Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eierens føringer Vedtak, fattet i fylkestingets plenumssamling, 14. juni 2012, Rica Rock City Hotel, Namsos Sak nr 34/12: Eiermelding 2012, NTE 1. Fylkestinget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eierens føringer Vedtak, fattet i fylkestingets plenumssamling, 14. juni 2012, Rica Rock City Hotel, Namsos Sak nr 34/12: Eiermelding 2012, NTE 1. Fylkestinget."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Eierens føringer Vedtak, fattet i fylkestingets plenumssamling, 14. juni 2012, Rica Rock City Hotel, Namsos Sak nr 34/12: Eiermelding 2012, NTE 1. Fylkestinget slutter seg til prinsippene for eierskapsutøvelsen i NTE-konsernet. 2. Fylkestinget støtter forslaget om at gjeldende utbyttemodell justeres i tråd med de endringer som har skjedd. Dette innebærer også en forventning fra eier om at det resultatbaserte utbyttet over tid skal tilsvare minst 20 millioner kroner pr år. 3. Fylkestinget tar beskrivelsen av selskapets finansieringsbehov til orientering. 4. Fylkestinget ønsker at NTE-konsernet fortsatt skal ha en aktiv samfunnsrolle sett i lys av utbytteforventningene, og tar konsernstyret sin oppfatning av samfunnsrollen til orientering.

3 Historisk og fremtidig kraftpris Fremtidig kraftpris Nord Pool Spot

4

5 Vårt målbilde 2020 Vi er et kundenært energiselskap Vi er medeier i en av Norges største vindsatsinger Vi er en av landets mest lønnsomme kraftprodusenter Vi har en konkurransedyktig entreprenørvirksomhet Vi har en nettvirksomhet som er blant de mest effektive i landet 2016 2017 2015 2018 2019 2020 2014 2013

6 Kort sikt: 2013 - 2014 1 Konsolidere og forberede Lengre sikt: 2015 - 2020 2 Fokusert fornybar satsing 1 2 Vårt målbilde

7 Årsresultat etter prosjektet: Minst 200 mill Situasjon: ► Klare utbytteforventninger fra eier ► Ingen mulighet for kapitaltilførsel fra eier ► Begrenset mulighet til å ta opp nye lån Derfor: Vi må tjene de pengene vi trenger for å investere og videreutvikle selskapet. Alternativet er stagnasjon og forvitring Styrking av egenkapital til videreutvikling av selskapet Utbytte Opprettholde realverdi av egenkapital og ansvarlige lån

8 Situasjon: - Resultat 2011 korrigert for normalproduksjon (3,9 TWh og 30 øre KWh) 2011 korrigert -5 Lavere skatte- kostnadLavere skatte- kostnadLavere skatte- kostnadLavere skatte- kostnadLavere skatte- kostnadLavere skatte- kostnadLavere skatte- kostnadLavere skatte- kostnadLavere skatte- kostnad 192 Ventelo 162 Lavere kostnader 28 Lavere inntekter 372 2011 offisielt regnskap2011 offisielt regnskap2011 offisielt regnskap -15 ► Med en kraftpris på 30 øre KWh og middelproduksjon på 3,9 TWh ville 2011 gitt et resultat etter skatt på -5 MNOK.

9 Åpen prosess – bred deltakelse NettEnergiMarkedEntreprenørHolding LederArne Helge Haugen Kjetil VatneMorten EilertsenRoar Olav SkatlandHåvard Belbo DeltakereIne Hindhammer Terje Pynten Steinar Eid Geir Asle Rotabakk Tore Gudmundsen (NITO) Tor Haltbrekken (EL & IT) Trygve Kvernland Bjørn Rune Stubbe Torbjørn Opland Anne Elisabeth Tromsdal John Arne Hårstad Johan Hernes Sverre Brensholm Svein Welde Tore Johan Flåm Johan Kristian Oxaal Jøran Nilssen Vigdis Mygland (Tekna) Knut Egil Sjøli (EL & IT) Arild Lægran (EL & IT) Odd Erik Grøttheim Andor Jermstad Geir Erik Larsen Ivar Lønnum Nils Aspaas Jan Morten Martinsen (NITO) Stig Frode Mære (Fagforbundet) Tom Sandal Ingvild Øfsti Kristian Williamsen Ketil Berg Kristin Wekre Roger Haug Ademir Viteskic Ståle Gullbrekken Ole Frøseth (NITO) Geir Tore Mjønes (EL & IT) Gunnar Walleraunet (EL & IT) Stein Øksnes Einar Magne Bolås Erling Johansen Terje Munkhaug Stig Fenstad Snorre Kristiansen Hege Tronsgård Ove Sotberg Bjarne Tommy Berg Terje Pedersen Stig Berg Ole Kristian Aakervik Oddvar Røddesnes Oddvar Hasfjord Rita Bettina Ajer Geir Asle Rotabakk Steinar Eid Frode Nordgaard Terje Amdahl (NITO) Bjørnar Gulstad (Fagf.) Jan I. Kaspersen (EL & IT) Nils Aspaas Jøran Nilssen Ståle Gullbrekken Jan Karlsen Tor Åge Wågø (EL & IT) Johan Kristian Oxaal Ivar Lønnum Morten Minsaas Ademir Viteskic Jan Chruicshank Dagfinn Brendmo Alf Petter Sætre Thea S. Hojem Ivar Blikø

