Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eierens føringer Vedtak, fattet i fylkestingets plenumssamling, 14. juni 2012, Rica Rock City Hotel, Namsos   Sak nr 34/12: Eiermelding 2012, NTE  1. Fylkestinget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eierens føringer Vedtak, fattet i fylkestingets plenumssamling, 14. juni 2012, Rica Rock City Hotel, Namsos   Sak nr 34/12: Eiermelding 2012, NTE  1. Fylkestinget."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Eierens føringer Vedtak, fattet i fylkestingets plenumssamling, 14. juni 2012, Rica Rock City Hotel, Namsos Sak nr 34/12: Eiermelding 2012, NTE  1. Fylkestinget slutter seg til prinsippene for eierskapsutøvelsen i NTE-konsernet. 2.  Fylkestinget støtter forslaget om at gjeldende utbyttemodell justeres i tråd med de endringer som har skjedd. Dette innebærer også en forventning fra eier om at det resultatbaserte utbyttet over tid skal tilsvare minst 20 millioner kroner pr år. 3.  Fylkestinget tar beskrivelsen av selskapets finansieringsbehov til orientering. 4.  Fylkestinget ønsker at NTE-konsernet fortsatt skal ha en aktiv samfunnsrolle sett i lys av utbytteforventningene, og tar konsernstyret sin oppfatning av samfunnsrollen til orientering.

3 Historisk og fremtidig kraftpris
Fremtidig kraftpris Nord Pool Spot

4

5 Vårt målbilde 2020 VISJON: Verdier:
Vi har en konkurransedyktig entreprenørvirksomhet Vi har en nettvirksomhet som er blant de mest effektive i landet VISJON: Smartere løsninger for et livskraftig Trøndelag Verdier: Nærhet – Åpenhet - Pålitelighet Vi er medeier i en av Norges største vindsatsinger 2016 2017 2015 Vi er en av landets mest lønnsomme kraftprodusenter 2018 Vi er et kundenært energiselskap 2014 2019 2013 2020

6 Vårt målbilde 1 2 Kort sikt: 2013 - 2014 Konsolidere og forberede
Lengre sikt: 2 Fokusert fornybar satsing

7 Årsresultat etter prosjektet: Minst 200 mill
Situasjon: Klare utbytteforventninger fra eier Ingen mulighet for kapitaltilførsel fra eier Begrenset mulighet til å ta opp nye lån Derfor: Vi må tjene de pengene vi trenger for å investere og videreutvikle selskapet. Alternativet er stagnasjon og forvitring Styrking av egenkapital til videreutvikling av selskapet Utbytte Opprettholde realverdi av egenkapital og ansvarlige lån

8 Situasjon: - Resultat 2011 korrigert for normalproduksjon (3,9 TWh og 30 øre KWh) Med en kraftpris på 30 øre KWh og middelproduksjon på 3,9 TWh ville 2011 gitt et resultat etter skatt på -5 MNOK. -5 -15 192 372 162 28 2011 offisielt regnskap2011 offisielt regnskap2011 offisielt regnskap Lavere inntekterLavere inntekter Lavere kostnaderLavere kostnader Ventelo  kostnad 2011 korrigert2011 korrigert

9 Åpen prosess – bred deltakelse
Nett Energi Marked Entreprenør Holding Leder Arne Helge Haugen Kjetil Vatne Morten Eilertsen Roar Olav Skatland Håvard Belbo Deltakere Ine Hindhammer Terje Pynten Steinar Eid Geir Asle Rotabakk Tore Gudmundsen (NITO) Tor Haltbrekken (EL & IT) Trygve Kvernland Bjørn Rune Stubbe Torbjørn Opland Anne Elisabeth Tromsdal John Arne Hårstad Johan Hernes Sverre Brensholm Svein Welde Tore Johan Flåm Johan Kristian Oxaal Jøran Nilssen Vigdis Mygland (Tekna) Knut Egil Sjøli (EL & IT) Arild Lægran (EL & IT) Odd Erik Grøttheim Andor Jermstad Geir Erik Larsen Ivar Lønnum Nils Aspaas Jan Morten Martinsen (NITO) Stig Frode Mære (Fagforbundet) Tom Sandal Ingvild Øfsti Kristian Williamsen Ketil Berg Kristin Wekre Roger Haug Ademir Viteskic Ståle Gullbrekken Ole Frøseth (NITO) Geir Tore Mjønes (EL & IT) Gunnar Walleraunet (EL & IT) Stein Øksnes Einar Magne Bolås Erling Johansen Terje Munkhaug Stig Fenstad Snorre Kristiansen Hege Tronsgård Ove Sotberg Bjarne Tommy Berg Terje Pedersen Stig Berg Ole Kristian Aakervik Oddvar Røddesnes Oddvar Hasfjord Rita Bettina Ajer Frode Nordgaard Terje Amdahl (NITO) Bjørnar Gulstad (Fagf.) Jan I. Kaspersen (EL & IT) Jan Karlsen Tor Åge Wågø (EL & IT) Morten Minsaas Jan Chruicshank Dagfinn Brendmo Alf Petter Sætre Thea S. Hojem Ivar Blikø

