer i spørsmål knyttet til anadrom laksefisk. De er først og fremst rådgivende organer og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale fagråd Regionale fagråd er frivillige samarbeidsorganer i spørsmål knyttet til anadrom laksefisk. De er først og fremst rådgivende organer og har ingen formell myndighet eller lovpålagte oppgaver. I de regionale fagrådene utveksles synspunkter, og rådene søker å komme fram til felles problemløsninger og enighet om forvaltningsstrategi og tiltak. ”Det regionale fagrådet for laks og sjøørret i Skagerak og Oslofjorden er et godt eksempel på et velfungerende råd, og det har også egen hjemmeside. Se http://www.fagrad.com. Regionalt fagråd kan også oppnevnes for hele fylker.” (Fra Miljødirektoratets hjemmeside www.miljodirektoratet.no)

2 Lakseregion Østlandet 28 laksevassdrag Ca. 150 sjøørretvassdrag

3 Bestandstilstand for laks Østlandet (Antall vassdrag = 28)

4 Omfatter følgende 14 vassdrag:AkerselvaOslo og Akershus * Nasjonalt laksevassdrag AskerelvaOslo og Akershus LysakerelvaOslo og Akershus NeselvaOslo og Akershus SandvikselvaOslo og Akershus Enningdalselva *Østfold Glomma/AagaardselvaØstfold HerrelvaTelemark KammerfossvassdragetTelemark SkienselvaTelemark LierelvaBuskerud DrammenselvaBuskerud ÅroselvaBuskerud Numedalslågen *Vestfold

5

6 Samlet fangst av laks (kg) i Drammenselva, Numedalslågen, Enningdalselva og Glomma siste 11 år.

7 Fangst av laks (kg) i Drammenselva, Numedalslågen, Enningdalselva og Glomma siste 12 år.

8 Rapportert fanget laks i sjølaksefisket for de ulike fylkene i 2014. Merk at Agder består av fylkene Aust- og Vest-Agder, mens Østlandet består av fylkene Østfold, Buskerud og Vestfold. Fylkene hvor det ikke er åpnet for ordinært fiske er utelatt fra tabellen. Fangstene er ikke korrigert for innslag av rømt oppdrettslaks. Fangsttall fra forskningsfiske er inkludert. Kilde: SSB. Sjølaksefisket

9 Rapportert fanget laks (tonn) i sjølaksefisket i perioden 1998 til 2014. Fangstene er ikke korrigert for innslag av rømt oppdrettslaks. Fangsttall fra forskningsfiske er inkludert. Kilde: SSB.

10 Fangst 2014 som prosent endring mot fangstene i 2013, og mot gjennomsnittet av fangstene i perioden fra 2009-2013. Merk at Agder består av fylkene Aust- og Vest-Agder, mens Østlandet består av fylkene Østfold, Buskerud og Vestfold. Fylkene hvor det ikke er åpnet for ordinært fiske er utelatt fra figuren. Fangstene er ikke korrigert for innslag av rømt oppdrettslaks. Fangsttall fra forskningsfiske er inkludert. Kilde: SSB.

11 Oppsummering – Østlandet 2014 Laksesesongen 2014 var svakere enn 2013, med en nedgang på ca. 4,5 tonn for de 4 beste elvene. Numedalslågen gikk ned ca. 20% og Drammenselva ca. 40% i forhold til fjoråret. I forhold til gjennomsnitt de siste 12 år var det en nedgang på ca. 9 tonn, eller ca. 35%. Årets laksesesong må derfor karakteriseres som svak. Noe kan muligens skyldes tørr sommer og dårlige fiskeforhold. Nedgang i antall storlaks En liten oppgang for mellomlaks Omtrent uendret for smålaks Sjølaksefiskerne i Iddefjorden melder om en nedgang på ca. 20% fra 2013. Har fått mest mellomlaks 5-6 kg. For Østlandet samlet var nedgangen på 80% fra 2013 til 2014.


Laste ned ppt "Regionale fagråd Regionale fagråd er frivillige samarbeidsorganer i spørsmål knyttet til anadrom laksefisk. De er først og fremst rådgivende organer og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google