10 Idemyldring ga mer enn 600 forslag ProsjektAntall hypoteser Brutto/Netto Potensial MNOK Lavt Potensial MNOK Høyt Energi47/272140 Nett74/4560103 Marked93/395284 Entreprenør230/521934 Synergi / Holding180/46154237 Totalt624/209305499

11 ..f okus på kjernevirksomheten er er en forutsetning for å nå resultatmålet NTE Konsern EnergiNettMarkedEntreprenør Hovedtiltak Rendyrking av Drift til en vedlikeholdsorganisasjon og optimalisere vedlikeholdet Styrke og effektivisere prosjektgjennomføring Kvalifisert potensial Inntekter +0,3 MNOK Kostnader -7,9 MNOK Sum potensial: 8,2 MNOK Årsverk: -7,7 Hovedtiltak Endring i inntektsramme fra NVE Økt produktivitet og mindre kjøp av innleide ressurser Prosessforbedring i drift og vedlikehold Kvalifisert potensial Inntekter +40 MNOK Kostnader -56,3 MNOK Sum potensial: 96,3 MNOK Årsverk: -4,8 Hovedtiltak Økt bidrag per kunde og intensivering av fortetting på fiber Forbedret produkt-lønnsomhet med fokus på strøm og fiber Avhending NTE Handel Kvalifisert potensial Inntekter +97,8 MNOK Kostnader -5,9 MNOK Sum potensial:103,7 MNOK Årsverk: -59,6 (Handel utgjør 54,1) Hovedtiltak Automatisere/sentralisere ordreflyt/-bestilling Nye markedsområder øker inntektsgrunnlaget Kvalifisert potensial Inntekter +3,9 MNOK Inntekt/kostnad 3,45 MNOK Kostnader -10,1 MNOK Sum potensial: 17,5 MNOK Årsverk: -2,5 Konserntjenester Hovedtiltak Tilpasses til konsernmodell og potensial for synergier. Endring av pensjonsavtale Konkurransedyktige konserntjenester – effektivisering og outsourcing Kvalifisert potensial Inntekt/kostnad 8,2 MNOK Kostnader -138,5 MNOK Sum potensial: 146,7 MNOK Årsverk -34,3 Alle effekter er før skatt «Inntekt/kostnad» er en positiv resultateffekt hvor potensialet inkluderer inntektsøkning og kostnadsreduksjon Årsverkene er sum av analysene som foreligger – se neste slide for en totaloversikt Totalt kvalifisert potensial konsernet Inntekt: +142 MNOK Inntekt/kostnad 11,4 MNOK Kostnader -218,7 MNOK Sum potensial: 372,1 MNOK Årsverk: 108,9

12 Arbeidet videre ► Fortsatt analysearbeid som ikke er avsluttet pr 17.12. med potensial ca. 40 MNOK ► Beslutning i januar –Ukompliserte som kan gjennomføres umiddelbart (quick wins) –Tiltak som krever drøfting med tillitsvalgte før gjennomføring –Tiltak som er komplekse – etableres som egne prosjekter ► Etter beslutning vil tiltakene overføres til de selskapene de hører hjemme

13 Framdriftsplan sepokt novdesjan Etablere struktur, mandat og organisering Avklare strategiske føringer Innledende lederintervjuer Steg 1 - Avklare fokusområder og mandat Styringsgruppemøter 28.0124.0117.1214.1212.1109.1118.9 Aktivitet Utvikle sluttdokumentasjon Etablere detaljerte handlingsplaner Definere løsninger og utarbeide detaljerte tiltaksbeskrivelser Steg 4 – Definere løsninger og tiltak Prioritere muligheter Gjennomføre analyser i arbeidsgrupper per delprosjekt Mobilisere nøkkelpersoner til analysefase. Opplæring del 2 Etablere detaljert analyseplan per delprosjekt Steg 3 – Gjennomføre analyser og verifisere hypoteser Etablere overordnet analyseplan Sortere og prioritere hypoteser (WS 2) Overordnet vurdering av potensial og kompleksitet Identifisere hypoteser gjennom workshop (WS1) i delprosjektene Analyse nåsituasjon og nullpunkt Steg 2 - Definere og prioritere hypoteser Mobilisere delprosjekter og detaljert planlegging Oppstart og opplæring del 1. Kick-off 23.11 Vedtatt mandat Prioriterte hypoteser Verifiserte hypoteser Definerte tiltak - Styringsgruppemøter - Drøftingsmøter


Laste ned ppt "Eierens føringer Vedtak, fattet i fylkestingets plenumssamling, 14. juni 2012, Rica Rock City Hotel, Namsos Sak nr 34/12: Eiermelding 2012, NTE 1. Fylkestinget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google