10 Idemyldring ga mer enn 600 forslag
Prosjekt Antall hypoteser Brutto/Netto Potensial MNOK Lavt Potensial MNOK Høyt Energi 47/27 21 40 Nett 74/45 60 103 Marked 93/39 52 84 Entreprenør 230/52 19 34 Synergi / Holding 180/46 154 237 Totalt 624/209 305 499

11 ..fokus på kjernevirksomheten er er en forutsetning for å nå resultatmålet
NTE Konsern Konserntjenester Totalt kvalifisert potensial konsernet Inntekt: +142 MNOK Inntekt/kostnad 11,4 MNOK Kostnader -218,7 MNOK Sum potensial: 372,1 MNOK Årsverk: 108,9 Hovedtiltak Tilpasses til konsernmodell og potensial for synergier. Endring av pensjonsavtale Konkurransedyktige konserntjenester – effektivisering og outsourcing Kvalifisert potensial Inntekt/kostnad 8,2 MNOK Kostnader -138,5 MNOK Sum potensial: 146,7 MNOK Årsverk -34,3 Energi Nett Marked Entreprenør Hovedtiltak Rendyrking av Drift til en vedlikeholdsorganisasjon og optimalisere vedlikeholdet Styrke og effektivisere prosjektgjennomføring Kvalifisert potensial Inntekter +0,3 MNOK Kostnader -7,9 MNOK Sum potensial: 8,2 MNOK Årsverk: -7,7 Hovedtiltak Endring i inntektsramme fra NVE Økt produktivitet og mindre kjøp av innleide ressurser Prosessforbedring i drift og vedlikehold Kvalifisert potensial Inntekter +40 MNOK Kostnader -56,3 MNOK Sum potensial: 96,3 MNOK Årsverk: -4,8 Hovedtiltak Økt bidrag per kunde og intensivering av fortetting på fiber Forbedret produkt-lønnsomhet med fokus på strøm og fiber Avhending NTE Handel Kvalifisert potensial Inntekter +97,8 MNOK Kostnader -5,9 MNOK Sum potensial:103,7 MNOK Årsverk: -59,6 (Handel utgjør 54,1) Hovedtiltak Automatisere/sentralisere ordreflyt/-bestilling Nye markedsområder øker inntektsgrunnlaget Kvalifisert potensial Inntekter +3,9 MNOK Inntekt/kostnad 3,45 MNOK Kostnader -10,1 MNOK Sum potensial: 17,5 MNOK Årsverk: -2,5 Alle effekter er før skatt «Inntekt/kostnad» er en positiv resultateffekt hvor potensialet inkluderer inntektsøkning og kostnadsreduksjon Årsverkene er sum av analysene som foreligger – se neste slide for en totaloversikt

12 Arbeidet videre Fortsatt analysearbeid som ikke er avsluttet pr med potensial ca. 40 MNOK Beslutning i januar Ukompliserte som kan gjennomføres umiddelbart (quick wins) Tiltak som krever drøfting med tillitsvalgte før gjennomføring Tiltak som er komplekse – etableres som egne prosjekter Etter beslutning vil tiltakene overføres til de selskapene de hører hjemme

13 Framdriftsplan - Styringsgruppemøter - Drøftingsmøter Vedtatt mandat
Prioriterte hypoteser Verifiserte hypoteser Definerte tiltak Aktivitet sep okt nov des jan Styringsgruppemøter 18.9 09.11 12.11 23.11 14.12 17.12 24.01 28.01 Steg 1 - Avklare fokusområder og mandat Innledende lederintervjuer Avklare strategiske føringer Etablere struktur, mandat og organisering Oppstart og opplæring del 1. Kick-off Mobilisere delprosjekter og detaljert planlegging Steg 2 - Definere og prioritere hypoteser Analyse nåsituasjon og nullpunkt Identifisere hypoteser gjennom workshop (WS1) i delprosjektene Overordnet vurdering av potensial og kompleksitet Sortere og prioritere hypoteser (WS 2) Etablere overordnet analyseplan Steg 3 – Gjennomføre analyser og verifisere hypoteser Etablere detaljert analyseplan per delprosjekt Mobilisere nøkkelpersoner til analysefase. Opplæring del 2 Gjennomføre analyser i arbeidsgrupper per delprosjekt Prioritere muligheter Steg 4 – Definere løsninger og tiltak Definere løsninger og utarbeide detaljerte tiltaksbeskrivelser Etablere detaljerte handlingsplaner Utvikle sluttdokumentasjon - Styringsgruppemøter - Drøftingsmøter


Laste ned ppt "Eierens føringer Vedtak, fattet i fylkestingets plenumssamling, 14. juni 2012, Rica Rock City Hotel, Namsos   Sak nr 34/12: Eiermelding 2012, NTE  1. Fylkestinget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google