Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse LAVA Læring n Teknologivalg og støttesystemer for prosjektarbeid med nettbasert multimedialt innhold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse LAVA Læring n Teknologivalg og støttesystemer for prosjektarbeid med nettbasert multimedialt innhold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse LAVA Læring n Teknologivalg og støttesystemer for prosjektarbeid med nettbasert multimedialt innhold Bent Foyn Norsk Regnesentral Eirik Maus Norsk Regnesentral

2 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Innhold n Hva har vi tenkt og lært? n Hva har vi gjort? n Hva bør dere tenke og gjøre?

3 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Teknologi: arbeidsverktøy n Ny teknologi er verktøystøtte n Teknologidesign: u Hvilke oppgaver skal man støtte u Hvordan skal man arbeide med verktøyet n Prosjektarbeid u Produksjon av ”besvarelse” u Støtte til læring underveis i arbeidet

4 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Design etter formålet! n Kontorarbeid: u Vet hva du driver med, rutine u Formål: lag pene ting fort n Prosjektarbeid: u Arbeidsprosess er læreprosess u Ikke peiling på det du driver med u Formål: Lære ved å måtte lage noe u Læring ved å tenke gjennom hva du vil si u Men må finne ut av det underveis

5 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Prosjektprosess: feil n ”Fossefallsmodellen” u Klart avgrensede faser u Faser følger vakkert etter hverandre u Men det er ikke sånn tenking og læring fungerer Hva lurer vi på? Tid Informasjonsinnhenting Analysere Systematisere Produsere/ Presentere Ferdig!

6 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Prosjektprosess: læring n Iterasjoner, skyve grenser u For hver iterasjon flyttes grensen mellom hva du kan og hva du ikke kan littegrann u Tyngdepunkt til høyre først, så nede, så til venstre Hva lurer vi egentlig på? Innhenting av informasjon Tenke, analysere Systematisere, (om-) organisere Formulere, Produsere, Presentere Ferdig! (tiden ute) Tid

7 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Office-programmer n Formål: u Produsere fancy materiell n Features, funksjoner: u Alt som gjør produktet penere er bra n Arbeidsprosess: u Støtter: formulere/produsere (+presentere)  (ikke Internet Explorer, da) u Ofte dårlig støtte for iterasjoner u Forutsetter at budskapet er klart før du starter

8 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Ideelle prosjektlæringsprogrammer n Formål: u Støtte læreprosessen(e) n Features: u Bør integrere alle faser: u Søke, spille av, systematisere, integrere redigere, presentere u Iterasjon mellom oppgavene n Arbeidsprosess: u Alle faser kan pågå samtidig u Ikke distrahere konsentrasjonen om læring  Hold fokus på innhold, ikke på teknologi og funksjoner  Men: må holde motivasjonen oppe

9 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Teknologi i LAVA u Dataverktøy tilpasset elevenes arbeidsprosess u Nettsentrisk multimedia produksjonsverktøy u Ivaretagelse av opphavsrett u Netteknologi som støtter god leveranse av video og lyd.

10 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Prosjektverktøy - lag

11 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Produksjon, disposisjon n Disposisjon med ”scener” og kapitler u Kan dras omkring for å omdisponere n Scener integrerer medieobjekter u Alle objekter kan redigeres u Alle får en varighet i tid, også tekst u Når alle objekter ferdig: Gå til neste scene n Ingen kopiering av åndsverk u Lagrer kun referanser til utsnitt av objekter  Aldri kopier av videoer, bilder u Hentes over nett hver gang de trengs

12 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Prosjektverktøy - søk

13 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Søking og analysering n Søking mot databaser og web n Avspilling og analyse av materiale n Kan velge bare et utklipp av video n Interessante objekter kan legges i utklippslista for bruk i presentasjonen

14 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Arkitektur 2002 Internet Skole Elev Autentisering Tilgangskontroll AAM Innholdsdistributør Autentisering Tilgangskontroll Avregning AAM Brann- mur VideoBilderlyd Grønn oval Elev Grønn oval Sikker Database SSL Tunneling Brann- mur Video server Proxy

15 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Bredbånd? n Skolene må ha bredbånd n Bredbånd: kan overføre minst én video i rett avspillingshastighet n Men vi har et helt klasserom fullt av elever... n All forespørsel om video går gjennom proxy med cache

16 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Ny video streaming proxy n Kopi av all video lagres på disk n Video videreleveres til elevene umiddelbart (ingen ventetid) n Håndterer sømløst overganger mellom hva den har cachet og hva som må hentes fra innholdsleverandørs server Elev Internet InnholdsleverandørSkole

17 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Erfaringer med teknologi n Unngå å hoppe mellom programmer u Elever roter seg bort i vinduer n Unngå features u Motiverer, men u elever mister konsentrasjon om faget n Ressursmessige begrensninger gir teknologiske utfordringer n Nettbasert innhold: u Teknologisk realiserbart u Politisk (juridisk, økonomisk) umulig

18 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Hva skal dere gjøre? n Fokus på læringsprosessen viktig som utgangspunkt u Læring er arbeid (hvertfall mentalt) u På hvilke måte skal eleven tilegne seg kunnskapen? n Se etter tilgjengelig teknologi u...etter at du har avklart læringsprosessen

19 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Hva skal dere gjøre 2 ? n Åpent kontra lukket tilgang på materiale u Hva/når lærer man egentlig av skolefjernsyn på internett? n Kommunikasjon er/i læring u Hvordan støttes de kommunikative delene av læringsprosessen? n Hvilker fase og læringsmodeller støttes av programmet? u Fossefallsprosesser eller iterasjonsprosesser? u Kan man gå tilbake?

20 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Ny PowerPoint 2000 n Integrert disposisjonsverktøy

21 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse PowerPoint Producer XP n ”Nesten-SLIME” u Kjempefancy, men ingen støtte for prosessen

22 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse

23 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse

24 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse

25 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse

26 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse

27 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse

28 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse

29 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse LAVA Læring Besøk vår hjemmeside: http://www.nr.no/lava/lava-l/ Denne presentasjonen http://www.nr.no/lava/lava-l/presentasjoner/


Laste ned ppt "Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse LAVA Læring n Teknologivalg og støttesystemer for prosjektarbeid med nettbasert multimedialt innhold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google