Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TALENTUTVIKLING UNGE UTØVERE NKF - PROGRAM

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TALENTUTVIKLING UNGE UTØVERE NKF - PROGRAM"— Utskrift av presentasjonen:

1 TALENTUTVIKLING UNGE UTØVERE NKF - PROGRAM
”UNGE UTØVERE TIL TOPPS”

2 ”UNGE UTØVERE TIL TOPPS”
Kampsportforbundet har gjennom tidene fått frem utøvere som har vunnet medaljer i EM, VM og OL Forbundet mangler ikke talenter, men forbundet har manglet et helhetlig utviklingsprogram hvor talenter kan få en kontrollert utvikling etter internasjonale krav. Norges Kampsportforbund

3 ”UNGE UTØVERE TIL TOPPS”
Siden det tar timer eller 10 år med trening fra start til man er en toppidrettutøver er det viktig at det blir en helhetlig utvikling hvor utøver, klubbtrener, forbund og skole/arbeid samarbeider mot felles mål. Det er ca 3 timer pr. dag Norges Kampsportforbund

4 Prosjektet følger OL syklusen
2014 2013                                                                          2012 2011 2010 Felles arbeidskrav legges til grunn 2009 2008 2010 2007

5 ”UNGE UTØVERE TIL TOPPS”
For at alle medlemmer i forbundet uansett idrett eller stilart skal få den samme mulighet vil det i utviklingsprogrammet være fokus på basisferdigheter. Det er basisferdighetene som danner grunnlaget for toppidrettsprestasjoner innen den enkelte idrett/stilart. Norges Kampsportforbund

6 Norges Kampsportforbund
Prosjektmål Det skal etableres en ”produksjonslinje” som har som målsetting og bringe frem toppidrettsutøvere kontinuerlig. Dette skal skje gjennom utvikling og skolering av morgendagens topputøvere, deres trenere og støtteapparat Norges Kampsportforbund

7 Samarbeidspartnere i prosjektet
* Olympiatoppen * Wang/andre skoler * Beijing / Keung Hee University * Kretser/regioner Norges Kampsportforbund

8 Hvert år skal det arrangeres :
* 4 åpne samlinger pr region + klubbtest basissamlinger spesifikk samling klubbtest * 1 felles nasjonal samling i Oslo. (lukket) * En samling består av teori og trening. * Felles teori og budskap på alle samlinger. * Felles basiskrav

9 Nasjonal fellessamling i Oslo juni/juli - Testing
Fagprogram for utøvere og trenere år 1 – hovedfokus på holdninger, verdier og basistrening Samling 3 Uthold, styrke spenst Samling 1 Basis, info om NKF og krav Samling 2 Basis, uthold, kosthold Samling 4 Treningsplanlegging og utv.trapp Samling 5 klubbtester Nasjonal fellessamling i Oslo juni/juli - Testing Evaluering

10 GRUNNLAG FOR ALLE IDRETTER
Utholdenhet som er tilpasset de arbeidsbetingelser som stilles Utvikling av styrke som er tilpasset arbeidskravene Trening av hurtighet som er knyttet opp mot idretten Variasjon i treningen/ allsidighet Forberedende trening mot prestasjonsrettet aktivitet. Koordinativ trening – ”samkjøring/ tilpasning” Evnen til å samordne kroppsbevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene (øye-hånd-fot koordinasjon, rytmefølelse, tilpasset kraftinnsats, reaksjonsevne, rom-orientering, muskulær spenningsregulering) Norges Kampsportforbund

11 Hvem kan delta i prosjektet?
De lokale tiltakene er åpne for utøvere år fra alle særidretter tilsluttet Norges Kampsportforbund. Her gjennomføres det bl.a.: Basistrening på kryss av idrettene Spesifikk basistrening (særidrettsspesifikk) Konkurransekurs Teorikurs om basistreningens betydning, prinsipper for fysisk trening, psykisk trening, treningsplanlegging, intensitetsstyring etc. Der det er mulig knyttes teori opp mot praksis. Klubbtrenerne bør delta for at utøver og trener skal kunne arbeide i klubb med momenter og oppgaver fra samlingene Norges Kampsportforbund

12 UTØVERKRITERIER FOR DELTAKELSE PÅ NASJONALE SAMLINGER.
Utøveren skal ha et uttalt ønske om å satse som toppidrettsutøver Utøveren skal være villig til å underordne seg NKFs talentutviklingsprogram Utøveren skal til enhver tid retter seg etter gjeldende etiske spilleregler på og utenfor idrettsarenaen Utøveren trener minst 5 dager i uken i dag Utøverens personlige trener bør delta for at utøver og trener skal kunne arbeide i klubb med momenter og oppgaver fra samlingene. Norges Kampsportforbund

13 Kriterier for ansvarlige trenere i prosjektet
Treneren skal være ansvarlig for utarbeidelse av krav- og kapasitetsanalyser for deltagende utøvere Treneren skal følge opp utøvere og deres trenere på samlinger, og gi konkrete arbeidsoppgaver som skal gjennomføres på de daglige klubbtreningene mellom samlingene Treneren rapporterer jevnlig til sportssjef etter samlinger og konkurranser Treneren holder seg innenfor gitte budsjettrammer Treneren viser vilje til å gjennomføre utdannings- og kompetansehevingstiltak for egenutvikling som trener (ledes av utdanningssjef). Trenerne tar ansvar for uttak av utøvere til nasjonale samlinger og konkurranser innenfor talentutviklingsprosjektet. Norges Kampsportforbund

14 Norges Kampsportforbund
ØKONOMI Spleiselag fra post 3 og toppidrettskomiteen De lokale samlingene kan støttes med hjelp av post 3 midler (åpne år) Nasjonale samlinger fra toppidrettsmidler (lukkede) Norges Kampsportforbund


Laste ned ppt "TALENTUTVIKLING UNGE UTØVERE NKF - PROGRAM"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google