Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utenlandsstudenter, sett fra NSO sitt perspektiv Ved Anders Kvernmo Langset, Leder, Norsk studentorganisasjon Utenlandsstudenter som kompetanseressurs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utenlandsstudenter, sett fra NSO sitt perspektiv Ved Anders Kvernmo Langset, Leder, Norsk studentorganisasjon Utenlandsstudenter som kompetanseressurs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utenlandsstudenter, sett fra NSO sitt perspektiv Ved Anders Kvernmo Langset, Leder, Norsk studentorganisasjon Utenlandsstudenter som kompetanseressurs NHO, 21.11.14

2 Høyere utdanning gir samfunnsnytte NSO mener: ”NSO mener at høyere utdanning gir samfunnsnytte. Gjennom økt verdiskaping, en bedre og mer effektiv offentlig sektor og et mer velfungerende demokrati, gjør utdanning samfunnet bedre og øker menneskers livskvalitet. Hovedprinsippene til NSO er nytte og likhet, og de gjelder internasjonalt så vel som nasjonalt.” NSOs politiske strategi – 2014/15

3 Hvorfor utenlandsstudenter? NSO mener: ”Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert, forskningsbasert og samfunnsrelevant. Internasjonalisert høyere utdanning gir økt samfunnsnytte, både i og utenfor landets grenser.” ”Internasjonalisering av høyere utdanning skal bidra både til økt forståelse for en globalisert verden og til økt faglig utbytte for studenter og ansatte.” NSOs politiske strategi – 2014/15

4 Fremskrivinger av kompetansebehov:  SSB (2008): ”Økende behov for økonomer. Også samfunnsfagutdannete og jurister vil bli mer etterspurt.”  SSB (2013): ”Tilbudet ser ut til å øke mer enn etterspørselen for høyere utdanning innen øk-ad, samfunnsvitenskap, jus (og humanistiske fag).”  Det meste har snudd på 5 år = Vanskelig å spå framtiden. NSO vil ha et felles finansieringssystem for utdanningene, og dimensjonere sektoren på andre måter. NSOs politiske strategi – 2014/15

5 Mobilitet NSO mener: Kunnskapsdeling på tvers av landegrenser er en av grunnsteinene i akademia, og mobilitet er da et viktig virkemiddel for å heve kvaliteten i norsk høyere utdanning. Inn- og utveksling av studenter bidrar til økt kvalitet i høyere utdanning gjennom utveksling og utvikling av kunnskap, ideer og kultur. NSO jobber for at alle studentar skal kunne ta hel- eller delgradsstudier i utlandet. NSOs politiske strategi – 2014/15

6 Studentsolidaritet Høyere utdanning er viktig for samfunnsutvikling, demokrati og frigjøring fra undertrykkelse, og for NSO er det et viktig prinsipp at kunnskap og utdanning skal være tilgjengelig for alle. I mange land i verden risikerer studenter forfølgelse og vold hvis man jobber for rettigheter som vi i tar for gitt. Students at Risk Studentenes fredspris NSOs politiske strategi – 2014/15

7 Finansiering av utanlandsstudentar Ett av de aller viktigste prinsippene for NSO er at all høyere utdanning skal være gratis, både for norske og internasjonale studenter. #stoppskolepenger NSOs politiske strategi – 2014/15

8 Massiv støtte fra en samlet UH-sektor NSOs politiske strategi – 2014/15 Se hvem som støtter kampanjen:http://student.no/stoppskolepenger- 2/hvem-er-med-pa-laget/http://student.no/stoppskolepenger- 2/hvem-er-med-pa-laget/

9 Utfordringer for internasjonalisering Meirutbytte for alle Finansiering Sosial integrering Kritisk masse Fagleg integrering Rekruttering NSOs politiske strategi – 2014/15

10 Takk for seg! Helt til slutt: Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig! Kontakt meg gjerne:  E-post: leder@student.noleder@student.no  Tlf: 957 92 556  Twitter: @AndersKLangset 10


Laste ned ppt "Utenlandsstudenter, sett fra NSO sitt perspektiv Ved Anders Kvernmo Langset, Leder, Norsk studentorganisasjon Utenlandsstudenter som kompetanseressurs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google