Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørnar og Kjerstin.  Jobbet med helsesøstersaken i 15 år!  Hatt ulike innspill - stykkprisfinansiering  Ulike kartlegginger - hvor mange minutter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørnar og Kjerstin.  Jobbet med helsesøstersaken i 15 år!  Hatt ulike innspill - stykkprisfinansiering  Ulike kartlegginger - hvor mange minutter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørnar og Kjerstin

2  Jobbet med helsesøstersaken i 15 år!  Hatt ulike innspill - stykkprisfinansiering  Ulike kartlegginger - hvor mange minutter per elev  Hva har vi oppnådd? - nasjonal oppmerksomhet - oppmerksomhet i fylke, bl.a. en revisjonsrapport

3  Stort fokus på psykisk helse generelt  Folkehelseloven  Sunne skoler  Fysisk aktivitet

4

5

6

7

8

9

10 Helsedirektoratet – per 100 prosent helsesøsternormtallene fra :  Helsestasjon: 65 fødsler pr. år  Barneskole: 300 elever  Ungdomsskole: 550 elever  Videregående: 800 elever  (Forutsetter merkantile ressurser i tillegg)»

11

12  Alt henger sammen med alt!  Skal vi også bruke litt tid på dette?  Hva betyr det?  Hva gjøres i dag?  Prosjekter..?

13 Til tross for ulike opplæringstiltak som gjennomføres og utvikling av skolehelsetjeneste og folkehelsegrupper, har man i liten grad nådd fram til elevene ved de videregående skolene. Fylkesrevisjonen mener ut fra dette at det bør foretas en evaluering av de tiltakene som er gjennomført. Blant annet med hensyn til omfang og type.

14 Ungdom med psykiske vansker er en stadig økende utfordring for skolen. Problemene har konsekvenser for skole og læringsmiljø. Psykiske vansker kan være medvirkende årsak til utsatt eller avbrutt utdanning, og kan således ha store konsekvenser for den enkelte.

15  Hvordan kan vi jobbe videre med helsesøstersaken / psykisk helse / sunne skoler / fysisk helse ?  Hvilke andre yrkesgrupper er på skolen? Kan dette styrkes / erstatte helsesøster?  Hva med ungdomsskolen? Kan noe gjøres der?  Grupper / forslag til løsninger som kan presenteres

16 1. Situasjonsbeskrivelse: Hva er status i Hedmark. Dagens tilbud: - Styrker? - Svakheter? - Hvem/hva faller utenfor? - Hvor trykker sko(l)en? - Oppsummering i plenum

17

18 2. Hvilke utviklingstrekk ser vi? Hvilke tiltak tror vi gir uttelling i Hedmark? - mestring av eget liv - frafall i vgs - hvordan setter vi i stand ungdom til yrkeslivet/ samfunnsliv Oppsummering i plenum

19  Hver enkelt skriver ned de største utfordringene i sin kommune/skole:  - psykiske helse  Sunne skoler  Hva er de tre største utfordringene, del erfaringer i gruppa!

20 3. «Drømmehelsetjeneste for ungdom» Hva prioriterer vi? Hva er de viktigste tiltakene for ungdom? - Er det noen grupper som skal prioriteres spesielt? -

21 5. Oppsummering i plenum. Valg av noen utfordringer som overleveres politikerne. Kan noen av utforingene jobbes med i andre fora?


Laste ned ppt "Bjørnar og Kjerstin.  Jobbet med helsesøstersaken i 15 år!  Hatt ulike innspill - stykkprisfinansiering  Ulike kartlegginger - hvor mange minutter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google